Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
ИмеОбявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер56.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia-agk.com/esoft/files/news/Obiavlenie_1_Liav_Vl_kol.doc
О Б Я В Л Е Н И Е


за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект “Дубльор на Ляв Владайски колектор“.


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост


У В Е Д О М Я В А М


собствениците на имоти, попадащи в реализацията на І-ви етап от обект “Дубльор на Ляв Владайски колектор”, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост /чл. 22, ал. 1 от ЗОС/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, намиращи се на територията на район “Сердика” – Столична община, както следва:ПОЗЕМЛЕН

ИМОТ №


КВАРТАЛ №

РАЙОН

МЕСТНОСТ

СОБСТВЕНИЦИ

ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ ОТ ИМОТА /КВ.М./

СТОЙНОСТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО /В ЛЕВА/


6067-част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци”

Георги Любом.Георгиев

Маргарита Петр.Николова

Виолета Дим.Кожухарова

Красимир Дим.Георгиев

Милена Дим.Асенова

Ивайло Дим.Георгиев

Евгения Георг.Млъзева

Красимира Георг.Соколова

Кунка Петр.Здравкова

Тамара Велинова Здравкова

Румен Велинов Здравков

Елица Бойчева Здравкова

Станислав Боянов Здравков

Борислав Боянов Здравков

Кирилка Такова Здравкова

63,00

1 790,00

6113-част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Мария Младенова Денкова

134,00

3 808,006042-част


“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Радка Петр.Новакова

Румен Гергинов Новаков

Антон Гергинов Новаков

Павел Добринов Павлов

Лиляна Добрева Павлова

Веселин Петров Новаков

Нина Петрова Лачева

Виолетка Иванова Новакова

Валентин Григоров Новаков

Наталия Григ. Новакова

110,00

3 080,00


6057-част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Кина Рашкова Лакова

Генка Рашкова Христова

515,00

14 741,00

6064-част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Христо Свиленов Кръстев

Йордан Свиленов Кръстев

343,00

9 605,00

6005 - част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Цветанка Асенова Тошева

Емил Велинов Тошев

КрасимираВел.Димитрова

Марийка Йонч.Божкова

Невена Георг.Душкова

Гълъбин Стоянов Денков

Иван Гълъбинов Стоянов

Ангелина Вас. Денкова

Цветомир Плам.Денков

Петрана Найд.Бекова

Марийка Стоян.Тошева

Стоян Симеонов Тошев

368,00

10 305,00

6006 - част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Георгия Алекс.Цекова

Добрин Латинов Панев

179,00

5 013,00

6008 -част
“Сердика” м. Складова база -Биримирци

Борис Гаврилов Петков

Христина Гавр. Илиева

Петко Гаврилов Петков


130,00

3 640,00

6010 –част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Кирил Златков Петков

Цветан Златков Петков

94,00

2 632,00

6011-част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Иван Ник.Александров

Надежада Петр.Паунова

Димитър Кир.Димитров

Лидия Кирил.Пеева

Магда Кирил.Паунова

Ели Васкова Милева

120,00

3 360,00

6013-част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Снежанка Цветанова Божкова

54,00

1 512,00

6023-част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Милка Георг.Милотинова

Иванка Георг.Иванова

Деянка Георг.Тошева

Гергин Георг.Божков

165,00

4 621,00


6024-част

“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Павел Димитров Денков

Иглика Ник.Йорданова

Величка Спасова Денкова

Валентин Георг.Денков

Димитър Георг.Денков

Владимир Ив.Владинов

221,00

6 280,006035-част
“Сердика” м. Складова база-Биримирци

Цветанка Стоим. Венкова

Гергин Стоим.Георгиев

Венета Стоим.Лазарова

424,00

11 874,00Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район “Сердика” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/БОЙКО БОРИСОВ/

Свързани:

Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconОбявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconОбявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconРешение №91
За откриване производство по отчуждаване на части от поземлени имоти №№542, 540, 684, кв. 66, м. “Карпузица” и №640, кв. 77, м. “Овча...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconРешение №957
За откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти №№100а, 352, 541, 545 в м. Карпузица и 41, 95, 420 и 454 в м. Овча...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconОбявлени е
За предстоящо отчуждаване на части от поземлени имоти частна собственост за изграждане на обект публична общинска собственост: “Улична...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconОбявлени е
За предстоящо отчуждаване на поземлени имоти -частна собственост за изграждане на обект “Улица от о т. 235в до от 218а между квартал...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconОбявлени е за предстоящо отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост за обект "Гробищен парк Бакърена фабрика" – разширение – Х етап
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconОбявлени е
За предстоящо отчуждаване на част от урегулиран поземлен имот частна собственост, за обект: задънена улица в гр. Летница публична...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconРешение №1089
За откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица засягащи...
Обявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект \"Дубльор на Ляв Владайски колектор\" iconРешение №695
За откриване на производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти – частна собственост на физически и юридически лица,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом