Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
ИмеСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер37.47 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/5315_10_spis_dop_ezik_J_A_Burgas_.do
Приложение № 1


към рег. № 5315/29.06.2010 г.


СПИСЪК


НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА


за длъжността : “Надзирател”, категория „Е - Полицай”

в арест – Бургас

към сектор - Арести

при областна служба „Изпълнение на наказанията – Бургас


На основание Глава А, раздел ІІІ, т. 3.8 и т. 3.9 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД „Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието, конкурсната комисията,


Р Е Ш И :


І. Утвърждава и обявява резултатите от конкурсния етап „Изследване на физическата годност” на кандидатките, както следва:
КАНДИДАТ

Резултат (в точки)

Забележки

Име, презиме и фамилия

1

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА РАЕВА

20

 

2

ГАЛЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

11

 

3

ВЕНЕЛИНА ЕНЧЕВА ЯНЕВА

11

 

4

МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

11

 

5

ВЕЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

7

 

6

РЕНЕТА ЖИВКОВА ВЕЛИКОВА

5

 

7

МИЛЕНА ИВАНОВА СЪБЕВА

 

не се е явила

8

МАРИЯНА ВАНЕВА ДОСКАЧАРОВА

 

не се е явилаІІ. На основание Глава Б, раздел ІІІ, т. 1.7 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието и въз основа на получените резултати класира по низходящ ред и ДОПУСКА до участие в следващия конкурсен етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура” кандидатките, както следва:
КАНДИДАТ

Резултат (в точки)

Име, презиме и фамилия

1

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА РАЕВА

20

2

ГАЛЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

11

3

ВЕНЕЛИНА ЕНЧЕВА ЯНЕВА

11

4

МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

11


НЕ ДОПУСКАТ до етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура” кандидатките, както следва:
КАНДИДАТ

Резултат (в точки)

Име, презиме и фамилия

1

ВЕЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

7

2

РЕНЕТА ЖИВКОВА ВЕЛИКОВА

5

3

МИЛЕНА ИВАНОВА СЪБЕВА

не се е явила

4

МАРИЯНА ВАНЕВА ДОСКАЧАРОВА

не се е явилаІІІ. Допуснатите кандидати да се явят на 07.07.2010 г. в 13.00 ч. в сградата на ГДИН, ул. „Майор Векилски” № 2, за провеждане на конкурсния етап „Изследване на интелектуалните способности и езикова култура”.


Списъкът да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на таблото за обяви поставено на общодостъпно място в областна служба „Изпълнение на наказанията” – Бургас.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:……(п).............


комисар Димитър Таков


ПРОТОКОЛЧИК: .......... (п).................

Антон Начев

Свързани:

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Д-р Г. М. Димитров” №42 и ул. „М-р Г. Векилски” №2 към областна служба „Изпълнение на наказанията – София
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до четвърти етап на конкурса
Специалист і-ва степен/Надзорно-охранителна техника/”, категория „г инспектор”
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Разлог към сектор „Арести” при областна служба „Изпълнение на наказанията” Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Началник на сектор Финансово-ресурсно осигуряване”, категория „в-експертен персонал с ръководни функции”
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Конкурсна комисия, назначена със заповед № лс-04-6/06. 01. 2009 г на министъра на правосъдието, въз основа на постигнатите от кандидатите...
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Гоце Делчев и звено Петрич към областно звено „Изпълнение на наказанията Благоевград
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Ямбол към сектор „Арести” при областна служба „Изпълнение на наказанията” Ямбол
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
А, раздел ІІІ, т 1 и 2 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд ”Изпълнение на наказанията” и гд ”Охрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом