Конспект на Счетоводство на предприятието теория
ИмеКонспект на Счетоводство на предприятието теория
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер19.3 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfouupscons/bd/documents/10.doc
Конспект на

Счетоводство на предприятието – теория

спец. Банково дело

11а клас, учебна 2011/2012 година


 1. Отчитане на основният капитал.

 2. Отчитане на резервите.

 3. Отчитане на получените заеми.

 4. Отчитане на финансиранията.

 5. Отчитане на ДМА – характеристика, СС 16, видове оценка.

 6. Отчитане придобиването на ДМА.

 7. Отчитане амортизацията на ДМА.

 8. Отчитане намалението на ДМА.

 9. Отчитане ремонта на ДМА.

 10. Отчитане на поетите и дадените под наем ДМА.

 11. Отчитане на ДНА.

 12. Отчитане на ДФА

 13. Отчитане на ДБА.

 14. Отчитане на МЗ – характеристика, СС2, видове, оценка.

 15. Отчитане на материалите.

 16. Отчитане на стоки.

 17. Отчитане на продукцията.

 18. Отчитане на КБА.

 19. Отчитане на разчетите доставки и клиенти.

 20. Отчитане на разчетите с персонала и осигурителите.

 21. Отчитане вземанията по рекламации, липси, начети и съдебни спорове.

 22. Отчитане на корпоративен данък, разчети с ДДС.

 23. Отчитане на разчетите свързани с ДДФЛ, МДТ и акциз.

 24. Отчитане на разчетите с разни дебитори и кредитори.

 25. Отчитане на паричните средства в левове и във валута – каса, разплащателна сметка, чекове и др.

 26. Отчитане на КФА.

 27. Същност и класификация на разходите.

 28. Отчитане на разходите по икономически елемент.

 29. Отчитане на разходите по функционално предназначение.

 30. Отчитане на финансовите разходи, извънредните разходи и разходи за бъдещи периоди.

 31. Отчитане на приходи от продажба.

 32. Отчитане на приходи от финансирания, финансови приходи и приходи за бъдещи периоди.

 33. Отчитане на финансовия резултат.

 34. Същност и етапи на годишното приключване.

 35. Същност и съдържание на ГФО. Общи изисквания към съставяне на ГФО.

Оценяване по теория – тест


В тестовете са посочени точки за всеки въпрос. Общият брой точки е 56. Посочена е скалата, по която се извършва оценяването :

от 28 т. – 32 т. Среден (3)

от 33 т. – 41 т. Добър (4)

от 42 т. – 51 т. Мн. добър (5)

от 52 т. – 56 т. Отличен (6)


Преподавател: Директор:

/М. Тодорова/ /Сл. Иванова/

Свързани:

Конспект на Счетоводство на предприятието теория iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект на Счетоводство на предприятието теория iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект на Счетоводство на предприятието теория iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект на Счетоводство на предприятието теория iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект на Счетоводство на предприятието теория iconКонспект по работа с компютър в предприятието теория

Конспект на Счетоводство на предприятието теория iconКонспект по дисциплината „счетоводство на предприятието
Сравнение, съпоставка и разграничаване на дългосрочните и краткосрочните финансови активи (инвестиции)
Конспект на Счетоводство на предприятието теория iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието
Дисциплината „Счетоводство на предприятието” включва изучаването на основни теми и въпроси, съобразени с принципните постановки в...
Конспект на Счетоводство на предприятието теория iconКонспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория
Застрахователната дейност като обект на отчитане. Организация на отчетността в зд
Конспект на Счетоводство на предприятието теория iconКонспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория
Застрахователната дейност като обект на отчитане. Организация на отчетността в зд
Конспект на Счетоводство на предприятието теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом