Национална търговска гимназия – пловдив
ИмеНационална търговска гимназия – пловдив
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер64.33 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfouupscons/so/documents/16.doc
НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ


Одобрил:

/ Сл. Иванова /


КОНСПЕКТ


по


ОТЧИТАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ – ТЕОРИЯ

Учебна 2011/2012 г. – спец. Счетоводна отчетност 1. Същност и особености на външнотърговските сделки
 1. Документиране на външнотърговските сделки
 1. Видове външнотърговски сделки
 1. Форми на плащания в Международната търговия
 1. Банкови гаранции при външнотърговските сделки
 1. Сделки в Европейския съюз
 1. Счетоводно отчитане на внос и износ
 1. Счетоводно отчитане на специални външнотърговски сделки
 1. Счетоводен стандарт „ Ефекти от промени на валутните курсове „
 1. Счетоводно отчитане на сделки в ЕСПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:


 1. Отчитане на ВДТС – Миразчиев, Баташки – Свищов

 2. Техники на плащанията

 3. Валутни системи – Радков, Адамов, Захариев

 4. Счетоводни стандарти


Изготвил:

/ Елена Тенева /

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


Общ брой точки: 30 т.


Отличен / 90% / от 27 до 30 т.


Много добър / 80% / от 24 до 26 т.

Добър / 60% / от 18 до 23 т.


Среден / 50% / от 15 до 17 т.


Слаб / под 50 % / до 14 т.


Изготвил:

/ Елена Тенева /


НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ


Одобрил:

/ Сл. Иванова /


КОНСПЕКТ


по


ОТЧИТАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ – УП 1. Текущо оценяване на външнотърговски сделки

 2. Периодично оценяване на налична валута, вземане и задължение във валута

 3. Счетоводно отчитане на внос

 4. Счетоводно отчитане на износ

 5. Счетоводно отчитане на ВОП и ВОД

 6. Счетоводно отчитане на бартер

 7. Счетоводно отчитане на тристранни сделки

 8. Счетеводно отчитане на ишлеме

 9. Счетоводно отчитане на разплащане с Документарен акредитив

 10. Счетоводно отчитане на разплащане с Валутно инкасо

 11. Счетоводно отчитане на разплащане с банков превод

 12. Счетоводно отчитане на дистанционни продажби в ЕСПрепоръчителна литература:


Отчитане на външнотърговски сделки – Миразчиев и др., Свищов


Изготвил:

/ Елена Тенева /


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


Учениците решават практическа задача върху счетоводно отчитане на външнотърговски сделки като съставят 20 прости счетоводни статии.

За всяка вярна счетоводна статия получават една точка.


Отличен / 90% / от 18 до 20 т.

Много добър / 80% / от 16 до 17 т.


Добър / 60% / от 12 до 15 т.


Среден / 50% / от 10 до 11 т.


Слаб / под 50% / до 9 т.


Изготвил:

/ Елена Тенева /


НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ


Одобрил:

/ Сл. Иванова /


КОНСПЕКТ


по


СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ТЕОРИЯ 1. Отчитане на собствения капитал

 2. Отчитане на привлечения капитал

 3. Отчитане на увеличението на ДМА

 4. Отчитане на амортизацията на ДМА

 5. Отчитане на ремонт и отдаване под наем на ДМА

 6. Отчитане на намалението на ДМА

 7. Отчитане на придобиване на СМЗ

 8. Методи за оценка на СМЗ

 9. Отчитане на намалението на СМЗ

 10. Отчитане на разчети с доставчици и клиенти

 11. Отчитане на разчети с персонала и осигурителни предприятия

 12. Отчитане на разчети с подотчетни лица

 13. Отчитане на разчети с бюджета за ДДС, ДДФЛ, по ЗКПО

 14. Отчитане на парични средства в лева и във валута;

 15. Отчитане на разходите

 16. Отчитане на приходите

 17. Отчитане на финансови резултати

 18. Годишни финансови отчетиИзготвил:

/ Елена Тенева /


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:


Отличен 6 – поставя се на писмена работа, в която ученикът задълбочено, вярно и изчерпателно е разработил всички основни моменти, включени във въпросите.


Много добър 5 – поставя се на ученика, когато вярно и пълно е разработил въпросите, но е допуснал някои несъществени пропуски и грешки.


Добър 4 – поставя се на ученика, когато познава основното съдържание на въпросите, но е допуснал някои грешки. Изложил е съдържанието правилно, но непълно.


Среден 3 – поставя се на ученика, когато е изложил въпросите в минимален обем съдържание и е допуснал съществени грешки.


Слаб 2 – поставя се при допускане на груби, съществени грешки и непознаване съдържанието на въпросите.


Изготвил:

/ Елена Тенева /


СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ТЕОРИЯ СФО ХІ В КЛАС


БИЛЕТ № 1


 1. Отчитане на основен капитал, резерви и печалба

 2. Отчитане на ремонта и дадени под наем ДМА

 3. Отчитане на разчети с бюджета за ДДС


Преподавател:

/ Елена Тенева /

Директор

/ Сл. Иванова /


СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ТЕОРИЯ СФО ХІ В КЛАС


БИЛЕТ № 2


 1. Отчитане на увеличението на ДМА

 2. Методи за оценка на потреблението на материални запаси

 3. Отчитане на разходитеПреподавател:

/ Елена Тенева /

Директор

/ Сл. Иванова /


СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ТЕОРИЯ СФО ХІ В КЛАС


БИЛЕТ № 3


 1. Отчитане на получените заеми и финансиранията

 2. Отчитане на амортизацията на ДМА

 3. Отчитане на паричните средства в лева и във валутаПреподавател:

/ Елена Тенева /

Директор

/ Сл. Иванова /


СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ТЕОРИЯ СФО ХІ В КЛАС


БИЛЕТ № 4


 1. Отчитане на намалението на ДМА

 2. Отчитане на разчети с персонала и осигурители

 3. Отчитане на приходите


Преподавател:

/ Елена Тенева /

Директор

/ Сл. Иванова /


СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ТЕОРИЯ СФО ХІ В КЛАС


БИЛЕТ № 5


 1. Отчитане на увеличението на СМЗ

 2. Отчитане на разчетите с доставчици и клиенти

 3. Годишни финансови отчети


Преподавател:

/ Елена Тенева /

Директор

/ Сл. Иванова /


СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ТЕОРИЯ СФО ХІ В КЛАС


БИЛЕТ № 6


 1. Отчитане на намалението на СМЗ

 2. Текущо оценяване на ДМА

 3. Отчитане на финансови резултати


Преподавател:

/ Елена Тенева /

Директор

/ Сл. Иванова /

Свързани:

Национална търговска гимназия – пловдив iconНационална търговска гимназия – гр. Пловдив

Национална търговска гимназия – пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к

Национална търговска гимназия – пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к

Национална търговска гимназия – пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к за провеждане на

Национална търговска гимназия – пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к за провеждане на

Национална търговска гимназия – пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к за провеждане на декемврийска

Национална търговска гимназия – пловдив iconНационална търговска гимназия – пловдив
Съгласно издадена заповед на кмета на община Пловдив инж. Иван тотев от 07. 02. 2012 г за преустановяване на учебните занятия, считано...
Национална търговска гимназия – пловдив iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна 2011/2012 година
Национална търговска гимназия – пловдив iconНационална търговска гимназия град Пловдив конспект
Хi клас, специалност „Счетоводна отчетност”, самостоятелна форма на обучение, за учебната 2011/2012 година
Национална търговска гимназия – пловдив iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Отчитане на разчетите с доставчици характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом