Инструкции за дистанционно управление на климатик
ИмеИнструкции за дистанционно управление на климатик
Дата на преобразуване05.02.2013
Размер104.69 Kb.
ТипИнструкция
източникhttp://www.kki.bg/datas/download/Finlux/FEP 12A4OW.doc
Превод от английски език


FINLUX


ИНСТРУКЦИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТИК


(FEP 12A4OW)


НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА (ºС)


АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ (AUTO) ВЕНТИЛАЦИЯ (FAN)

ОХЛАЖДАНЕ (COOL) ВИСОКА СТЕПЕН (HIGH)

ИЗСУШАВАНЕ (DRY) СРЕДНА СТЕПЕН (MED)

ОТОПЛЕНИЕ (HEAT) НИСКА СТЕПЕН (LOW)


ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ (ON/OFF)

ЗАПАМЕТЯВАНЕ (SET)


РЕЖИМ (MODE) ПОЧИСТВАНЕ (CLEAN) СКОРОСТ (SPEED)

ЗАСПИВАНЕ (SLEEP) ОСВЕЖАВАНЕ (FRESH) СИЛНО (STRONG)

ЗАВЪРТАНЕ (SWING) ПРАХ (DUST) СЕТИВНОСТ (FEELING)

ХИГИЕНИЧЕН (HEALTH) ЗАЩИТА (FUNGUSPROOF) ЕКРАН (SCREEN) ТАЙМЕР (TIMER)

РЕЖИМ ОТ ПЛЕСЕНИ • Прочетете тези „инструкции” внимателно, за да може да използвате климатика безопасно и правилно.

 • Грижете се добре за „упътването”, за да може да се обръщате към него по всяко време.СЪДЪРЖАНИЕ


Описание на бутоните --------------------------------------------------------------------------------- 1

Употреба -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

Поставяне на батериите ---------------------------------------------------------------------- 5

Автоматичен режим на работа -------------------------------------------------------------- 5

Охлаждащ/отопляващ режим на работа --------------------------------------------------- 5

Вентилационен режим на работа ----------------------------------------------------------- 6

Изсушаващ режим на работа ---------------------------------------------------------------- 6

Нощна светлинна функция на дистанционното управление -------------------------- 6

Внимание ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7


ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ


НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА (ºС)


АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ (AUTO) ВЕНТИЛАЦИЯ (FAN)

ОХЛАЖДАНЕ (COOL) ВИСОКА СТЕПЕН (HIGH)

ИЗСУШАВАНЕ (DRY) СРЕДНА СТЕПЕН (MED)

ОТОПЛЕНИЕ (HEAT) НИСКА СТЕПЕН (LOW)

1 - ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ (ON/OFF)

9 - ЗАПАМЕТЯВАНЕ (SET)


11 - РЕЖИМ (MODE) 10 - ПОЧИСТВАНЕ (CLEAN) 3 - СКОРОСТ (SPEED)

12 - ЗАСПИВАНЕ (SLEEP) 2 - ОСВЕЖАВАНЕ (FRESH) 4 - СИЛНО (STRONG)

13 - ЗАВЪРТАНЕ (SWING) 6 - ПРАХ (DUST) 5 - СЕТИВНОСТ (FEELING)

14 - ХИГИЕНИЧЕН (HEALTH) 15 - ЗАЩИТА (FUNGUSPROOF) 8 - ЕКРАН (SCREEN) 7 - ТАЙМЕР

РЕЖИМ ОТ ПЛЕСЕНИ (TIMER)


Инструкция за LCD дисплеите:


ПРЕДАВАНЕ НА СИГНАЛА ДИГИТАЛЕН ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО

(TRANSMIT) (DIGITAL) (ON/OFF)

ЗАПАМЕТЯВАНЕ СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЕЩ РЕЖИМ

(SET) (ROOM) (RUNNING MODE)


РАБОТЕЩ РЕЖИМ СКОРОСТ

(RUNNING MODE) (SPEED)


ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНО ИЗКЛЮЧЕНО

(TIMER) (ON) (OFF)


ТАЙМЕР СЕТИВНОСТ

(TIMER) (FEELING)


ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ на дисплея:

Когато дистанционното управление е във включено състояние, LCD дисплеят ще показва, в противен случай няма да показва.

Дигитален дисплей:

В състояние на нормална работа показва „настройка на температурата”. При стартиране на функцията на сетивност, ще показва стайната температура. А в състояние на режим на таймера, ще показва „настройка на таймера”. 1. Бутонът „ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ”

Може да стартирате климатика чрез натискане на този бутон и да спрете неговата дейност, като го натиснете отново.


 1. Бутонът „ОСВЕЖАВАНЕ”

Този бутон е невалиден. 1. Бутонът „СКОРОСТ”

Може да изберете скоростта на вентилатора, по следния начин:


Ниска степен -> Средна степен -> Висока степен -> Автоматична степен

(Low) (Med) (High) (Auto) 1. Бутонът „СИЛНО”

Натискайте този бутон само в състояние на охлаждащ или отопляващ режим, скоростта на вентилатора се коригира автоматично на силна, а LCD диспилеят показва „висока степен на вентилация”, функцията „силно” се стартира за постигане на най-високото охлаждане или отопляване.


 1. Бутонът „СЕТИВНОСТ”

Когато се показва бутонът „СЕТИВНОСТ”:

Натискането на този бутон може да бъде използвано за настройка на функцията на сетивност. Когато функцията е зададена, LCD дисплеят показва актуалната стайна температура, а, когато функцията е отменена, се показва зададената температура. Тази фунция е невалидна, когато устройството е във вентилационен режим.


 1. Бутонът „ПРАХ”

Този бутон е невалиден. 1. Бутонът „ТАЙМЕР”

Настройване на времето на „ВКЛЮЧВАНЕ” (ON”) на таймера:

А. Когато дистанционното управление е в изключено състояние, натиснете бутонът

„ТАЙМЕР”, LCD дисплеят показва „ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН” и времето на таймера, обхватът за настройване на времето е от 0.5 часа до 24 часа.

Б. Може да натиснете бутона „НАГОРЕ” или бутона „НАДОЛУ”, за да коригирате времето на таймера; всяко натискане променя времето с 0.5 часа напред или назад преди достигането на 10 часа, след достигането на 10 часа, при натискане, времето се променя напред или назад с 1 час; за да активирате необходимия ви таймер.

В. Натиснете бутонът „ТАЙМЕР” отново, за да зададете функцията на включване на таймера.

Д. Може да зададете друга функция, за да осигурите подходящо състояние, след като климатикът е включен (включително режим, температура, завъртане, скорост на вентилатора и т.н.). LCD дисплеят ще покаже всичките Ви настройки и ще ги запази; когато таймерът достигне до зададеното време, климатикът ще заработи автоматично в съответствие със зададените от Вас настройки.


Настройване на времето на „ИЗКЛЮЧВАНЕ”(„OFF”) на таймера:

А. Когато дистанционното управление е във включено състояние, натиснете бутонът „ТАЙМЕР”, LCD дисплеят показва „ТАЙМЕР ИЗКЛЮЧЕН” и времето на таймера; обхватът за настройване на времето е от 0.5 часа до 24 часа.

Б. Може да натиснете бутона „НАГОРЕ” или бутона „НАДОЛУ”, за да коригирате времето на таймера; всяко натискане променя времето с 0.5 часа напред или назад преди достигането на 10 часа, след достигането на 10 часа, при натискане, времето се променя напред или назад с 1 час; за да активирате необходимия ви таймер.

В. Натиснете бутонът „ТАЙМЕР” отново, за да зададете функцията на изключване на таймера.


8. Бутонът „ЕКРАН”

Може да оставите LCD дисплеят да работи или не, като натиснете този бутон.


 1. Бутонът НАГОРЕили „НАДОЛУ”

Натискайки бутона „+” или „-”, може да зададете температурния диапазон от 16 ºС до 32ºС. Когато натискате бутона, дисплеят ще се променя.


 1. Бутонът „ПОЧИСТВАНЕ”

А. Когато дистанционното управление е в изключено състояние, натиснете бутона „почистване”, жалузите се връщат в първоначалните позиции за охлаждане, климатикът изпълнява функцията „почистване” с максимална продължителност 35 минути. Целта на неговата функция е да изчисти праха на изпарителя, да изсуши вътрешната вода на изпарителя и да предпази изпарителя от плесенясване, дължащо се на отлагане на вода, и от издаване на странна миризма.

Б. След задаване на функцията „почистване”, отново натиснете бутона „почистване”, за да отмените функцията „почистване” или натиснете бутона „ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО”, за да отмените функцията „почистване”, и стартирайте климатика.

В. Функцията „почистване” ще спре след 35-минутна работа без каквато и да е друга операция.


Бележка: Функцията „почистване” може да бъде зададена едновременно с функцията „стартиране на времето”; в този случай, функцията „стартиране на времето” ще бъде изпълнена след функцията „почистване”.


 1. Бутонът „РЕЖИМ”

Той ви дава възможност да избирате различен режим на работа; след всяко натискане, режимът на работа ще бъде променян. Това е показано на следния дисплей.

АВТОМАТИЧЕН (AUTO) -> ОХЛАЖДАНЕ (COOL) -> ИЗСУШАВАНЕ (DRY) -> ОТОПЛЯВАНЕ (HEAT) -> ВЕНТИЛАЦИЯ (FAN) -> АВТОМАТИЧЕН (AUTO)

Забележка: Режимът охлаждане няма отопляваща функция.


 1. Бутонът „ЗАСПИВАНЕ”

 1. Натиснете бутонът „ЗАСПИВАНЕ”, индикаторната лампичка на вътрешното тяло светва.

 2. След задаването на спящ режим, охлаждащата операция позволява зададената температура да се повиши автоматично с 1ºС след 1 час.

 3. След задаването на спящ режим, отопляващата операция позволява зададената температура да спадне автоматично с 2ºС след 1 час и с още 2ºС след 1 час.

 4. Климатикът работи в спящ режим в продължение на 7 часа и спира автоматично.

Забележка: Натиснете бутонът РЕЖИМ или ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, дистанционното управление изчиства спящия режим.


 1. Бутонът „ЗАВЪРТАНЕ”

С натискането на този бутон хоризонталните въздухо-струйни жалузи могат да се завъртят автоматично; когато получите желаната вертикална посока на въздушната струя, го натиснете отново, хоризонталните въздухо-струйни жалузи ще бъдат спрени в позицията, съответстваща на Вашия избор.


 1. Бутонът „ХИГИЕНИЧЕН РЕЖИМ”

С натискането на този бутон може да включите или изключите функцията ХИГИЕНИЧЕН РЕЖИМ.


 1. Бутонът „ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ”

Този климатик има специална изсушаваща и анти-плесенова функция, която има две опции „да” или „не”. Тази функция се контролира от дистанционното управление в режимите на охлаждане, изсушаване и автоматичен (охлаждане и изсушаване), хоризонталните въздухо-струйни жалузи са в изходна позиция за охлаждане. Климатикът функционира в отопляващ режим (климатикът задейства само охлаждането единствено при вентилационния режим), вътрешният вентилатор работи в продължение на 3 минути със слаба струя преди да спре. Целта на тази функция е да изсуши вътрешната част на изпарителя и да предотврати плесенясването на изпарителя, дължащо се на отлагане на вода, и, следователно, разпространяването на странна миризма.

Бележка:

 1. Тази функция не е зададена фабрично. Може да настройвате или отменяте тази функция свободно. Начинът на настройване е следния: при „изключен” статус на климатика и на дистанционното управление насочете дистанционното управление по посока на климатика и продължително натиснете бутона „ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ” веднъж, сирената ще продължи да пиюка пет пъти след първоначално изпиюкване пет пъти, индикирайки че тази функция е готова. В случая тази функция е зададена, освен ако целият климатик не е изключен или функцията е отменена ръчно, климатикът притежава тази функция по подразбиране;

 2. За да се отмени тази функция: 1. Прекъснете захранването на целия климатик; 2. При „изключен” статус на климатика и дистанционното управление насочете дистанционното управление по посока на климатика и продължително натиснете бутона „ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ” веднъж, сирената ще продължи да пиюка три пъти след първоначално изпиюкване пет пъти, индикирайки, че тази функция е отменена;

 3. Когато тази функция е включена, се препоръчва да не се рестартира климатика преди напълно да е спрял;

 4. Тази функция няма да се изпълнява в случай на спиране на таймера или спиране на спящия режим.Употреба


 • Поставяне на батерии
 1. Плъзгайки, отворете капака в съответствие с посоката, указана от стрелката.

 2. Поставете вътре две чисто нови батерии (7#), поставете батериите към правилните елекрически полюси (+ & -).

 3. Поставете обратно капака.
 • Режим на автоматична работа
 1. Натиснете бутона РЕЖИМ, изберете режима на автоматична работа.

 2. Натиснете бутона СКОРОСТ, може да изберете скоростта на вентилатора. Може да изберете скорост на вентилатора от НИСКА, СРЕДНА, ВИСОКА, АВТОМАТИЧНА.

 3. Натиснете бутона ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО, операционният индикатор е включен, климатикът започва да изпълнява автоматичния режим. Натиснете отново бутона, климатикът спира.
 • Охлаждащ/Отопляващ режим на работа (охлаждащият режим няма загряваща функция)
 1. Натиснете бутона РЕЖИМ, изберете Охлаждащия или Отопляващия режим на работа.

 2. Натиснете бутона „НАГОРЕ” или „НАДОЛУ”, задайте температурата, температурата може да бъде настроена на 1 ºС, с диапазон на разлика от 16-32 ºС.

 3. Натиснете бутона СКОРОСТ, може да изберете скоростта на вентилатора. Може да изберете скорост на вентилатора от НИСКА, СРЕДНА, ВИСОКА, АВТОМАТИЧНА.

 4. Натиснете бутона ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО, операционният индикатор е включен, климатикът започва да изпълнява автоматичния режим. Натиснете отново бутона, климатикът спира.
 • Вентилационен режим на работа
 1. Натиснете бутона РЕЖИМ, изберете Охлаждащия или Отопляващия режим на работа.

 2. Натиснете бутона СКОРОСТ, може да изберете скоростта на вентилатора. Може да изберете скорост на вентилатора от НИСКА, СРЕДНА, ВИСОКА.

 3. Натиснете бутона ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО, операционният индикатор е включен, климатикът започва да изпълнява автоматичния режим. Натиснете отново бутона, климатикът спира.

Забележка: При циркулационния режим на работа настройването на температура е неефективно.


 • Изсушаващ режим на работа
 1. Натиснете бутона РЕЖИМ, изберете Изсушаващия режим на работа.

 2. Натиснете бутона „НАГОРЕ” или „НАДОЛУ”, настройте температурата, температурата може да бъде настроена на 1 ºС, с диапазон на разлика от 16-32 ºС.

 3. Натиснете бутона СКОРОСТ, може да изберете скоростта на вентилатора. Може да изберете скорост на вентилатора от НИСКА, СРЕДНА, ВИСОКА, АВТОМАТИЧНА.

 4. Натиснете бутона ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО, операционният индикатор е включен, климатикът започва да изпълнява автоматичния режим. Натиснете отново бутона, климатикът спира.
  • Нощна светлинна функция на дистанционното управление (може да бъде използвано само дистанционно управление с тази функция)


За удобство, при ползване на дистанционното управление в тъмнина, без никакво осветление, това дистанционно управление има синя фонова светлина и светлинни бутони. За да функционира, натиснете който и да е от бутоните, фоновата светлина незабавно ще освободи мека светлина, така че да Ви бъде лесно да боравите с дистанционното управление. Ако не работите с дистанционното управление в рамките на 10 секунди, фоновата светлина автоматично ще изчезне.

Бележка:

Всички фигури по-горе са дисплеите, след като са били първоначално електрифицирани или повторно електрифицирани след спиране на захранването. При действителни операции екранът на дистанционното управление показва само свързаните с това елементи.


Внимание


 1. Насочете дистанционното управление към приемника на климатика.

 2. Дистанционното управление трябва да бъде в рамките на 8 метра от приемника.

 3. Да няма препятствия между дистанционното управление и приемника.

 4. Не изпускайте или хвърляйте дистанционното управление.

 5. Не излагайте дистанционното управление на силните слънчеви лъчи или уреди за отопление и други източници на топлина.

 6. Използвайте две 7# батерии, не използвайте електрически батерии.

 7. Извадете батериите от дистанционното управление, преди да спрете използването му за дълъг период от време.

 8. Когато шума от предаване на сигнала не може да бъде чут, вътрешното тяло или символа за трансмисия на дисплейния екран не се появяват, батериите трябва да бъдат сменени.

 9. Ако, при натискане на бутона на дистанционното управление, се наблюдава явлението нулиране, количеството електрическа енергия е недостатъчно и трябва да бъдат поставени нови батерии.

 10. Отпадъчната батерия трябва да бъде правилно изхвърлена.

Свързани:

Инструкции за дистанционно управление на климатик iconИнструкции за дистанционно управление на климатик
Прочетете тези „инструкции” внимателно, за да може да използвате климатика безопасно и правилно
Инструкции за дистанционно управление на климатик iconИнструкции за експлоатация midea климатик серия glory
Дистанционното управление и неговите функции
Инструкции за дистанционно управление на климатик iconИнструкции за експлоатация климатик (инверторен- сплит тип)
Благодарим Ви за избора на този климатик ! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация
Инструкции за дистанционно управление на климатик iconУчебен план стопанско управление. Бизнес администрация, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий" стопански факултет
Учебен план – стопанско управление. Бизнес администрация, магистър, дистанционно обучение
Инструкции за дистанционно управление на климатик iconХарактеристики на използваните интегрални схеми
Вътрешната архитектура, отделните инструкции и база данни позволяват 14-битови инструкции да се предават по 8-битови шини. Двуфазният...
Инструкции за дистанционно управление на климатик iconДипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби
Вторични схеми
Инструкции за дистанционно управление на климатик iconУчебен план управление на образованието, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
На базата на практически занимания и тренинги студентите овладяват методи за изработване и вземане на управленски решения, придобиват...
Инструкции за дистанционно управление на климатик iconOlympia микросистема Интернет радио Въведение Важни инструкции за сигурност
За да осигурите безпроблемна работа на уреда, моля съблюдавайте следните инструкции
Инструкции за дистанционно управление на климатик iconКонспект за държавен изпит на специалност
Корпоративен бизнес и управление” – магистърска степен за редовно и дистанционно обучение випуск
Инструкции за дистанционно управление на климатик iconДистанционно управление бутон функции условия
Свържете Кафяво / Бялата жица към Модула за вдигане и сваляне на прозореца -активиране
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом