Литература 13 > Учебно-образователен пакет 17
ИмеЛитература 13 > Учебно-образователен пакет 17
страница1/10
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.12 Mb.
ТипЛитература
източникhttp://www.vsa.bcci.bg/files/custom/OnlineSelfinform/1-0-Organizacia_Administrirane-Rabotodateli
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Ефективна организация
и администриране на бизнеса


ФОКУС ГРУПА: РАБОТОДАТЕЛИ


Съдържание1. Увод 4

1.1. Обща рамка на тематичната област 4

2. Методическо ръководство за провеждане на обученията 7

3. Учебна програма 11

3.1. Анотация 11

3.2. Съдържание 12

3.3. Литература 13

4. Учебно-образователен пакет 17

4.1. Фирмена политика, стратегии, поведение, процеси 17

4.2. Правни условия за функциониране на бизнеса 33

4.3. Изграждане на корпоративен имидж (образ) 54

4.4. Управление на човешките ресурси 77

4.5. Мотивация на персонала 105

4.6. Системи за възнаграждение на труда 125

4.7. Въпроси за дискусия 142Списък на използваните съкращения


Ал. алинея

Бр. брой

БТПП Българска търговско-промишлена палата

ГП големи предприятия

ГФ големи фирми

ДВ Държавен вестник

Изм. изменен

ИСС Икономически и социален съвет

КИ корпоративен имидж

КСО корпоративна социална отговорност

КТ Кодекс на труда

МСП малки и средни предприятия

МСФ малки и средни фирми

ОСУ организационна структура на управление

Отм. отменен

РЗ работна заплата

СОИ социално отговорен имидж

СУФ стратегическо управление на фирмата

ТЗ Търговски закон

УБП управление на бизнес процеси

УЧР управление на човешките ресурси

Чл. член

ЧР човешки ресурси


1.Увод

1.1.Обща рамка на тематичната област


В изготвения в рамките на предходната дейност 2 по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” доклад, с който са представени тематични области за обучение и дискусии, една от посочените теми е дефинирана като „Ефективна организация и администриране на бизнеса”.

Целта на обучението по тази тема (модул) се определя като „повишаване на разбирането за ползите от изграждането на бизнес организациите като надеждни партньори и социално отговорни участници в икономическия живот на обществото”.

Определя се и следното съдържание на модула:

  • правни условия за функциониране на бизнеса;

  • изграждане на корпоративен имидж;

  • управление на човешките ресурси;

  • мотивация на персонала – приобщаващи и качествени практики по отношение на заетостта в предприятията;

  • системи за възнаграждение на труда.


За фокусна група е определена първоначално групата на работодателите. Впоследствие възложителят добавя и втора фокус група – тази на заетите лица и синдикалистите. В териториалния/ секторния обхват са включени всички райони на планиране/ икономически сектори. Предвидените форми са обучение/дискусия.


Разработчикът на темата приема предложените цел, съдържание, обхват, форма на обучение и структура на модула като основа за разработване на методическия и учебен инструментариум. Към тях се добавят от автора нови подтеми (вж. т. 4.1. от съдържанието) за обогатяване на познанията и уменията на фокусната група. С това погледът върху проблемите се разширява, като по този начин се оформя и междудисциплинарна област между визираните в проекта фокусни групи – на работодателите и на заетите / синдикалистите. (Вж. Фигура 1.)
Фигура 1: Междудисциплинарна област за сътрудничество и взаимодействие между партньорите


Следователно, без да коригират съществено първоначално предвидения обхват, тези изменения и допълнения допринасят за по-пълното и по-точното обхващане и представяне на темата, както и за практическата й полезност за обучаваните.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Литература 13 > Учебно-образователен пакет 17 iconЛитература 12 > Учебно-образователен пакет 16
Задължения на работодателите за информиране и консултиране на работниците и служителите 64
Литература 13 > Учебно-образователен пакет 17 iconЛитература 13 > Учебно-образователен пакет 16
Целта на обучението по тази тема (модул) се определя като „повишаване на разбирането за ползите от изграждането на бизнес организациите...
Литература 13 > Учебно-образователен пакет 17 iconЛитература и культура
Опд. Ф. 09 «Русская литература и культура».: Учебно-методический комплекс дисциплины / Сост.: М. А. Ковалева; Бийский пед гос ун-т...
Литература 13 > Учебно-образователен пакет 17 iconНовогод ниепакеты Размещение: Пакет 5 дней /4 ночи Пакет 4 д н я /3 ночи Пакет 3 д н я /2 н о ч и
Опохмел Бранч в ресторане «Маринс Парк Отель» Новогодний подарок – сюрприз для гостей
Литература 13 > Учебно-образователен пакет 17 iconУчебно съдържание по литература за 12 клас

Литература 13 > Учебно-образователен пакет 17 iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Литература 13 > Учебно-образователен пакет 17 iconУчебно съдържание по литература за девети клас

Литература 13 > Учебно-образователен пакет 17 iconО. А. Овсянникова детская музыкальная литература
Овсянникова О. А. Детская музыкальная литература. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления подготовки...
Литература 13 > Учебно-образователен пакет 17 iconУчебно методическое пособие Минск 2007 удк 616. 16 002. 151 053. 1 (075. 9)
Рекомендовано в качестве учебно-методического пособия учебно – методическим советом
Литература 13 > Учебно-образователен пакет 17 iconМагистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието
Ефективно управление на учебния процес: понятие за управление на учебния процес; управление на учебни планове и програми; условия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом