Списък на основни публикации
ИмеСписък на основни публикации
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер21.86 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-vt.bg/userinfo/273/doc/1/2/Publikacii.doc

СПИСЪК НА ОСНОВНИ

ПУБЛИКАЦИИ  1. КНИГИ, УЧЕБНИЦИ, МОНОГРАФИИ

  1. Въведение във философия на историята.,В.Търново, 1995

  2. Философия и история (в съавт.)., В.Търново, 1999

  3. Антология по философия на историята (Онтологическа проблематика)., В.Търново, 1993

  4. Антология по философия на историята (Гносеологическа проблематика)., В.Търново 1994

  5. Социалната справедливост като явление., В.Търново, 1989

  6. Социалната справедливост и социализмът., В.Търново, 1989

  7. Интелектуализацията на труда и личността., В.Търново, 1985

8. Историята като res gestas, В.Търново, 2007.

  1. ПУБЛИКАЦИИ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
  1. СТУДИИ И СТАТИИ

1.Историческото познание.- Тр. На ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, кн.2, т.2 “Философия”., В.Търново, 1994,с. 41-82

2.Концепциите за историческия прогрес в развитието на социо-културната мисъл.- Философия и култура., В.Търново, 1996, 141-183

3.Човекът като историческо същество.- Философски форум, кн.1, С., 1998, с.129-145

4.Универсалното в историята.- Философия и история.,В.Търново, 1999, с. 9-36

5.Социалната справедливост в социологическата мисъл на Стария свят.- Научни трудове на ВНВУ “В. Левски”, кн.1 “Обществени науки”, В.Търново, 1988, с. 319-327

6.Проблемът за субекта и обекта на социалната справедливост.- Сб. Научна конференция, посветена на 25 годишнината на ВМИ – Габрово (Направление Обществени науки)., Габрово, 1989, с. 97-101

7.Презентизмът в историческото познание: същност, основания, възможности.- Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, кн.1, т.1 “Философия”., В. Търново, 1993, с. 91-100

8.Как е възможно философско-историческото познание.- Антология по философия на историята (Онтологическа проблематика)., В. Търново, 1993, с. 3 – 11

9.Възникване и предмет на философия на историята.- Антология по философия на историята (Гносеологическа проблематика)., В. Търново, 1994, с.5 – 12

10.За границите на историческото минало (Философски анализ).- Философия, кн. 5, С.,1995, с.58 – 63

11.Рационалното и ирационалното в историята.- Любомъдрие, т. 1, В. Търново, 1996, с. 57 – 64

12.Парадоксалността на историята: източници и преодоляване.- Философията на историята и бъдещето на историята.,С.,1998, с. 110-119

13.От глобална към парцеларна история и нейното преодоляване.- Философски алтернативи, кн.3, С.,1997, с.81 – 87

14.Въпросът за единството на историята.- Универсално и партикуларно., С., 1999, с. 192-195

15.Поколения, идентичност, политика.- България – национална и европейска идентичност., Варна, 2001, с. 112-115

16.Толерантността като социален феномен.- Общества в преход. Теория и практика., В. Търново, 2001, с. 35 41

17.История и ценности. - Ценности и ценностни ориентации.,В.Търново, 2003, с. 49-54

18. Историческо пространство и историческо време.- Философия, история, политика. В. Търново,2009

19. Извън посочените, авторът има още 13 публикации в други издания


Свързани:

Списък на основни публикации iconМониторинг Cor Caroli Bavaria Yachts 2012
В 9 национални всекидневника: в. 24 часа в. Всеки ден 2 публикации в. Дума в. Класа в. Монитор 3 публикации в. Преса -3 публикации...
Списък на основни публикации iconСписък на научните публикации
Научни публикации по дисертационния труд за придобиване на научна степен „доктор” по научна специалност 02. 18. 02 Механизация и...
Списък на основни публикации iconОсновни публикации на доц д-р Тамара Пенчева през периода 1995 – 2011 г., подредени хронологично в обратен ред
...
Списък на основни публикации icon2 2) Списък на публикации (български)

Списък на основни публикации iconСписък на цитиранията на публикации на

Списък на основни публикации iconОсновни публикации на доц. Ст. Н. С. Д-р никола иванов аврейски след двете му хабилитации

Списък на основни публикации iconОсновни публикации на
История славянобългарска” от Паисий Хилендарски. Методически модел. Варна, Славена, 2003
Списък на основни публикации iconВниманию авторов! Здесь мы сообщаем о тезисах поступивших на публикацию, а не о принятых к публикации. Пометка отказ рядом с тезисами, не принятыми к публикации
Об отказе в публикации авторам будет сообщено по электронным адресам, указанным в регистрационных картах, после окончания приема...
Списък на основни публикации iconСписък с публикации* от и за приснопаметния Български патриарх академик д-р Кирил

Списък на основни публикации iconЧавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом