Формуляр за кандидатстване
ИмеФормуляр за кандидатстване
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер33.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.yfu-bg.com/docs/yfu-form.docФормуляр за кандидатстване

Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!


Фамилия & Име _______________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

_________________________________e-mail:________________________________

Телефонен номер с код _____________________________________________________

Дата на раждане __________________ Гражданство_____ _____________________

Място на раждане ____________________ Религия _________________________

( нова паспортна снимка)
Фамилия Име: Професия: Възраст:

Баща: ____________________________________________________________________________________

Майка: ____________________________________________________________________________________

Братя и Сестри: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Посещавано училище в момента: Вид, име, адрес на училището: Клас:
Предишни посещ. училища: Посочете в хронологичен ред посещаваните училища (без курвосе и т.н):

Вид на училището: Име на училището: Град: от-до:


____________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________


Кои чужди езици сте изучавали? Колко години? Къде сте ги изучавали?

____________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________


Подредете страните, за които кандидатствате в зависимост от Вашите предпочитания ( 1 – най-желана) :

1. ............................. 2. .............................. 3. .................................
Моето семейство се съгласява да приеме ученик на разменни начала (мъжки пол; ; женски пол ) за учебната 2007/08 година Да НеВие или вашето семейство участвали ли сте вече в YFU-програма? Кога и в каква връзка?


Имате ли роднини в една от страните на твоя избор? Посочете име, адрес и роднинска връзка!


Бил ли е член на вашето семейство в една страните? Кой и кога?


Били ли сте в чужбина? Къде и кога?


От къде научихте за възможността за кандидатстване при нас?


Имате ли намерение през следващата учебна година също да кандидатствате за престой в чужбина? Къде?


Какво сте запланували за времето след вашето завръщане ( По-нататъчно образувание, професия и т.н..)?


Какви необичайни способности или интереси притежавате? Как прекарвате свободното си време?Разкажете за вашата ангажираност в училищния живот (извън учебните часове) и за евентуална дейност в младежки организации.


Защо трябва да изпратим точно вас за една година в чужда страна?


Как бихте използвали в положителен аспект натрупания от вас опит след завръщането Ви?


Има ли някакви лични фактори, които смятате, че са много важни за вашия живот в една чужда страна? (например: вегетарянско хранене, алегрии, тютюнопушене)


Бил ли сте лекуван през последните години от хранително разстройство (например Анорексия, Болимия)

Да НеС този формуляр кандидатствам за участие в програмата за разменни начала “Младеж за разбирателство- България”. Потвърждавам, че съм отговорил всички въпроси отговорно и съвестно. Знам, че грешни сведения, че доведат до отстраняването на формуляра ми за кандидатстване.

_______________________________________________________________

Град, дата Подпис


Прикачете към този формуляр пълна биография (дайте сведения за вашете лично развитие), като не повтаряте дати, а изобразите какво смятета за важно за досегашното Ви развитие, представи за живота, планове и очаквания от бъдещето с оглед на желанието Ви да посетите за една година една чужда страна. Разрешено е да пишете напълно всичко, което смятате за важно. Ние ви обещаваме, че ще прочетем всичко с голямо внимание и интерес. Тази биография трябва задължително да бъде прикачена към формуляра.
1504 София, ул. Васил Априлов 3; 02/ 846 72 21; office@yfu-bg.com

Свързани:

Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име
Собствено и фамилно име
Формуляр за кандидатстване iconУказания за попълване на формуляра за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване – състои се от IX основни раздела и приложения, които трябва да се попълнят както следва
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване
Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес или по факс на: 02/9616010 преди 23 март 2007 г
Формуляр за кандидатстване iconОбучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване
Моля изпратете попълнения формуляр на ел поща или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа” №6, за бцнп
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване
С настоящия формуляр се кандидатства за участие в програма за социално предприемачество за нестопански организации, организирана...
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване в двудневен семинар за интерактивни методи на обучение и организиране и провеждане на лагери, организиран от Корпус на мира на сащ в България Срок за кандидатстване: 10 май 2012 г
София, 29-30 май или Велико Търново, 4-5 юни (Отбележете в кой семинар желаете да участвате*)
Формуляр за кандидатстване iconПлик-молба за кандидатстване
Висшето училище по застраховане и финанси, е необходимо да попълните настоящата молба с личните си данни и адреса за кореспонденция...
Формуляр за кандидатстване iconПрограма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за
Леонардо да Винчи”. Сертификатът ще бъде издаван във връзка с проект за мобилност, за който се кандидатства по Поканата за подаване...
Формуляр за кандидатстване iconПловдивски университет „Паисий Хилендарски Физически факултет Формуляр за кандидатстване за педадгогическа практика по физика или химия в чужбина
С тази формуляр Вие можете да кандидатствате за провеждане на педагогическата си практика в град Хелзинки (по химия) и в град Юваскюла,...
Формуляр за кандидатстване iconФормуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г
Егн адрес
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом