На кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на
ИмеНа кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер8.47 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/93468/715472/version/1/file/Klasirane SDO
КЛАСИРАНЕ

на кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба № 34/29.12.2006 г. за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на СУ„Св. Климент Охридски” и утвърдени със Заповед № 21-9/01.12.2011 г. на Министъра на здравеопазването


Специалност “Анестезиология и интензивно лечение”


  1. ас. д-р Илияна Жечкова


Специалност “кардиология”


  1. ас. д-р Олберк Ибишев

  2. ас. д-р Тони Давидовски


Специалност “кардиохирургия”


  1. ас. д-р Азис Азис

  2. ас. д-р Антон Ковачев


Специалност “образна диагностика”


  1. ас. д-р Кристиан Цветанков

  2. ас. д-р Иван Плачков


Специалност “хирургия”


  1. ас. д-р Мирослав ЗашевПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ:

доц. Геновева Златева


Свързани:

На кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г
Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
На кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г
Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
На кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г
Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
На кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на iconНаредба №34 от 29. 12. 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

На кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на iconНаредба №34 от 29. 12. 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

На кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването

На кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването

На кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на iconВоенната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Генчо Начев със името на специалността кардиохирургия съдова хирургия, висцерална хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна...
На кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на iconМинистерство на здравеопазването
Консултантите по ал. 1 са хабилитирани лица по упражняваната от тях специалност на медицината, денталната медицина, фармацията, здравните...
На кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на iconПрограма
Основният нормативен документ, с който се уреждат условията и реда за провеждане и  финансиране на обучението за придобиване на специалност...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом