Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция "Правна и международноправна дейност" – дкси
ИмеПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция "Правна и международноправна дейност" – дкси
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер44.59 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/D5EE6920-C0AC-4198-92C8-4408F010DC8B/0/Protokol_1_PMD_2010.doc
ПРОТОКОЛ №1


за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност

в дирекция “Правна и международноправна дейност” – ДКСИ


Днес, 31.05.2010 г. се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № З-103 от 05.05.2010 г. на председателя на ДКСИ. На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

На основание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) комисията разгледа постъпилите заявления и документи за обявената длъжност в дирекция “Правна и международноправна дейност” и взе следните решения, както следва:


І. За длъжността “Младши експерт” в отдел “Международноправна дейност”

1. Изискваните документи от кандидатите за длъжността, съгласно обявата, са: заявление за участие в конкурс; декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДС; копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; копие от документи, удостоверяващи владеенето на чужд език; декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗЗКИ.

2. Минималните и специфични изисквания, посочени в обявата по чл. 13, ал. 1 от НПКДС и на които трябва да отговарят кандидатите, за да бъдат допуснати до конкурса, са: да отговарят на условията по чл.7 от Закона за държавния служител; образователна степен – магистър, специалност - право, професионален опит – не се изисква или присъден пети младши ранг; да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.

3. Допълнителни изисквания: добра компютърна грамотност, отлично владеене на английски език, владеенето на втори чужд език е предимство.

Име, презиме, фамилия

на кандидата


Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Искра Велинова Пеева

да

да

--

2. Васил Христов Василев

да

да

--

3. Лилия Олег Кашукеева

да

да

--

4. Мария Валериева Тотева

да

да

--

5. Мира Юрий Тошева

да

да

--

6. Светослав Димитров Благоев

не

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

7. Йоана Василева Сурджийска

да

да

--

8. Васил Иванов Печков

да

да

--

9. Георги Христов Петров

да

да

--

10. Мира Здравкова Кънева

да

да

--

11. Мария Руменова Райкова

да

да

--

12. Антон Огнянов Делев

да

да

--

13. Павел Николов Петров

да

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

14. Теодора Димитрова Димитрова

не

не

чл.20, ал. 2 от НПКДА

15. Зорница Ангелова Иванова

не

не

чл.20, ал. 2 от НПКДАІІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:


Допуска до конкурс кандидатите за длъжността “Младши експерт” в отдел “Международноправна дейност”:

1. Искра Велинова Пеева

2. Васил Христов Василев

3. Лилия Олег Кашукеева

4. Мария Валериева Тотева

5. Мира Юрий Тошева

6. Йоана Василева Сурджийска

7. Васил Иванов Печков

8. Георги Христов Петров

9. Мира Здравкова Кънева

10. Мария Руменова Райкова

11. Антон Огнянов Делев


Не допуска до конкурс следните кандидати:


  • Светослав Димитров Благоев - чл. 20, ал. 2 от НПКДС (няма подадени декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДС; копие от документи, удостоверяващи владеенето на чужд език; декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗЗКИ);
  • Павел Николов Петров - чл. 20, ал. 2 от НПКДС (не отговаря на минималните и специфични изисквания за придобито образование по специалност “Право”);
  • Теодора Димитрова Димитрова - (няма подадено копие от документи, удостоверяващи владеенето на чужд език);
  • Зорница Ангелова Иванова - (няма подадено копие от документи, удостоверяващи владеенето на чужд език).


Допуснатите кандидати да се явят на 11.06.2010 г. в 13.00 ч. в сградата на ДКСИ на ул. “Ангел Кънчев” № 1А, където ще се проведе теста.


Подписи на членовете на конкурсната комисия:


1. Юлия Хубенова – председател: /п/

2. Мирослава Семкова – член: /п/

3. Людмила Тодорова – член: /п/

4. Маргарита Стойчева – член: /п/

Свързани:

Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция \"Правна и международноправна дейност\" – дкси iconПротокол №3 за резултатите от проведения тест за обявената конкурсна длъжност "Младши експерт" в дирекция "Правна и международноправна дейност"
Днес, 14. 06. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-103 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция \"Правна и международноправна дейност\" – дкси iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност "Държавен експерт" в дирекция "Защита на класифицираната информация" – дкси
Днес, 12. 11. 2009 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-184 от 16. 10. 2009 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция \"Правна и международноправна дейност\" – дкси iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция \"Правна и международноправна дейност\" – дкси iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 22. 04. 2008 год се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-69 от 27. 03. 2008 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция \"Правна и международноправна дейност\" – дкси iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 29. 12. 2008 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-264 от 28. 11. 2008 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция \"Правна и международноправна дейност\" – дкси iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция \"Правна и международноправна дейност\" – дкси iconПротокол №3 за резултатите от проведения тест за обявената конкурсна длъжност
Днес, 22. 06. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з 101 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция \"Правна и международноправна дейност\" – дкси iconЗа резултатите от проведения тест за обявената конкурсна длъжност „
Днес, 24. 08. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з 180 от 14. 07. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция \"Правна и международноправна дейност\" – дкси iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция \"Правна и международноправна дейност\" – дкси iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом