Решение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик
ИмеРешение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер22.62 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rsbelogradchik.org/86/2-2 Р. ОССП Д-я 448.doc
Р Е Ш Е Н И Е

№ 135 09.12.2011 г. гр.Белоградчик

В ИМЕТО НА НАРОДА

Белоградчишкият районен съд втори състав

На първи декември две хиляди и единадесета година

В публичното заседание в следния състав:

Районен съдия : Антон Антов


Секретаря Ж. Е. ,

като разгледа докладваното от съдия Антов

гр. дело № 448 по описа за 2011 година,

и за да се произнесе съдът взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ЗЗД / - за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ЗЗД .

В искането от Д “Социално подпомагане” гр. Б. се излага : Дирекцията е предприела мярка за закрила по чл. 4 ал.1 т.6 ЗЗД спрямо детето Т. М.И. и същата е настанена в ДДЛРГ ”Надежда” гр. Б. Моли се Т. М. И. да бъде настанена в спец. институция за срок до отпадане на основанията за настаняване.

В подкрепа на искането са представени : ксерокопие от удостоверение за раждане от 03.09.2003г на Община С. гр. С, доклад относно нуждата от закрила, ксерокопие от решение № 25/22.03.2011г по гр. д. № 35/2011г на БРС и заповед № 31-ЗД/05.10.2011г., копие от декларация от М.Г. П. – майка, писма с изх.№ ЗД – 242 – 485/28.09.2011г. на ДСП – С. ”Красно село” и изх.№ ЗД – 242 – 364/31.10.2011г. на ДСП – С. ”Оборище” за информация за разширения кръг роднини

На осн. чл. 15 ал.1 ЗЗД, съдът е изслушал детето Т. М.И.

Съдът преценявайки изложеното в искането на Д “СП” гр. Б. и събраните по делото писмени доказателства, приема че искането е основателно и доказано, поради което го уважава.

Съображенията на съда са следните :

Съгласно чл. 10 ал. 1 от ЗЗД “ всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие …”

Съгласно чл. 25 от ЗЗД може да бъде настанено извън семейството дете , чиито родители …

т. 3 се намират в трайна невъзможност да го отглеждат.

От приложените по делото доказателства се установява следното : Т. М. И. е родена на …г. в гр. С. като нейна майка е М. Г. П. и баща – неизвестен. На 23.12.2010г. детето е спешно настанено в ДДЛРГ ”Надежда” гр. Б. след като майката е преведена в затвора гр. С. за изтърпяване на наказание “лишаване от свобода”. Настаняването е потвърдено с решение № 25/22.03.2011г на БРС по гр. д. № 35/2011.г През м.04.2011г. майката е освободена от затвора и към момента живее в с. Р., обл. В. в жилище под наем. Поддържа връзка с детето, но няма възможност да полага трайно грижи за него. Майката е без постоянни доходи и често сменя местонахождението си, не е регистрирана като безработна в ДБТ. Не успява да задоволи потребностите на детето от храна, облекло, хигиена, обучение, здравни нужди, развлечения и почивка.

В нарочна декларация майката М. Г. П. заявява, че не е в състояние да се грижи за дъщеря си и е съгласна да бъде настанена в спец. институция.

По силата на разпоредбата на чл. 28 ал. 4 изр.2 от ЗЗД при определяне на мерките съдът е длъжен да следва поредността посочена в чл. 26 ал. 1 от същия закон . В приложения доклад от Д “СП” гр. Б. не са посочени родинини или близки, които са съгласни да полагат трайно грижи за Т. М. И.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че липсва възможност за настаняване на Т. М. И. в семейна среда и искането за настаняване в специализирана институция следва да бъде уважено.

Водим от гореизложеното, съдът


Р Е Ш И


НАСТАНЯВА Т.М. И. с ЕГН …… в ДДЛРГ “Надежда“ гр. Б. за срок до настъпване на основания за прекратяване на настаняването.

Решението може да се обжалва пред ВОС в 7 дневен срок от връчването му на страните .

Районен съдия:

Свързани:

Решение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик iconCommonwealth of Australia
Координаттар: 25°00′00″ о. е. 135°00′00″ ш. б. / 25° о. е. 135° ш. б. (G) (O)-25, 135
Решение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик iconПротокол
Отменя т. 67 от Решение №135 по протокол №6 от заседание на Общински съвет, проведено на 30. 06. 2011 г
Решение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 Ззд
Решение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 30 от Закона за закрила на детето / ззд / за прекратяване на наложена мярка и за налагане на друга...
Решение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на петнадесети март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 087 7881269, e-mail: an, Факс: 0936...
Решение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №16, 02. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик iconРешение №55, 05. 05. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишкият районен съд, 3-ти състав, на пети април две хиляди и единадесета година, в публично заседание в следния състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом