І. Продукти, които предлагат нова идея или инициатива, свързана с добавена хранителна и здравословна стойност
ИмеІ. Продукти, които предлагат нова идея или инициатива, свързана с добавена хранителна и здравословна стойност
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер50.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bsda-bg.org/admin/downloads/761a0fd200816f6012687fd3b09946de.doc
Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България

София 1202, ул.”Цар Симеон” №82 В, тел 983 24 22, 983 26 87, факс 983 36 82

e-mail: bsda@techno-link.com, www.bsda-bg.org


Десети национален конкурс

Иновация в безалкохолната индустрия - 2012”


За пореден път Асоциацията организира конкурс за нови идеи в областта на безалкохолната индустрия. В изминалите девет издания на конкурса са участвали повече от 70 фирми с над 120 идеи. С призовете на конкурса комисията е отличила 60 от тях.

Комисията по провеждане на конкурса е оценявала усилията на фирмите от гледна точка на здравословния ефект на напитките, използването на нови инградиенти с по-високи хранителни стойности, на решения, свързани с ограничаване вредните въздействия върху околната среда, излъчването на рекламни послания, стимулиращи балансирания начин на живот и здравословното хранене.

През 2012 г. конкурсът отново ще премине под мотото “Иновация в безалкохолната индустрия”. Участие в него може да вземе всяка фирма, производител на безалкохолни напитки или на инградиенти за тях, на опаковки ( бутилки, капачки, затварящи и пакетиращи системи).


Категории за иновации в безалкохолната промишленост:


І. Продукти, които предлагат нова идея или инициатива, свързана с добавена хранителна и здравословна стойност:

 • натурални плодови сокове и нектари с плодово съдържание от 30% до 100%;

 • напитки, приготвени на основата на изцяло растителни суровини и добавки;

 • напитки, обогатени с витамини и минерали;

 • напитки, обогатени с хранителни добавки (на основата на пробиотици, антиоксиданти, плодове, влакнини и др.);

 • напитки, подходящо приготвени за деца с намалено съдържание на захари;

 • напитки, предназначени за възрастни хора;

 • органични напитки, приготвени с натурални съставки /соя, пчелен мед, билки, малц, натурални оцветители и аромати, напитки без добавени консерванти и др./;

 • студени чайове на основата на натурални извлеци;

 • функционални напитки, вкл.енергийни и спортни напитки;

 • ароматизирани бутилирани води;

Всяка фирма има право да участва с неограничен брой продукти, като предоставя мостри, съпроводени с анотация на продукта и предлаганата идея.


ІІ. Инградиенти, включващи:

 • екстракти от билки, екзотични плодове;

 • смеси с балансирано съдържание на белтъци, въглехидрати и мазнини;

 • плодови бази с добавки с високи хранителни качества;

 • нови продукти, заменящи синтетични добавки;

Всяка фирма има право да участва с неограничен брой продукти, като предоставя мостри, съпроводени с анотация на продукта и предлаганата идея.


ІІІ. Инициативи, свързани с иновация при опаковките – нов дизайн, намалено тегло, оригинални идеи, въвеждане на нови затварящи и пакетиращи системи:

Всяка фирма има право да участва с неограничен брой продукти, като предоставя мостри, съпроводени с анотация на продукта и предлаганата идея.


ІV. Нова марка или бизнес, имаща за цел да оцени иновативните усилия на по-малки фирми и компании:

Всяка фирма представя анотация на идеята съпроводена с мостри, снимков или видео материал.


V. Иновативна маркетинг и рекламна кампания:

Тази категория има за цел да отличи продукти, които са действително иновативни, отличаващи се от своите конкуренти, като въвеждат нови идеи, предлагат добавена стойност и оказват влияние на пазара. Такива идеи могат да бъдат нови сътрудничества, използване на традиционални и нетрадиционални медии с цел реклама, подкрепа и подпомагане на обществото, организиране на събития, създаване на нов продукт или ново приложение на продукта и др. В тази група от конкурса могат да участват всички фирми, които бутилират води, произвеждат плодови, газирани и негазирани напитки, функционални напитки, разтворими и разреждащи се течни, прахообразни или таблетирани продукти.


VІ. Здравословна инициатива:

Тази категория има за цел да оцени усилията на фирмите, насочени към насърчаване и стимулиране на физическата активност у децата и подрастващите, свързани със здравословния начин на живот.


VІІ. Инициативи, свързани с опазване на околната среда:

Тази категория има за цел да отличи дейности на фирмите, свързани с намаляване влиянието на вредните емисии върху околната среда, икономията на енергия, вода и природни ресурси, оползотваряването на отпадъците от опаковки и др.


По т.V, VІ и VІІ фирмите предоставят снимков или видио материал, образци от печатни материали, публикации в уеб страници или в медии.


Представените напитки журито оценява по: външен вид/опаковка, етикировка, маркировка/, органолептично /аромат, вкус, цвят/ и взема пред вид съответствието между свидетелство за анализ и декларираното съдържание на етикета. За напитките се представя копие от анализно свидетелство, което трябва да е издадено от акредитирана лаборатория с изх.№ не по-рано три месеца преди крайния срок на заявката за участие.

В конкурса се допускат само мостри на напитки, които са произведени, опаковани и етикетирани в съответствие с действащата нормативна уредба.


Таксата за участие в конкурса за всеки представен асортимент или продукт е 75 лв., като копие от платежното нареждане се представя заедно със заявката.

Срокове за провеждане на конкурса:

Депозиране на заявките става на адреса на Асоциацията до 21 октомври 2012 г.

За всеки отделен асортимент или категория фирмите представят образци, мостри, анотационни материали с краен срок 31 октомври 2012 г.


Всички участници в конкурса правят кратко представяне на фирмата!


Отчитане и награди:

Фирмите, чиито продукти са наградени получават диплом и вимпел: “Иновация в безалкохолната индустрия - 2012”.

Отличените продукти получават право на безплатна реклама в специализирано издание.


Банковата сметка на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България е:

Централна кооперативна банка АД, кл.София

с/ка BG42 CECB 9790 1003 1743 00

BIC CECB BGSF


Образец


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


Данни за фирмата:

Наименование на фирмата......................................................................................

Адрес на регистрация на обекта по закона за храните…………………………….

………………………………………………………………………………………………..

БУЛСТАТ....................................................................................................................

Лице за контакти........................................................................................................

тел........................... факс............................ е-mail....................................................


Наименование на продукта или категорията, в която се кандидатства:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


Ръководител на фирмата:..................................


Дата....................................................................

Свързани:

І. Продукти, които предлагат нова идея или инициатива, свързана с добавена хранителна и здравословна стойност iconРешение на комисията по провеждане на конкурс
Група: Продукти, които предлагат инициативи, свързани с добавена хранителна и здравословна стойност
І. Продукти, които предлагат нова идея или инициатива, свързана с добавена хранителна и здравословна стойност iconИ основна идея на творбата. Нравствен проблем. Конфликт
Основна идея : Основните сили, които изграждат мирозданието, са две – едната е вегетативната, свързана с влагата и земята, тя е благодатна,...
І. Продукти, които предлагат нова идея или инициатива, свързана с добавена хранителна и здравословна стойност iconBest company in moderate performance
Като доставчик на решения с висока добавена стойност, а не просто продукти (услуги)
І. Продукти, които предлагат нова идея или инициатива, свързана с добавена хранителна и здравословна стойност iconИновацията е нещо, което се прави за първи път, а подтикът за това е нова идея (инвенция ). (Инвенция нова идея, нов начин (изобретение, техническо решение)
Иновацията е нещо, което се прави за първи път, а подтикът за това е нова идея (инвенция ). (Инвенция – нова идея, нов начин (изобретение,...
І. Продукти, които предлагат нова идея или инициатива, свързана с добавена хранителна и здравословна стойност iconНова година 2013
Тук предлагаме настаняване на двама възрастни и две деца или четирима възрастни (с възможност за поставяне на още 4 допълнителни...
І. Продукти, които предлагат нова идея или инициатива, свързана с добавена хранителна и здравословна стойност iconМесо и месни продукти, риба, яйца, бобови храни и ядки
Пълноценните белтъци с балансиран аминокиселинен състав и с висока усвояемост, мазнините – с тяхната хранителна и енергийна стойност,...
І. Продукти, които предлагат нова идея или инициатива, свързана с добавена хранителна и здравословна стойност iconMedia breakfast, June 24, Ellief center, media coverage
Американската търговска камара у нас на тема „Конкурентни предимства на България за привличане на чуждестранни инвеститори”. По думите...
І. Продукти, които предлагат нова идея или инициатива, свързана с добавена хранителна и здравословна стойност iconОферти за технологично сътрудничество
Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето...
І. Продукти, които предлагат нова идея или инициатива, свързана с добавена хранителна и здравословна стойност iconОферти за технологично сътрудничество
Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето...
І. Продукти, които предлагат нова идея или инициатива, свързана с добавена хранителна и здравословна стойност iconОферти за технологично сътрудничество
Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом