Доклад за дейността на съдилищата
ИмеДоклад за дейността на съдилищата
страница3/3
Дата на преобразуване07.02.2013
Размер314.77 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.legalregion-ss.com/dokladi/2009/SOS/1.
1   2   3

2. Новообразувани дела.


През 2009 г. в районен съд гр.Силистра са постъпили общо 3918 дела, в районен съд гр.Дулово 1120 дела и в районен съд гр.Тутракан - 971.

2.1. граждански дела по общия ред, постъпили в районен съд гр.Силистра са 392 , в районен съд гр.Дулово са 132 и в районен съд гр.Тутракан – 219.

2.2. производства по чл. 310 от ГПК – в районен съд гр.Силистра са 41 , в районен съд гр.Дулово са 41 и в районен съд гр.Тутракан – няма.

2.3. производства по чл.410 и 417 б. „в-з” от ГПК – в районен съд гр.Силистра 1802, в районен съд гр.Дулово 643 и в районен съд гр.Тутракан -339.

2.4. частни граждански дела – в районен съд гр.Силистра 190 , в районен съд гр.Дулово са 25 и в районен съд гр.Тутракан – 44.

2.5. дела от и срещу търговци - в районен съд гр.Силистра-65 , в районен съд гр.Дулово - 16 и в районен съд гр.Тутракан – няма.

2.6 други граждански дела – в районен съд гр. Силистра -128 ,в районен съд гр. Дулово 17 и в районен съд гр. Тутракан – няма.

2.7. административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – в районен съд гр.Силистра – 4 , в районен съд гр.Дулово – 1 и в районен съд гр.Тутракан – 1.

2.8. наказателни общ характер дела за районен съд гр.Силистра са 402, в районен съд гр.Дулово са 128 и в районен съд гр.Тутракан – 118.

29. наказателни от частен характер дела - в районен съд гр.Силистра 18, в районен съд гр.Дулово са 9 и в районен съд гр.Тутракан – 10.

2.10. дела по чл. 78а НК - районен съд гр.Силистра са 72, в районен съд гр.Дулово 19 и в районен съд гр.Тутракан – 22.

2.11. частни наказателни дела – в районен съд гр.Силистра 287, в районен съд гр.Дулово са 26 и в районен съд гр.Тутракан – 78

2.12. частни наказателни дела/разпити/ - в районен съд гр.Силистра 180, в районен съд гр.Дулово 7 и в районен съд гр.Тутракан – 38.

2.13. административно-наказателни дела – в районен съд гр.Силистра 337, в районен съд гр.Дулово са 56 и в районен съд гр.Тутракан – 102.


3. Общо дела за разглеждане.


През 2009 г. общият брой на делата за разглеждане в районен съд гр.Силистра е 4294 , в районен съд гр.Дулово са 1251 и в районен съд гр.Тутракан – 1125.

3.1. граждански дела по общия ред – в районен съд гр.Силистра са 533, в районен съд гр.Дулово са 231 и в районен съд гр.Тутракан – 323.

3.2. производства по чл. 310 от ГПК - в районен съд гр.Силистра 41, в районен съд гр.Дулово са 41 и в районен съд гр.Тутракан – няма.

3.3. производства по 410 и 417б. „ в-з” от ГПК – в районен съд гр.Силистра 1804, в районен съд гр.Дулово 643 и в районен съд гр.Тутракан 339.

3.4. частни граждански дела – в районен съд гр.Силистра 192 , в районен съд гр.Дулово са 25 и в районен съд гр.Тутракан – 46.

3.5. дела от и срещу търговци – в районен съд гр. Силистра – 87, в районен съд гр. Дулово – 22 и в районен съд гр. Тутракан няма.

3.6 други граждански дела – в районен съд гр. Силистра – 141, в районен съд гр. Дулово – 21 и в районен съд гр. Тутракан няма.

3.7. административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – в районен съд гр.Силистра – 4, в районен съд гр.Дулово - 1 и в районен съд гр.Тутракан – 2.

3.8. наказателни общ характер дела - районен съд гр.Силистра са 473, в районен съд гр.Дулово са 138 и в районен съд гр.Тутракан – 133.

3.9. наказателни от частен характер дела - в районен съд гр.Силистра 23, в районен съд гр.Дулово са 13 и в районен съд гр.Тутракан – 15.

3.10. дела по чл. 78а НК - районен съд гр.Силистра са 76, в районен съд гр.Дулово са 20 и в районен съд гр.Тутракан – 28.

3.11. частни наказателни дела – в районен съд гр.Силистра 307, в районен съд гр.Дулово са 27 и в районен съд гр.Тутракан – 83.

3.12. частни наказателни дела/разпити/ - в районен съд гр.Силистра 180, в районен съд гр.Дулово 7 и в районен съд гр.Тутракан – 38.

3.13. административно- наказателни дела в районен съд гр.Силистра са 433, в районен съд гр.Дулово са 62 и в районен съд гр.Тутракан – 118.


4. Свършени дела


През 2009 г. общият брой на свършените дела в районен съд гр.Силистра е 3885, в районен съд гр.Дулово са 1099 и в районен съд гр.Тутракан – 956. Съотношението свършени дела – общ брой дела за разглеждане в районните съдилища са както следва: Районен съд гр.Силистра (91%), Районен съд гр.Дулово(88%) и Районен съд гр.Тутракан(85%).

4.1. граждански дела по общия ред – в районен съд гр.Силистра 354, в районен съд гр.Дулово са 147 и в районен съд гр.Тутракан – 202.

4.2. производства по чл. 310 ГПК - в районен съд гр.Силистра 28, в районен съд гр.Дулово са 12 и в районен съд гр.Тутракан – няма.

4.3. производства по чл. 410 - 417 б. „в от ГПК – в районен съд гр.Силистра 1793, в районен съд гр.Дулово 641 и в районен съд гр.Тутракан също 339.

4.4 дела от и срещу търговци – в районен съд гр. Силистра 78, в районен съд гр. Дулово 17 и в районен съд гр. Тутракан – няма.

4.5 други граждански дела – в районен съд гр. Силистра 133, в районен съд гр. Дулово – 21 и в районен съд гр. Тутракан – няма.

4.6. частни граждански дела – в районен съд гр.Силистра 187 , в районен съд гр.Дулово са 25 и в районен съд гр.Тутракан – 46.

4.7. административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – в районен съд гр.Силистра – 4, в районен съд гр.Дулово - 1 и в районен съд гр.Тутракан – 2.

4.8. наказателни общ характер дела - районен съд гр.Силистра 393, в районен съд гр.Дулово са 123 и в районен съд гр.Тутракан – 119.

4.9. наказателни от частен характер дела - в районен съд гр.Силистра 14, в районен съд гр.Дулово са 9 и в районен съд гр.Тутракан – 13.

4.10. дела по чл. 78а НК - районен съд гр.Силистра са 61, в районен съд гр.Дулово са 20 и в районен съд гр.Тутракан – 25.

4.11. частни наказателни дела – в районен съд гр.Силистра 295, в районен съд гр.Дулово са 26 и в районен съд гр.Тутракан – 80.

4.12. частни наказателни дела/разпити/ - в районен съд гр.Силистра 180, в районен съд гр.Дулово 7 и в районен съд гр.Тутракан – 38.

4.13. административно- наказателни дела в районен съд гр.Силистра са 365, в районен съд гр.Дулово са 50 и в районен съд гр.Тутракан – 92.


5. Свършени в тримесечен срок дела.


През 2009 г. общият брой на свършените в тримесечен срок дела в районен съд гр.Силистра е 3559, в районен съд гр.Дулово е 1007 и в Районен съд гр.Тутракан е 823.

5.1. общо свършени дела

В процентно съдържание срочността има следното измерение: Районен съд Силистра (92%), Районен съд Тутракан(86%),и районен съд Дулово (92%).

5.2. граждански дела по общия ред – районен съд гр.Силистра 71%, в районен съд гр.Дулово 60% и за районен съд гр.Тутракан – 55%.

5.3. производства по чл.310 от ГПК – на районен съд гр.Силистра(89%) , и отлични резултати за районен съд гр.Дулово(100%), районен съд гр. Тутракан – няма .

За делата по производства по чл.410-417 б.”в-з „ от ГПК и частни граждански дела, районните съдилища показват отлични резултати – 100%.

5.4. административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – районен съд гр.Силистра- 25% , районен съд гр.Дулово 100% и районен съд гр.Тутракан – 0 %.

5.5. наказателни общ характер дела – много добри резултати отчитат и трите районни съдилища – районен съд гр.Дулово(92%) , районен съд гр.Тутракан – 87%. и районен съд гр.Силистра(83%),

5.6. наказателни от частен характер дела – много добри са резултатите за районен съд гр.Силистра – 71 % ,гр.Тутракан (23%), и районен съд гр.Дулово(22%) .

5.7. дела по чл. 78а НК – много добри са резултатите на районен съд гр.Тутракан(88%),районен съд гр.Дулово(90%) и районен съд гр.Силистра(98%).

5.8. административно-наказателни дела – много добри резултати имат районен съд Тутракан(91%),и районен съд Дулово - (90 %). . Различна е срочността при делата разглеждани от районен съд Силистра - (68 %).


6. Осъдени и оправдани лица. Върнати дела.


През 2009 г. в районните съдилища са били осъдени 653лица, а напълно оправдани - 28 лица.

Върнати за доразследване в районен съд Силистра има 30 дела, в районен съд Дулово – 14 и в районен съд Тутракан – 5 броя.


7. Натовареност на съдиите.


7.1. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ – в районен съд Силистра 44.7, районен съд Дулово – 26.06 и районен съд Тутракан – 18.7. дела.

7.2. НАТОВАРЕНОСТ ПО ЩАТ – в районен съд Силистра 40.47, районен съд Дулово – 22.90 и районен съд Тутракан – 15.93.

Действителната натовареност за СРС е 40.47, ДРС – 27.48, ТРС – 21.24.


8. Качество на съдебните актове.


През 2009 г. резултатите от въззивната проверка на актовете са както следва:

8.1. по граждански дела въззивната и касационна инстанция са осъществили контрол по 188 дела на районен съд Силистра, 23 на районен съд Дулово и 49 на районен съд Тутракан.

От обжалваните дела на районен съд Силистра 136 са потвърдени или 72% от решенията са оставени в сила, а 38% са всички останали.

От обжалваните дела на районен съд Дулово с оставен в сила съдебен акт са 5 бр. или 22%, 7 са с отменен съдебен акт и 5 с изменен. 6 съдебни акта са невърнати от горната инстанция.

От обжалваните дела на районен съд Тутракан 24 са с потвърден съдебен акт или 49%, изменени са 7 съдебни акта, 18 са отменени.

8.2. по наказателни дела въззивната и касационна инстанция са осъществили контрол по 182 дела на районен съд Силистра, 15 на районен съд Дулово и 40 на районен съд Тутракан.

От обжалваните наказателни дела на районен съд Силистра 126 са потвърдени или 70% от решенията са оставени в сила, 20 бр. са изменени и 36 бр. – отменени.

От обжалваните наказателни дела на районен съд Дулово с оставен в сила съдебен акт са 9 бр. или 60%, 2 са с отменен съдебен акт , 2 с изменен съдебен акт и 2 броя са невърнати от по-горната инстанция.

От обжалваните дела на районен съд Тутракан 28 са с потвърден съдебен акт или 70%, изменени са 4 съдебни акта, 8 са отменени.


Констатацията е, че в Районните съдилища делата се разпределят равномерно между съдиите и се разглеждат качествено и в срок. Използва се системата за разпределение на делата по случаен принцип. Процентът на отменените дела е нисък. Налице е специализация по наказателни и граждански дела.


VІ. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННИТЕ И ОКРЪЖНИЯ СЪД.


И през тази година Окръжният съд е упражнявал ръководни и контролни функции върху дейността на районните съдилища в съдебния окръг. Окръжните съдии са оказвали необходимата методическа и практическа помощ на районните съдии. За всеки районен съд е определен отговорник, като за Силистренски Районен съд отговаря М. Орлоева, за Тутракански - съдия Неделчев а за Дуловски - Д. Денев. При необходимост и при получаване на сигнали за нередности, тези съдии са осъществявали проверки и текущ контрол върху работата на съответния районен съд. При осъществяване на инстанционния контрол чрез въззивното обжалване, характерните грешки, допускани в различните съдебни актове са били предмет на обсъждане и анализ.

Съдиите, допускали системно просрочие на делата са лишени частично или изцяло от ДМС. След внесено предложение за налагане на дисциплинарно наказание „ „уволнение ”, ВСС е освободил от длъжност магистрат от ТРС, решението е обжалвано пред три и пет членен състав на ВАС и е потвърдено.

Варненският Апелативен съд е осъществявал контрол върху дейността на Окръжния съд, проверявайки срочността по движението и образуването на делата. Дадените препоръки са допринесли за повишаване качеството на работа в съда.

Дежурствата в Окръжния съд са организирани добре, като за всеки работен и почивен ден има определен дежурен съдия, а в случаите на въззивна проверка на взета мярка от районен съд, е определен ден, в който заседава състав от трима съдии.

И през изтеклата година са посещавани квалификационните курсове, осъществявани от Националния институт на правосъдието, свързани не само с проблематиката по прилагане правото на ЕС, но и с практически и актуални проблеми на гражданското и наказателното правоприлагане. За ползотворна намираме и сме осъществявали идеята за провеждането на регионални семинари.

Това е краткия анализ за дейността на съдилищата от Силистренски съдебен окръг за изминалата година.Маркирането на слабостите, преодоляването на проблемите и недопускането на нови би довело до по-добри професионализъм и резултатност през следващите години.


Административен ръководител

Председател :…………………..

/ДЕЯН ДЕНЕВ/


1   2   3

Свързани:

Доклад за дейността на съдилищата iconДоклад относно системата за възнаграждения на испанските магистрати. Категоризация на съдилищата и прокуратурите на 17 февруари 2010 г се проведе среща в сградата на Висшия съдебен съвет между Атестационната комисия на Висшия съдебен съвет и работната група по Дейност 24 от Twining Проект bg-07-ib-j
О, редом с другите теми, бе разгледана темата за категоризацията на съдилищата и прокуратурите. Бе преценено, че за членовете на...
Доклад за дейността на съдилищата iconИнформация за дейността на апелативните, окръжните, районните, военните и административните съдилища за 2009 г
Висшият съдебен съвет е утвърдил подробни статистически отчетни форми за съдилищата, съгласно промените на гпк и нпк. Те са публикувани...
Доклад за дейността на съдилищата iconЗаявка за участие среща на председателите на съдилищата-модели и съдилищата-партньори
Служебен телефон мобилен
Доклад за дейността на съдилищата iconДоклад за дейността на
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и чл от наредба №26...
Доклад за дейността на съдилищата iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността на съдилищата iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността на съдилищата iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността на съдилищата iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността на съдилищата iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността на съдилищата iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом