Областна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л
ИмеОбластна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л
Дата на преобразуване06.02.2013
Размер25.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.government.bg/documents/reshenia_OK-VP_25112009.doc
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ,,ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


П Р О Т О К О Л


Днес, 25 ноември 2009 г., от 11:00 часа в зала № 317 на Областна администрация Велико Търново, на основание чл. 6 от Закона за военните паметници, във връзка с чл. 6. от Правилата за работа на Областната комисия ,,Военни паметници” се проведе редовно заседание на ,,Комисията”.

На заседанието присъстваха:

Госпожа д-р Любомира Попова – заместник областен управител и зам.-председател на Областната Комисия ,,Военни паметници”

Господин Валентин Вълов – Главен експерт УКОМП в ОА и секретар на Областната Комисия ,,Военни паметници”

и Членовете: Г-н Здравко Златев-представител от община Елена; Г-н Ивелин Иванов Радев - Директор на Държавен военноисторически архив гр. В. Търново; Бриг. генерал Цветан Харизанов - Ректор НВУ ,,Васил Левски” Г-н Марин К. Маринов гл. експерт в община В. Търново; Г-н Иван Стефанов Бъчваров Директор ИМ Г. Оряховица; Г-жа Мария Р. Дякова гл. специалист в община Стражица; Г-н Иван Х. Коев Зам-председател на Обл. съвет СВВБ - В. Търново; Г-жа Марияна Асенова Крумова ст. специалист в община Лясковец; Г-жа Пени Стефатова Обрешкова н-к отдел в община Павликени; Г-н Иван Димитров Църов – Директор РИМ гр.Велико Търново Г-н Райко Йорданов Райков – Председател на Общ. съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса; Г-жа Велика Панайотова Иванова – Директор ,,Култура” Община Велико Търново; Г-жа Татяна Игнатова Ликова - представител от община Свищов; Г-жа Маринета Тодорова Кузманова – Зам.- кмет на община Полски Тръмбеш.

В работата на заседанието взе участие г-н Иво Антонов - гл. експерт военни паметници в МО.

На заседанието присъстваха 16 члена, от редовно поканените 18, съгласно приложения списък. Не се явиха представители от Общините Сухиндол и Златарица. Комисията имаше необходимият кворум можеше да продължи своята работа и да взема необходимите решения.

Г-жа Любомира Попова – зам. областен управител на област Велико Търново откри заседанието и предложи същото да протече при следния дневен ред:

1. Запознаване членовете на комисията с моя Заповед РД 04-69 от 08.09.2009 г., с която се актуализира състава на Областната комисия ,,Военни паметници”;

2. Подготовка по повод честване на 65-та годишнина от победата на Антихитлеристката коалиция във Втората световна война;

3. Обсъждане с предложение за актуализация анкетните карти, включени в Областен регистър ,,Военни паметници”, след което да бъде представен в Министерството на отбраната за включването му в Национален регистър ,,Военни паметници”.

4. Други въпроси.


След направените разисквания Комисията взе следните


РЕШЕНИЯ:


1. В срок до 20.12.2009 г. да се актуализират Анкетните карти и списъци на военните паметници в общините на територията на областта, без община Велико Търново и същите да бъдат предоставени на електронен носител в областната комисия.

2. Да се подготви писмо от секретаря на комисията до общините във връзка с подготовката по повод честване на 65-та годишнина от победата на Антихитлеристката коалиция във Втората световна война. Срок до 30.11.2009 г.


Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


Доц. д-р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ________________

Председател на Областна комисия

,,Военни паметници” в област Велико Търново


ВАЛЕНТИН ВЪЛОВ_________________

Секретар на Областна комисия

,,Военни паметници” в област Велико Търново

Свързани:

Областна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л iconЗаседание на,,комисията. На заседанието присъстваха
Областна администрация Велико Търново, на основание чл. 6, във връзка с чл. 7, т. 4 от Закона за военните паметници и във връзка...
Областна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л iconЗаседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха
Днес, 16 декември 2010 г., от 13: 00 часа в зала №317 на Областна администрация Велико Търново, на основание чл. 6, във връзка с...
Областна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л iconПротоко л №2 / 03. 0 2010 г
Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към Областен съвет за развитие...
Областна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л iconПротоко л
Днес 30. 01. 2012 г в Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към...
Областна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л iconПротоко л №1 / 25. 01. 2010 г
Областен съвет за развитие на област Велико Търново. Присъстваха 20 от общо 29 членове на комисията. /Приложение 1 – Списък на присъстващите...
Областна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр – велико търново
Относно: Допускане на кандидати до участие в конкурс, обявен с обява рег. № я-4600/14. 02. 2012 г на внд директора на Областна дирекция...
Областна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново
При встъпването си в длъжност, новият ръководен екип на Областна администрация си постави като основен приоритет превръщането на...
Областна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Кк-15/06. 07. 2011 г относно премахване на незаконен строеж на територията на община Велико Търново, да се изиска преписката от Регионална...
Областна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л iconМинистерствонавътрешнитеработ и областна дирекция на мвр велико търново
К-8197/23. 07. 2012 г на Министъра на вътрешните работи, за провеждане на конкурс за израстване в категория “В” и заемане на длъжности...
Областна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л iconРег. № Я 25613 Дата: 10. 09. 2012 г. Протоко л
Внд директора на Областна дирекция на мвр – Велико Търново, относно обявяване на конкурс за израстване в категория “Д” и заемане...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом