Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в
ИмеРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер129.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rzipd.com/files/KOC-040.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В
 гр. Пловдив ул. “Перущица” 1  649 000 факс: 643 438 e-mail: rzipd@plov.netЗАПОВЕД

№ 92

гр. Пловдив, 31.01.2012 г.


На основание чл.9 т.20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и предложение с вх. № 443/13.01.2012 г.


ОПРЕДЕЛЯМ:


следните състави на лекарски консултативни комисии (ЛКК) към „КОЦ -ПЛОВДИВ” ЕООД - Пловдив ул.”В.Априлов”№15 А

(наименование на лечебно заведение)


ЛКК към ДКБ:


Обща лекарска консултативна комисия:

Председател: д-р Анна Лесова – специалист по „Вътрешни болести” УИН 1700000180

Зам.председател: д-р Мария Телкиева - специалист по „Вътрешни болести” УИН 1700002335

Членове: д-р Парашкев Милчев Цветков – специалист по „Хирургия” и „Медицинска онкология” УИН 1700004343

д-р Светла Димитрова Дионисиева – специалист по „Акушерство и гинекология” и „Медицинска онкология” УИН 1700003145

д-р Веселина Йорд. Йорданова-Николова – специалист по „Кожни и венерически болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000651


Специализирана лекарска консултативна комисия по „Медицинска онкология”

Председател:   д-р Светла Димитрова Дионисиева – специалист по „Акушерство и гинекология” и „Медицинска онкология” УИН 1700003145

Зам.председател: д-р Румен Асенов Тулев - специалист по „Хирургия” и „Медицинска онкология” УИН 1700003068


Членове: д-р Ваня Христова Балева - специалист по „Хирургия” и „Медицинска онкология” УИН 1700000491

                    д-р Парашкев Милчев Цветков – специалист по „Хирургия” и „Медицинска онкология” УИН 1700004343


Специализирана лекарска консултативна комисия по „Гинекология”

Председател:   д-р Арман Степан Хистамян - специалист по „Акушерство и гинекология” и „Медицинска онкология” УИН 1700000242

Зам.председател: д-р Светла Димитрова Дионисиева – специалист по „Акушерство и гинекология” и „Медицинска онкология” УИН 1700003145

Членове: д-р Валентина Неделчева Вангелова - специалист по „Акушерство и гинекология” УИН 1700000458

д-р Росен Страхилов Петров – специалист по „Акушерство и гинекология” УИН 1700003028


Специализирана лекарска консултативна комисия по „Хирургия”

Председател:    д-р Ваня Христова Балева - специалист по „Хирургия„ и”Медицинска онкология” УИН 1700000491

Зам.председател: д-р Пламен Тодоров Димитров - специалист по „Хирургия„ УИН 1700002931

Членове: д-р Петко Коев Касабов – специалист по „Урология” УИН 1700002836

д-р Асен Василев Панчев - специалист по „Урология” УИН 1700000248


Специализирана лекарска консултативна комисия по „Вътрешни болести”

Председател: д-р Анна Кръстева Лесова – специалист по „Вътрешни болести” УИН 1700000180

Зам.председател: д-р Георги Борисов Чинчев - специалист по „Вътрешни болести” и „Клинична хематология” УИН 1700000786


Член: д-р Мария Телкиева - специалист по „Вътрешни болести” УИН 1700002335

Специализирана лекарска консултативна комисия по „Кожни болести”

Председател: д-р Веселина Йорд. Йорданова-Николова – специалист по „Кожни и венерически болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000651

Зам.председател: д-р Гергана Кр.Шаламанова - специалист по „Кожни и венерически болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000891

Член: д-р Анна Кирова Кирова - специалист по „Кожни и венерически болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000179


Специализирани ЛКК по отделения:

Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Онкологична хирургия”

Председател: д-р Валентин Крумов Иванов - специалист по „Хирургия„ и”Медицинска онкология” УИН 1700000446

Зам.председател: д-р Румен Асенов Тулев - специалист по „Хирургия„ и”Медицинска онкология” УИН 1700003068

Членове: д-р Парашкев Милчев Цветков – специалист по „Хирургия” и „Медицинска онкология”

д-р Ваня Христова Балева - специалист по „Хирургия„ и”Медицинска онкология”

д-р Пламен Тодоров Димитров - специалист по „Хирургия„

д-р Митко Атанасов Желязков - специалист по „Хирургия„ УИН 1700002487

д-р Светослав Кинчев Славов - специалист по „Хирургия„ УИН 1700003180

д-р Сава Димитров Иванов - специалист по „Хирургия„ УИН 1700003126

д-р Христо Николов Христозов - специалист по „Хирургия„ УИН 1700003702


Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Медицинска онкология и онкологична хирургия в гинекологията”

Председател: д-р Арман Степан Хистамян - специалист по „Акушерство и гинекология” и „Медицинска онкология” УИН 1700000242

Зам.председател: д-р Светла Димитрова Дионисиева – специалист по „Акушерство и гинекология” и „Медицинска онкология”

Членове: д-р Теодора Станчева Досева - специалист по „Акушерство и гинекология” и „Медицинска онкология” УИН 1700004306

д-р Валентина Неделчева Вангелова - специалист по „Акушерство и гинекология” УИН 1700000458

д-р Росен Страхилов Петров - специалист по „Акушерство и гинекология” УИН 1700003028

д-р Станимир Христов Бончев - специалист по „Акушерство и гинекология” УИН 1700003299

Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Медицинска онкология и онкологични заболявания в гастроентерологията”

Председател: д-р Антоанета Димитрова Томова - специалист по „Вътрешни болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000202

Зам.председател: д-р Ирина Николаева Колева – специалист по „ВБ” УИН 1700004486

Член: д-р Антон Борисов Хаджиев – специалист по „Вътрешни болести” 1700000222

Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Медицинска онкология и онкологични заболявания в хематологията”

Председател: д-р Петър Ангелов Петров - специалист по „Вътрешни болести” и „Медицинска онкология”

Зам.председател: д-р Георги Борисов Чинчев - специалист по „Вътрешни болести” и „Клинична хематология”

Членове: д-р Мария Николова Телкиева - специалист по „Вътрешни болести”

д-р Румяна Минкова Христова - специалист по „Вътрешни болести” УИН 1700003112


Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Медицинска онкология и онкологични заболявания в пневмологията”

Председател: д-р Владимир Георгиев Канарев - специалист по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия” УИН 1700002335

Зам.председател: д-р Грета Цекова Канарева - специалист по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия” УИН 1700000912

Членове: д-р Николай Димов Илчев - специалист по „Вътрешни болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700002685

д-р Кирил Велков Пейчинов - специалист по „Вътрешни болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700001875


Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Медицинска онкология и онкологични заболявания в кожните болести”

Председател: д-р Гергана Крумова Шаламанова – специалист по „Кожни болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000891

Зам.председател: д-р Анна Кирова Кирова - специалист по „Кожни болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000179

Член: д-р Веселина Йорд. Йорданова-Николова - специалист по „Кожни болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000651


Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Лъчелечение”

Председател: д-р Елена Петрова Тодорова – специалист по „Лъчелечение” УИН 1700001331

Зам.председател: д-р Тотка Георгиева Христова - специалист по „Лъчелечение” УИН 1700003598

Членове: д-р Румяна Костадинова Георгиева – специалист по „Лъчелечение” УИН 1700003110

д-р Теодор Димков Жеков– специалист по „Лъчелечение” УИН 1700003507


Настоящата заповед да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК.

Заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд в срок от 14 дни от датата на получаване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Д-р Ваня Танчева-Манчева

Директор на Регионалната здравна инспекция – Пловдив
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В
 гр. Пловдив ул. “Перущица” 1  649 000 факс: 643 438 e-mail: rzipd@plov.netЗАПОВЕД

№ 499

гр. Пловдив, 03.09.2012 г.


На основание чл.9 т.20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и предложение с вх. № 7221/29.08.2012 г.


В И Д О И З М Е Н Я М:


следните състави на лекарски консултативни комисии (ЛКК) към „КОЦ -ПЛОВДИВ” ЕООД - Пловдив ул.”В.Априлов”№15 А

(наименование на лечебно заведение)


ЛКК към ДКБ:


Обща лекарска консултативна комисия:

Председател: д-р Анна Кръстева Лесова – специалист по „Вътрешни болести” УИН 1700000180

Зам.председател: д-р Татяна Антонова Апостолова - специалист по „Вътрешни болести” и „Медицинска онкология УИН 1700003482

Членове: д-р Светослав Кинчев Славов – специалист по „Хирургия” и УИН 1700003180

д-р Сава Димитров Иванов – специалист по „Хирургия” УИН 1700003126

Специализирана лекарска консултативна комисия по „Медицинска онкология”

Председател: д-р Румен Асенов Тулев - специалист по „Хирургия” и „Медицинска онкология” УИН 1700003068

Зам.председател: д-р Ваня Христова Балева - специалист по „Хирургия” и „Медицинска онкология” УИН 1700000491


Членове: д-р Веселина Йорданова Йорданова - Николова - специалист по „Кожни и венерически болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000651

                    д-р Парашкев Милчев Цветков – специалист по „Хирургия” и „Медицинска онкология” УИН 1700004343

д-р Константин Младенов Младенов – специалист по „АГ” и „Медицинска онкология” УИН 1700001898


Специализирана лекарска консултативна комисия по „Гинекология”

Председател:   д-р Светла Димитрова Дионисиева – специалист по „Акушерство и гинекология” и „Медицинска онкология” УИН 1700003145

Зам.председател: д-р д-р Арман Степан Хистамян - специалист по „Акушерство и гинекология” и „Медицинска онкология” УИН 1700000242

Членове: д-р Валентина Неделчева Капсъзова - специалист по „Акушерство и гинекология” УИН 1700000458

д-р Росен Страхилов Петров – специалист по „Акушерство и гинекология” УИН 1700003028

д-р Станимир Христов Бончев - специалист по „Акушерство и гинекология” УИН 1700003299

д-р Тихомир Николов Георгиев - специалист по „Акушерство и гинекология” УИН 2900000499


Специализирана лекарска консултативна комисия по „Хирургия”

Председател:    д-р Ваня Христова Балева - специалист по „Хирургия„ и”Медицинска онкология” УИН 1700000491

Зам.председател: д-р Пламен Тодоров Димитров - специалист по „Хирургия„ УИН 1700002931

Членове: д-р Панайот Георгиев Торнев – специалист по „Хирургия” УИН 1700002770

д-р Асен Василев Панчев - специалист по „Урология” УИН 1700000248

д-р Митко Атанасов Желязков - специалист по „Хирургия” УИН 1700002487

д-р Парашкев Милчев Цветков - специалист по „Хирургия” и „ Медицинска онкология УИН 1700004343


Специализирана лекарска консултативна комисия по „Вътрешни болести”

Председател: д-р Татяна Антонова Апостолова - специалист по „Вътрешни болести” и „Медицинска онкология УИН 1700003482

Зам.председател: д-р Анна Кръстева Лесова – специалист по „Вътрешни болести” УИН 1700000180

Член: д-р Илияна Николова Илиева - Василева - специалист по „Вътрешни болести” и „Клинична хематология” УИН 0500000194

Специализирана лекарска консултативна комисия по „Кожни болести”

Председател: д-р Веселина Йорд. Йорданова-Николова – специалист по „Кожни и венерически болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000651

Зам.председател: д-р Гергана Кр.Шаламанова - специалист по „Кожни и венерически болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000891

Член: д-р Анна Кирова Кирова - специалист по „Кожни и венерически болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000179


Специализирани ЛКК по отделения:

Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Онкологична хирургия”

Председател: д-р Валентин Крумов Иванов - специалист по „Хирургия„ и ”Медицинска онкология” УИН 1700000446

Зам.председател: д-р Румен Асенов Тулев - специалист по „Хирургия„ и ”Медицинска онкология” УИН 1700003068

Членове:

д-р Пламен Тодоров Димитров - специалист по „Хирургия„

д-р Митко Атанасов Желязков - специалист по „Хирургия„ УИН 1700002487

д-р Светослав Кинчев Славов - специалист по „Хирургия„ УИН 1700003180

д-р Сава Димитров Иванов - специалист по „Хирургия„ УИН 1700003126


Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Медицинска онкология и онкологична хирургия в гинекологията”

Председател: д-р Арман Степан Хистамян - специалист по „Акушерство и гинекология” и „Медицинска онкология” УИН 1700000242

Зам.председател: д-р Константин Младенов Младенов – специалист по „АГ” и „Медицинска онкология” УИН 1700001898

Членове: д-р Теодора Станчева Досева - специалист по „Акушерство и гинекология” и „Медицинска онкология” УИН 1700004306

д-р Валентина Неделчева Капсъзова - специалист по „Акушерство и гинекология” УИН 1700000458

д-р Росен Страхилов Петров - специалист по „Акушерство и гинекология” УИН 1700003028

д-р Тихомир Николов Георгиев - специалист по „Акушерство и гинекология” УИН 2900000499

д-р Антон Стоянов Михнев - специалист по „Акушерство и гинекология” УИН 1700000228

Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Медицинска онкология и онкологични заболявания в гастроентерологията”

Председател: д-р Антоанета Димитрова Томова - специалист по „Вътрешни болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000202

Зам.председател: д-р Антон Борисов Хаджиев – специалист по „Вътрешни болести” 1700000222

Членове: д-р Кирил Велков Пейчинов – специалист по „Вътрешни болести” 1700001875

д-р Янко Илиев Илиев - специалист по „Вътрешни болести” и „Гастроентерологи” УИН 1700003839

Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Медицинска онкология и онкологични заболявания в хематологията”

Председател: д-р Петър Ангелов Петров - специалист по „Вътрешни болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700002853

Зам.председател: д-р Илияна Николова Илиева - Василева - специалист по „Вътрешни болести” и „Клинична хематология” УИН 0500000194

Членове: д-р Мария Николова Телкиева-Желязкова - специалист по „Вътрешни болести” УИН 1700002335

д-р Румяна Минкова Христова - специалист по „Вътрешни болести” УИН 1700003112

д-р Валя Ангелова Вълкова – специалист по „Обща медицина” УИН 1700000469


Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Медицинска онкология и онкологични заболявания в пневмологията”

Председател: д-р Владимир Георгиев Канарев - специалист по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия” УИН 1700002335

Зам.председател: д-р Грета Цекова Канарева - специалист по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия” УИН 1700000912

Членове: д-р Николай Димов Илчев - специалист по „Вътрешни болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700002685

д-р Кирил Велков Пейчинов - специалист по „Вътрешни болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700001875


Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Медицинска онкология и онкологични заболявания в кожните болести”

Председател: д-р Гергана Крумова Шаламанова-Делева – специалист по „Кожни болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000891

Член: д-р Анна Кирова Кирова - специалист по „Кожни болести” и „Медицинска онкология” УИН 1700000179


Специализирана лекарска консултативна комисия към отделение по „Лъчелечение”

Председател: д-р Елена Петрова Тодорова – специалист по „Лъчелечение” УИН 1700001331

Зам.председател: д-р Тотка Георгиева Христова - специалист по „Лъчелечение” УИН 1700003598

Членове: д-р Румяна Костадинова Георгиева – специалист по „Лъчелечение” УИН 1700003110

д-р Теодор Димков Жеков– специалист по „Лъчелечение” УИН 1700003507


Настоящата заповед да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК.

Заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд в срок от 14 дни от датата на получаване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Д-р Ваня Танчева-Манчева

Директор на Регионалната здравна инспекция - Пловдив


Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в регионална здравна инспекция-бургас

Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
Основните цели в дейността на Регионална здравна инспекция гр. Ловеч през 2012 г са в съответствие с политиката и насоките, дадени...

Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция перник

Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в
Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията...

Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в
Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията...

Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция бургас
Медицински стандарт „Спешна медицина, утвърден с Наредба №45 от 2б. 08. 2010г на Министъра на здравеопазването

Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция бургас
На вниманието на всички лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ

Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция
За спазване на изискванията на наредба №3 от 27. 04. 2000 Г. За здравните кабинети в детските заведения и училищата

Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция бургас
На основание чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения и във връзка със заявление № / г

Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция пловди в iconРепублика българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция гр. Габрово
Във връзка с Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания Приложение №7, към чл. 40, ал. 1

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом