Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
ИмеМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Дата на преобразуване05.02.2013
Размер62.96 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.nccedi.government.bg/upload/docs/1_press___agenda_Sofia_ProgressNew5.f.docМИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ
И ДЕМОГРАФСКИТЕ ВЪПРОСИ

ДИРЕКЦИЯ „ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ” КЪМ АМС

Проект


“ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ПРОЯВИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ”Програма „ПРОГРЕС

АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ
И МНОГООБРАЗИЕ


НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ПРОЯВИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ”

На 13, 14 и 15 ноември 2008 година в София, зала „Кристал”, хотел „Кристал палас” ще се проведе национална конференция, в рамките на проект „ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ПРОЯВИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ”, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Прогрес”, програмна секция „Антидискриминация и различие”. Конференцията се организира от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към МС и дирекция „Етнически и демографски въпроси” на АМС, в партньорство с Националния омбудсман и Комисията за защита от дискриминация. Конференцията е фокусирана върху теми и проблеми, свързани с прилагането на европейското и националното законодателство за защита от дискриминация, равнопоставеност и равни възможности за всички. По време на конференцията ще се представят резултатите от изпълнението на проекта и ще се обмени информация от проведените в пет областни града регионални срещи с над 200 участника. Ще бъдат представени подготвените за публикации материали за възможностите и мерките за ограничаване на враждебното слово. Ще бъдат обсъдени предложения за съвместни действия между институциите за ефективно прилагане на законодателството за защита от дискриминация.

Инициативата е свързана с Международния ден на толерантността 16 ноември и отбелязването на 70 години от извършените антиеврейски погроми в „Кристалната нощ”.

За повече информация се обръщайте към:

г-жа Евелина Досева - координатор дейности по проекта

e-mail: e.doseva@government.bg,

тел: 940 24 89, факс: 940 20 14

ДНЕВЕН РЕД

СОФИЯ

Хотел Кристал Палас, зала „Шипка & Кристал”


четвъртък 13 ноември 2008

16:50 – 18:30

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

18:30 – 20:30

коктейл
петък, 14 ноември 2008

първа сесия : Практически опит – споделен от представители на държавни институции, КЗД, Национален омбудсман и неправителствени организации

10:00 – 10:30

Г-жа Емел Етем, Заместник министър-председател и Председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси


Г-н Пламен Славов, Член на Парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията към 40-то Народно събрание


Г-н Гиньо Ганев, Национален омбудсман


Г-н Кемал Еюп, Председател на Комисията за защита от дискриминация10:30 – 10:40


Г-жа Надежда Захариева, Заместник-министър на културата, Национален изпълнителен орган на инициативата «Европейска гадина на междукултурния диалог» на Европейската комисия


10:40 – 10:50


Г-н Мирослав Попов, „Неравенство и дискриминация в Р България”

Заместник-председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси

10:50 – 11:00


Г-н Баки Хюсеинов, съветник на министъра на труда и социалната политика, Национален координатор на «Ромското десетилетие»


11:00 – 11:10


Кафе-пауза

11:10 – 11:50


Възможности за ограничаване на враждебното слово и повишаване на чувствителността на обществото при представяне на проблеми на етническите малцинства.

Г-жа Велислава Кръстева, експерт в екипа на проекта

Г-жа Светлана Ломева, експерт в екипа на проекта

Г-жа Виолета Стоева, експерт в екипа на проекта

11:50 – 12:10


дискусия

12:30 – 13:30

Обяд

втора сесия:

Защита от дискриминация и равнопоставеност, социално приобщаване, културна идентичност

Модератор:

Г-жа Мая Чолакова, Секретар на НССЕДВ, ръководител на Проект „Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”,13:50 – 14:10

Мониторинг на расизма и етническата дискриминация: ролята на националния координатор за България на мрежата РАКСЕН на Агенцията за основните права на ЕС,

Г-н Димитър Марков, координатор на програма „Правна” , Център за изследване на демокрацията


14:10 – 14:20


Кафе-пауза

14:20 – 14:40


Практика на КЗД

Г-н Лало Каменов, заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация14:40 – 15:00


Принципите на добро управление – предпоставка за предотвратяване на дискриминацията.

Г-н Борислав Цеков, главен секретар, на Омбудсмана на Р България


15:00 – 15:20


Местните обществени посредници – възможности и предизвикателства.

Г-жа Здравка Кръстева, ст. експерт в администрацията на Омбудсмана на Р България

15:20 – 15:30


Управление на многообразието, работодатели, социални партньори, институции

Г-жа Пенка Василева, експерт „Международни програми и проекти”, ТАИС

15:30 – 16:10


дискусия

16:10 – 16:20


Кафе-пауза

16:20 – 17:00


Заключения18:30-20:30

коктейлсъбота, 15 ноември 2008

Трета сесия : Ефективна координация при изпълнение на стратегически документи за превенция и защита от дискриминация


10:00 – 10:20
Основни положения за концепция и структуриране на мрежа за партньорство между институциите

Г-жа Мая Чолакова, Секретар на НССЕДВ, ръководител на Проект „Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”


10:20 – 10:40


Анализ на изпълнението на Национален план за действие за защита от дискриминация,


Г-жа Евелина Досева, гл. експерт в дирекция «Етнически и демографски въпроси» към МС10:40 – 11:40


дискусия

12:00 – 13:00

Заключения и закриване на конференцията

13:30 – 13:50

ОбядЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Генерална дирекция ”Заетост, социални въпроси и равни възможности”


Адаптивност, социален диалог и човешки права

Антидискриминация и взаимодействие с гражданското общество


Свързани:

Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconРепублика българия сметна палата доклад
Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси (нсседв) към Министерски съвет за периода от 01. 01. 2005...
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconПравилник за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към министерския съвет
Налният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, наричан по-нататък "Националния съвет",...
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconНаучна конференция с международно участие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към мс на р българия
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconРепублика българия министерски съвет зако н
Министърът на околната среда и водите ежегодно внася в Министерски съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането...
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconДоклад за дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към министерския съвет за 2011 г

Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconРепублика българия приет с решение на министерски съвет
Оперативна програма за развитие на човешките ресурси към Национален план за икономическо развитие
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconРепублика българия министерски съвет заповед
Въз основа на предложение на директора на дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет и на основание чл. 46а, ал. 2, т. 2...
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconПравилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет Загл изм. Дв
Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския...
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconДоклад за дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси
За дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом