Постъпила е жалба вх.№35/24. 01. 2011 год от Анри 64 А. К. Г. С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп дело №26/2010 год по описа на сис
ИмеПостъпила е жалба вх.№35/24. 01. 2011 год от Анри 64 А. К. Г. С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп дело №26/2010 год по описа на сис
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер20.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://smolyandc.judiciary-bg.org/courts/dc/smolian/webbcap.nsf/c68251221868f592c22577cf002ebfe1
Постъпила е жалба вх.№ 35/24.01.2011 год. от "Анри 64 - А. К. Г.С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп.дело № 26/2010 год. по описа на СИС при РС Г.З., с молба да се отменят действията изразяващи се в обявяване на публична продан на движими вещи, които не са собственост на длъжника. Запора и описа на движимите вещи е извършен от съдебния изпълнител на 28.07.2010 год. Описът на вещите също е обжалван и на това основание е образувано в.Г.дло № 488/2010 год. по описа на СмОС. Вещите по отношение на които е обявена проданта са заприходени в активите на търговското предприятие на едноличния търговец, като негова собственост. Моли да се отменят действията на ДСИ при ЗРС по изп.дело № 26/2010 год., изразяващи се в обявяване на публична продан на движими вещи, които не са собствени на длъжника..

От длъжника "З.-А. Г.З. не е постъпило становище.

Държавният съдебен изпълнител е представил писмени мотиви, че е била насрочена нова публична продан на движими вещи на 17.01.2011 год. до 17.02.2011 год. С решение № 14 от 26.01.2011 год. по в.Г.дело № 488/2010 год. на СОС са отменени действията, изразяващи се в извършен опис на същите вещи с протокол от 28.07.2010 год. На основание на това решение ДСИ с постановление от 2.02.2011 год. по изп.дело № 26/2010 год. е отменил насрочената публична продан от 17.01.2011 год.

Съдът като взе предвид изложеното в жалбата и събраните по делото писмени доказателства, приема, че жалбата е подадена от надлежна страна в срок и е процесуално допустима.

С решение №14 от 26.01.2011 год. по изп.дело № 488/2011 год. по описа на СмОС са отменени действията на държавен съдебен изпълнител по изп.дело № 26/2010 год. по описа на СИС при РС Г.З. извършени с протокол от 28.07.2010 год. и изразявщи се в опис на движими вещи: хидравлична платформа 12т., механична платформа 3т. и машина за демонтаж и монтаж на гуми за товарни автомобили.

С обявление № 26 от 17.02011 год. ДСИ е насрочил публична продан на същите вещи от 17.01.2011 год. до 17.02.2011 год.

И с постановление от 2.02.2011 год. е отменил насрочената публична продан насрочена за 17.01.2011 год. на същите движиме вещи на основание Решение № 14/26.01.2011 год. по В.ч.Г.дело № 488/2010 год. по описа на См.ОС.

При това положение възъвният съд приема, че липсва предмет на обжалване, тъй като е отменен акта за насрочване на публична продан от 17.01.2011 год. който се обжалва с постановление от 2.02.2011 год. от ДСИ по изп.дело № 26/20101 год. по описа на службата. Ще следва жалбата да се остави без разглеждане е затова съдът


О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба вх.№ 35/24.01.2011 год. от "Анри 64-А. К. Г.С. чрез А.Р. срещу действията на държавен съ дебен изпълнител по изп.дело № 26/2010 год. по описа на СИС при РС Г.З., изразяващи се в обявяване на публична продан на движими вещи: хидравлична платформа с товароподемност 12 т. 1 бр., механична платформа с товароподемност 3 т. - 2 бр. и машина за монтаж е демонтаж на гуми за товарни автомобили - 1 бр.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПАС в едноседмичен срок от съобщаването на страните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.


2

Свързани:

Постъпила е жалба вх.№35/24. 01. 2011 год от Анри 64 А. К. Г. С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп дело №26/2010 год по описа на сис iconПостъпила е жалба от Р. С. А. от гр. Т., ул. „Б. №3 против действията по изп дело №289/2010 год на Частен съдебен изпълнител Мариета Михова с район на
Постъпила е жалба от Р. С. А. от гр. Т., ул. „Б.” №3 против действията по изп дело №289/2010 год на Частен съдебен изпълнител – Мариета...
Постъпила е жалба вх.№35/24. 01. 2011 год от Анри 64 А. К. Г. С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп дело №26/2010 год по описа на сис iconИ за да се произнесе,взе в предвид следното
Образувано е по подадена жалба вх.№3 от 08. 08. 2011 година от В. З. и К. К.,в качеството им на ликвидатори на „. Т. в ликвидация...
Постъпила е жалба вх.№35/24. 01. 2011 год от Анри 64 А. К. Г. С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп дело №26/2010 год по описа на сис iconПроизводството е по чл. 435 и сл от гпк
С разпореждане от 28. 03. 2011 г по изп д. №201/2011 г по описа на сис при рс – К., Държавният съдебен изпълнител е оставил без уважение...
Постъпила е жалба вх.№35/24. 01. 2011 год от Анри 64 А. К. Г. С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп дело №26/2010 год по описа на сис iconНастоящото производство е по реда на чл. 435 и сл от гпк
Производството е образувано по жалба от И. С. Х., гр. П., ул. „T. С. №2, входирана с вх. №0021/23. 02. 2010 г по описа на частен...
Постъпила е жалба вх.№35/24. 01. 2011 год от Анри 64 А. К. Г. С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп дело №26/2010 год по описа на сис iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени обявление по изп дело №2/2010 г
Димча, общ. Павликени, собственост на Володя Тончев Василев от с. Димча, за удовлетворяване вземането на Йордан Володиев Тончев от...
Постъпила е жалба вх.№35/24. 01. 2011 год от Анри 64 А. К. Г. С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп дело №26/2010 год по описа на сис iconNormal;Производство по реда на чл. 435 и сл. От гпк
Постъпила е жалба от М. В. Й. против действията на частен съдебен изпълнител Силвия Косева вписана под №809в камарата на чси по изпълнително...
Постъпила е жалба вх.№35/24. 01. 2011 год от Анри 64 А. К. Г. С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп дело №26/2010 год по описа на сис iconДържавен съдебен изпълнител
Бутово, общ. Павликени, собственост на Елена Димитрова Николова от с. Бутово, за удовлетворяване вземането на „ Юробанк и еф Джи...
Постъпила е жалба вх.№35/24. 01. 2011 год от Анри 64 А. К. Г. С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп дело №26/2010 год по описа на сис iconДържавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Павликени ул. „ В. Петлешков „ №1 А, тел. 0610/53371 обявление по изп дело №7/2007 г
Ивайло Албертов Евтимов, с адрес : с. Върбовка, общ. Павликени, за удовлетворяване на вземането на Държавен фонд „ Земеделие „, чрез...
Постъпила е жалба вх.№35/24. 01. 2011 год от Анри 64 А. К. Г. С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп дело №26/2010 год по описа на сис iconПостъпила е възивна жалба вх.№413/22. 02. 2011 год от О. Г. Ч. Ч. А. К. срещу решение №9/10. 02. 2011 год по Г. дело №217/2010 год по описа на Ч. районен съд в
Изводите на съда са незаконосъобразни и неправилни и моли съда да постанови решение, с което да се отмени решение №9/10. 02. 2011...
Постъпила е жалба вх.№35/24. 01. 2011 год от Анри 64 А. К. Г. С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп дело №26/2010 год по описа на сис iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
По в гр д. №942/2009г по описа на Окръжен съд Б. е постъпила касационна жалба от В. П. Ч., съдебен адрес Г. ул."Т " бл.*-партер адвокатска...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом