Конспект на Счетоводство на предприятието уп
ИмеКонспект на Счетоводство на предприятието уп
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер14.21 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfouupscons/os/documents/10.doc
Конспект

на Счетоводство на предприятието – УП

спец. Оперативно счетоводство

10г клас


 1. Отчитане на основният капитал.

 2. Отчитане на резервите.

 3. Отчитане на получените заеми.

 4. Отчитане на финансиранията.

 5. Отчитане на ДМА – характеристика, СС 16, видове оценка.

 6. Отчитане придобиването на ДМА, чрез покупка, по безвъзмезден начин, чрез записани дялови вноски, чрез дарение.

 7. Отчитане придобиването на ДМА чрез строителство.

 8. Отчитане амотризацията на ДМА.

 9. Отчитане ремонта на ДМА.

 10. Отчитане намалението на ДМА.

 11. Отчитане на поетите и дадените под наем ДМА.

 12. Отчитане на ДНА – характеристика, СС 38, видове оценка.

 13. Отчитане на ДНА – придобиване, амортизация и намаление.

 14. Отчитане на дългосрочни инвестиции.

 15. Отчитане на предоставени дългосрочни заеми.

 16. Отчитане на търговската репутация.

 17. Отчитане на ДБА.Оценяване по учебна практика – задача

В задачата по УП на една вярна проста статия се дава по 1т., а ако има да се открие, заведе и приключи счетоводната сметка – за една с/ка се дава 2т. Сборът от точките за верни счетоводни статии и с/ки, които е събрал ученика се умножава по 6 и се дели на общия брой точки от цялата задача:

Например: ако събраните точки от учебника са 25, а общият брой точки е 30, изчисляването на оценката е следното:
Преподавател: Директор:

/М. Тодорова/ /Сл. Иванова/

Свързани:

Конспект на Счетоводство на предприятието уп iconКонспект по дисциплината „счетоводство на предприятието
Сравнение, съпоставка и разграничаване на дългосрочните и краткосрочните финансови активи (инвестиции)
Конспект на Счетоводство на предприятието уп iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието
Дисциплината „Счетоводство на предприятието” включва изучаването на основни теми и въпроси, съобразени с принципните постановки в...
Конспект на Счетоводство на предприятието уп iconКонспект на Счетоводство на предприятието теория
Отчитане на паричните средства в левове и във валута – каса, разплащателна сметка, чекове и др
Конспект на Счетоводство на предприятието уп iconКонспект по "Управленско счетоводство"
Същност и потребност от управленското счетоводство – финансово и управленско счетоводство
Конспект на Счетоводство на предприятието уп iconПрограма за дисциплина: „Счетоводство на индустриалните предприятия
...
Конспект на Счетоводство на предприятието уп iconКонспект по „Счетоводни стандарти
Финансово (нормативно-регламентирано) счетоводство и управленско (вътрешно) счетоводство
Конспект на Счетоводство на предприятието уп iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект на Счетоводство на предприятието уп iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект на Счетоводство на предприятието уп iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект на Счетоводство на предприятието уп iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом