Конспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес
ИмеКонспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер156.15 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://unicheats.net/files/unwe_files/20081103_170735_702.IOTL.doc


ЛЕКЦИИ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА В ЛОГИСТИКАТА


КОНСПЕКТ


 1. Товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес. Транспортния договор като част от логистичната верига. Транспортни средства и транспортна инфраструктура – компоненти на транспортния процес. Претоварни технологии. Логистични претоварни пунктове. Качество на транспортните услуги.

 2. Организация на товарния транспорт. Критерии за избор на вид транспорт. Сравнителен анализ м/у отделните видове транспорт. Транспортна мрежа, система и коридор. Транспортен пазар-следствие от от дерегулирането на транспортния отрасъл. Комбинирания транспорт като основна част от логистичната верига. Критерии за избор на превозвач и маршрут за товарния превоз. Транспортни разходи – съпоставка на условията за доставка и възможността за транспортиране от един пункт до друг. Система на ценообразуване в транспорта.

 3. Управление на товарния транспорт. Транспорта като основен елемент от структурата на логистичната фирма (собствен парк или други принципи за осъществяването му ). Изисквания за осъществяване на превозния процес. Използване на транспортните средства по време и капацитет. Транспортни опаковки. Складови операции извършвани по транспортни събражения. Видове пратки.

 4. Организация и упрвление на сухопътния транспорт. Конкуренция м/у жп и автомобилен транспорт. Проблеми за уеднаквяване на нормативната база с тази на Европейския съюз, екопроблеми, усъвършенствания. Повишаване дела на жп транспорта.

 5. Организация и упрвление на водния транспорт. (морски и речен )

 6. Въздушен транспорт.

 7. Комбинирани превози. Перспективи.

 8. Характеристика на посредниците в транспортния процес. Спедитори, брокери, застрахователни агенти. Транспортна борса и ролята и в транспортния процес.

 9. Усъвършенстване на транспортната система. Технологично усъвършенстване на транспорта. Нормативно правни проблеми за усъвършенстване на транспортната система.

28.X.1999 г.

Системи за транспортиране на товари
Компоненти на системата за транспортиране на твърди товари в международно отношение са:

 • куриерски услуги: за документи и мостри за цял свят – дребни пратки; спешност;

 • въздушни групажни превози – за осъществяване на редовни връзки с всички важни икономически центрове по света при постигане на оптимално съотношение между цената и качеството на услугата; спешни доставки. За първи път се осъществява в Америка;

 • въздушни чартърни превози: за спешни пратки, които имат тегло или обем, достатъчен за цял товарен самолет (ULD);

 • комбинирани превози от типа – кораб-самолет – приложими за дългите разстояния (Европа – Далечен изток);

 • морски превози – LCL1 извършване на контейнерни превози до всички групажни важни търговски центрове;

 • морски превози (FCL2) – извършване на комплексни контейнерни превози до всички световни пристанища.


Системи за превоз в Европа:


 1. Блок-влак – директен превоз по железница от врат до врата.

 2. Комбиниран превоз от типа – река-автомобил (основно Дунав, а сега вече и Рейн-Майн-Дунав)

 3. Автомобилен превоз

 4. Комбиниран превоз – железница-автомобил

 5. Хуке пака (Rigiback) - автомобил върху железопътна платформа)


Компоненти за системата за транспортиране на товари в рамките на една държава:


1. Групажни превози – тръгват от отправен пункт за съвместно транспортиране до съответните места, а оттам до пункта получател.

2. Директни превози – превозния процес се осъществява пряко между изпращача и получателя без междинно претоварване (с авто или ЖП транспорт – система блок-влак)

3. Експресни превози – товарите се обработват и доставят при спазване на определени приоритети в кратък срок от време.

4. Пакетни превози – предназначени за леки дребни пратки, въз основа на групажния транспорт и прилагана при пощенски и куриерски услуги.

За оптималното протичане на транспортния процес от гледна точна на логистиката, е необходима е дейността дистрибуция на товарите (ежедневно събиране на дребни пратки, в договорено време, гъвкаво приспособяване при колебания в количествата на пратките, документи за всяка пратка; електронен обмен на данни за превоза, за проследяване на информационната система; извършване на услуги с наложен платеж; извършване на превози на опасни товари, на бързоразвалящи се. Допълнителните услуги са: пратки със срок на доставка; превоз на товари при постоянен температурен или друг специален режим.

Вътрешни

превози

Тегло на

пратката


0 – 31,5 кгПакетна пратка31,5 – 1000 кг

Бързина на

пратката

Много спешна

Пратка със срок

На доставка

Нормална

Дистрибуция на

товариНад 1000 кг.Директен превоз

Превози в

Европа

Тегло на

пратката


0 – 31,5 кг.Пакетна пратка31,5 – 2500 кг.

Бързина

Много спешна

Евро експрес

Нормална

Групажни

превозиНад 2500 кг.Директен превоз

Презокенаски

превози

Бързина на

пратката

Изключително

Спешна (1-3 дни)

Размер на

пратката

Документ /

образец

Въздушни ку-

риерски услуги

По-голяма

Въздушни дир-

ектни превозиМного спешна

(до 1 седмица)Въздушни гру-

пови превозиСпешна – около

3 седмициКомбиниран пре

воз, кораб – сам.Не много спешна

Над 3 седмици

Размер на

пратката

По малко от

20 м3

Морски превози

групаж LCL

Повече от 20 м3

Морски превози

комплект FCh


Транспортното решение е свързано с избора на превозвач, респективно на превозно средство и сключване на превозен договор. Основните компоненти на това решение се изразяват чрез превозните и други документи – например: застрахователни полици, които представляват акредитивни условия, в намаляването на рисковите ситуации и накрая в отпадането за изпълнение на несвойствени функции за търговеца и тяхното прехвърляне на посредниците – главно спедитори.

Съществуват три основни възможности, с помощ на които може да бъде осъществен превоза:

1) Собствен транспорт – собствен или лизингов парк от транспортни средства, но да се управлява от фирмата. Необходимо е да има личен инфраструктурен пункт – индустриален ЖП клон, кейово място в пристанище, контейнерен терминал или лична писта за кацане и излитане на самолети. Притежаване на собствен транспортен парк от товарни вагони, автомобили, наети кораби, собствен/лизингов самолет. Предимствата на този вариант на организация на превозния процес са:

- възможността за контролиране на оперативните разходи, независимост от конюнктурните условия на транспортния пазар;

- Установяването на единна технология на превозните и товаро-разтоварни операции. Счита се за подходящ при осъществяването на физическа дистрибуция на еднотипни товари, при постоянен товаропоток и в големи количества. В този случай е целесъобразно поддържането на превозен парк, съответстващ на тяхната структура и с капацитет, свързан с тяхното количество. Недостатъците се изразяват в големите инвестиции за закупуване и разходите за ремонт и поддържане; управление на водачите на МПС. Недостатък е извършването на неприсъща дейност. Собствения транспорт, ако е закупен, повишава размера на ДМА на фирмата, което става проблем на ликвидността. Независимо от тези слабости фирмите, които извършват транспортна дейност в градски условия разполагат със собствен товарен парк (товарни автомобили с малки размери)

2. Наемане на превозвач – чрез директен контакт с превозвача, като задълженията са разпределени. Клиентът трябва да предаде своята пратка, в зависимост от изискванията на превозвача. Отпадат всички слабости от собствен транспорт. Но тук превозвача има свои изисквания и може да не се получи съгласие относно цената. Друг проблем са рекламациите и обратните искове при некачествено извършване на транспортната услуга. Резултатът не винаги се оправдава като отнеме много време. Решение е:

1) Да се наеме обществен превозвач. Това става, когато возим дребни пратки, които могат да бъдат групирани и които се нуждаят от спешна доставка. Също така може да предлагаме генерални опаковъчни товари или пълни контейнери. Причината за това е, че обществените превозвачи подържат обработени системи на транспортиране. Независимо от вида на пратката и скоростта, друго условие, което налага използването на обществено превозвач е ритмичността на доставката. На трудовия пазар оперират много на брой частни превозвачи.

2) Частен превозвач – договора, който правим не е за конкретен превоз, а за определен период от време. В този случай частния превозвач се превръща в алтернатива на собствения транспорт, но извън нашата фирма. Частния превозвач се подбира от нас по 2 критерия:

- условията, които предлага;

- цена.

Ако извършваме изолирани моментни превози еднократно, то тогава можем да наемем превозвач за един или група от превози. Тук казваме, че използваме чартърен превозвач (за големи количества).

В морския и въздушния транспорт.

Когато се използва обществен превозвач, не трябва да се забравят посредниците. Типични са: спедитори, агенти, брокери.

Агентите и брокерите действат предимно в морския транспорт в сферата на т. нар. открит фрахтов пазар.

Спедитори – много ценни помощници и съветници при превоз на дребни пратки при изгодни цени. Спедитора сключва преводен договор и организира доставката от името на товародателя. Освен транспортната функция спедитора изпълнява и други функции:

- складиране (групиране, опаковка, маркировка);

- осигурява документно оборота – грижи се за издаването и комплектуването на придружаващите пратката документи.

- съпътстващи (допълнителни) операции като карго застраховане, получаване на акредитивни суми, аквизиция (привличане) на товари и други.

като цяло агентите съдействат за плавното протичане на транспортния процес.


Варианти за избор на превозвач:


сравнение на алтернативите: собствен транспорт, личен избор на превозвач или привличане на посредник:

Алтернатива

Предимства

Недостатъци

Препоръки

Собствен транспорт

* Независимост

* Адаптивност към опре-

делен вид транспорт

Трудности при осигуря

ването на рентабилността на транспортна дейност

* Всеки превоз на сурови

ни

* Вътр.-заводски тран

спорт

Личен избор на превозвач

*Директен контакт

* Пряко договаряне на

цени

* Липса на критерии за

сравняване

* При комбиниран превоз няма директен контакт

* Непрекъснати пазарни проучвания

* При ритмични пре-

вози на определени количества (рейсов

принцип)

Посредник

* Спедитор – специалист

по транспорта

*Поемане на отговорност

* Управление на превоз-

ния процес

* Липсва достъп до превозва-

ча

* Оскъпяване на превозната услуга (комисионни)

* Некомпетентност

* При превози на дребни пратки ( с цел

групаж)

*Проучване на посредницитеТранспортът в материалното производство
Така както транспортния процес обслужва, то транспортните способности трябва да отговарят на транспортните потребности.

Фактори, определящи обема на товарните превози:

1. Степен на развитие на материалното производство (измерва се чрез БВП);

2. Степен на специализация и коопериране на предприятията в сферата на материалното производство (междинни доставки с цел индустриално потребление). Определя се от необходимостта от допълнителни транспортни операции.

3. Структура на материалното производство (фактор влияещ върху обема на транспортните превози):

- усъвършенстване на териториалното разположение на производителните сили (с цел спестяване на транспортни разходи). Да се обработват първичните суровини в мястото на тяхното добиване, да не се превозват излишно суровини.

- приближаване на производството до източниците на суровини (намаляване на превозите на масови продукти) .

- сезонността на някои производства (селскостопански, хранително вкусова промишленост и т.н.)

4. Структура на потреблението (индустриално или крайно). При индустриалното се налагат ограничения на превозите на едропартидни товари по определени направления без междинни претоварвания. При продукцията за крайно потребление има дребно-партидни товари, съвместяване на маршрутите, по-голяма честота на разположение на опорните пунктове, повече междинни претоварвания и др.

Комплексното въздействие на разглежданите фактори се измерва чрез коефициента на превозимост на товарите: отношението на обема на превозена продукция към обема на производството на даден вид продукция.

Колкото по-голям е коефициента, толкова по-голям е обема на извършваната работа (превозна). Намаляването на коефициента показва, че има много задържащи фактори (обем на производството).


Рационализиране и оптимизиране на товарните превози:За нерационални се считат онези, които водят до прекомерно повишаване на транспортните разходи. Основни видове:

1. Насрещни видове превоз:

- един и същ товар се превозва по двете направления на един и същи участък от транспортната мрежа;

-един и същ товар се превозва по два успоредни участъка на транспортната мрежа от различни видове транспорт.

Нерационалността се изразява в умноженото количество транспортна работа. Ако се използват празни транспортни средства за попътно натоварване се получава превоз от райони с недостиг до райони с излишък на съответния транспорт.

2. Излишно дълги превози: получаването на даден вид товар в определен пункт за индустриално или крайно потребление от отдалечен пункт, при наличие на близко разположен пункт, произвеждащ товара. Възможно е да се извършват от всички видове транспорт, включително и комбиниран.

Нерационалността отново се изразява в производството на допълнителна товарна транспортна работа (ткм). Успешна замяна може да се получи с превози на къси разстояния – основно чрез автотранспорт.

3. Повторни превози – когато един и същ пункт получава и изпраща даден товар. Понякога те са необходими, а следователно – неизбежни, ако процесът е свързан със съхраняването и складирането на товари (скъпи са разходите за товаро-разтоварни услуги).


Свързани:

Конспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес iconЛитература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г
Същност на транспорта като отрасъл на материалното производство. Особености на транспортния процес и на транспортната продукция....
Конспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес iconTime’s movement model for taxis during the client requests
Изследването, както на общото време, така и на неговите съставящи е необходимо, за да може да се прогнозира, организира и управлява...
Конспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес iconЕнергийна ефективност в транспортния сектор
Ефекти върху енергийната ефективност на транспортния сектор в България от използуването на електромобили
Конспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес iconБлок-схема е изображение на стъпките, използвани за изпълнението на функция. Тази функция може да бъде всичко, от химичен процес до счетоводни процедури, дори и
По тази причина, блок-схемите са много полезни в подобряване на процесите, при изследването на същесвтуващ процес, за да подчертае...
Конспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес iconИнтензитет на помощта
Формуляр за допълнителна информация за помощи в транспортния сектор: помощи за морски транспорт
Конспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес iconПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г
Производствен процес и производствени резултати. Ресурси на предприятието. Производствен процес и производствени резултати. Капацитет...
Конспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес iconПроцес на разпределение и потребление
...
Конспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес iconСъставяне на държавния бюджет; приемане на държавния бюджет; изпълнение на държавния бюджет; приемане на отчета на държавния бюджет
Този сложен процес се регламентира от Закона за устройство на държавния бюджет. С него се определят етапите на бюджетния процес,...
Конспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес iconМагистърска програма „образователен мениджмънт конспект за държавен изпит по образователен мениджмънт понятие за образователен мениджмънт, администрация и управление на образованието
Ефективно управление на учебния процес: понятие за управление на учебния процес; управление на учебни планове и програми; условия...
Конспект товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес icon№71. Гражданския процес като защитна санкция, като производство и правоотношение. Обсег и система на гражданския процес
Затова гражданският процес е организиран като защита-санкция: защита в полза на правоимащия санкция спрямо правонарушителя. Задачата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом