Проект "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич" Цели на Проекта
ИмеПроект "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич" Цели на Проекта
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер13.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/Proekt_Rehabilitacija_ul.mrezha.doc
Проект “Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич”


Цели на Проекта:

 • Подобряване състоянието на атмосферния въздух в град Добрич чрез намаляване нивата на замърсяванията с прах;

 • Повишаване безопасността на движение;

 • Подобряване състоянието на надземната инфраструктура;

 • Облекчаване на транспортния трафик.


Обекти, предложени за ремонтно-възстановителни работи:

Булеварди:

 • Бул. “Добруджа”

 • Бул. “Русия”

 • Бул. “25 Септември”

 • Бул. “3-ти март”

Улици:

 • Ул. “Отец Паисий” – в участъка от бул. “Добруджа” до ул. “Генерал Гурко”;

 • Ул. “Васил Левски” – в участъка от ул. “Цар Петър” до ул. “Георги Кирков”;

 • Ул. “Ген. Георги Попов”;

 • Ул. “Вардар” – в участъка от бул. “Русия” до ул. “Никола Петков”;

 • Ул. “Калиакра” – в участъка от бул. “Добруджа” до ул. “Антон Стоянов”;

 • Ул. “Страцин”;

 • Ул. “Баба Минка”;

 • Ул. “Славянска”;

 • Ул. “Вихър”.


Предвиждани дейности:

 • Престъргване и профилиране на стара асфалтова настилка (фрезоване) с корда;

 • Машинно полагане на асфалтобетон;

 • Обща площ на уличната настилка, подлежаща на преасфалтиране – 212 750 кв.м.


Обща стойност на проекта:

 • 5 461 290.00 лева.


Източник на финансиране:

 • Общински облигационен заем.


За допълнителна информация:

инж. Кина Стефанова – Гл.експерт “Пътно строителство” в Дирекция “ПИОС”

Тел.: 058/600 705

Свързани:

Проект \"Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич\" Цели на Проекта iconПротокол
Докладна записка относно реализация на Проект за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Добрич със средства от общински...
Проект \"Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич\" Цели на Проекта iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: Реконструкция и рехабилитация на в и к мрежи, възстановяване и подобряване на уличната настилка ведно с изграждане...
Проект \"Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич\" Цели на Проекта iconДо община град добрич ул."България" №12 град добрич техническа оферта
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „изкърпване на уличната мрежа на град добрич“
Проект \"Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич\" Цели на Проекта iconДо община град добрич ул."България" №12 град добрич ценово предложение
...
Проект \"Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич\" Цели на Проекта iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
...
Проект \"Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич\" Цели на Проекта iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза І:(1) „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежи...
Проект \"Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич\" Цели на Проекта iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Равда, общ. Несебър; Обособена позиция №5 Изпълнение на ново строителство, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска...
Проект \"Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич\" Цели на Проекта iconТeхнически спецификации съгласно чл. 30 от зоп
Обособена позиция 1 – „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с асфалтобетонова смес”
Проект \"Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич\" Цели на Проекта iconСъгласно чл. 8 ал. 1 т. 3 от нвмоп
Предмет: “Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич, изграждане и основен ремонт на общински пътища“
Проект \"Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич\" Цели на Проекта iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: „„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич, Етап 1” по Проект „Интегриран...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом