Съдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлението
ИмеСъдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлението
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер19.47 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.clmi.bas.bg/persones/gstainov/Contract NSF/0 Contents.doc
СЪДЪРЖАНИЕ

стр.

 1. Литературни проучвания отнасящи се до управлението

на механични системи за акумулиране на енергия 1

1.1. Ходещи роботи 1

1.1.1. Ходещи роботи, тип “пасивно” ходене.

Управление чрез ниско-енергийни въздействия. 1

1.1.2. Преглед на активно задвижвани ходещи роботи. 7

Заключение 12

Литература 12


1.2. Литературни проучвания отнасящи се до управлението

на механични системи за акумулиране на енергия при

колесни превозни средства. 14

Заключение 18

Литература 18


1.3. Литературни проучвания отнасящи се до управлението

на механични системи за акумулиране на енергия при

роботи и манипулатори.

Заключение 21

Литература 22


 1. Литературни проучвания за възможностите за акумулиране

на енергия при деформацията на полето на постоянни магнити.

Магнитни пружини с постоянна и с управляема характеристика. 23

Заключение 31

Литература 31


 1. Литературни проучвания за възможностите за добавяне на

енергия и промяна на коравината на:

  1. Пружини от NiTi сплав 32

Заключение 38

Литература 39


  1. Еластомери с пиезоелектрични свойства 40

Заключение 48

Литература 49


  1. Пружини тип бурдонова тръба 50

3.3.1. Манометрични тръбни пружини. 50

Заключение 55

Литература 55

3.3.2. Цилинрична торсионна тръбна пружина. 56

Заключение 61

Литература 61


  1. Флуидни мускули (FESTO). 62

Изводи 62

Литература 63


 1. Компютърна симулация с Visual NASTRAN на работата на

модул за линейно движение с акумулатор с постоянни магнити

при добавяне на енергия със соленоид. 64

Литература 67


 1. Конструиране и изработване на първи лабораторен модел на

модул за линейно движение с акумулатор с постоянни магнити. 68


 1. Експериментални изследвания на образеца. Изработване

на стенд за изпитания на линейни магнитни пружини 74


 1. Анализ на първите експериментални резултати и изработване

на експериментален статор на акумулатор с постоянни магнити

без триене. Насоки за създаване на магнитни пружини без триене. 77

Заключение 81


 1. Заключение и обобщение на изводите към главите

относно бъдещата работа по проекта 82


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ДОГОВОР № ТН15-05 85

Свързани:

Съдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлението iconБизнес среда за аграрно предприемачество
Икономика и управление на селското стопанство” е в обем от 196 стандартни страници, включващи основен текст от 188 стр., въведение-...
Съдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлението iconЗакон за местното самоуправление и местната администрация
Сборник закони апис, кн. 12/91 г., стр. 116; кн. 4/95 г., стр. 7; кн. 8/95 г., стр. 66; кн. 11/96 г., стр. 93; кн. 4/98 г., стр....
Съдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлението iconЗакон за местното самоуправление и местната администрация
Сборник закони апис, кн. 12/91 г., стр. 116; кн. 4/95 г., стр. 7; кн. 8/95 г., стр. 66; кн. 11/96 г., стр. 93; кн. 4/98 г., стр....
Съдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлението iconЗакон за административните нарушения и наказания
Апис, кн. 11/91 г., стр. 72; кн. 1/92 г., стр. 5; кн. 9/92 г., стр. 219; кн. 12/95 г., стр. 9; кн. 3/96 г., стр. 88; кн. 2/98 г.,...
Съдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлението iconЗакон за административните нарушения и наказания
Апис, кн. 11/91 г., стр. 72; кн. 1/92 г., стр. 5; кн. 9/92 г., стр. 219; кн. 12/95 г., стр. 9; кн. 3/96 г., стр. 88; кн. 2/98 г.,...
Съдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлението iconЗакон за държавните такси
Апис, кн. 1/91 г., стр. 216; кн. 8/91 г., стр. 224; кн. 9/95 г., стр. 15; кн. 12/96 г., стр. 24; кн. 10/97 г., стр. 32; кн. 7/2002...
Съдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлението iconЗакон за държавната собственост
Сборник закони апис, кн. 6/96 г., стр. 102; кн. 8/97 г., стр. 43; кн. 9/97 г., стр. 210; кн. 1/98 г., стр. 156; кн. 11/98 г., стр....
Съдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлението iconПравилник за прилагане на Закона за социално подпомагане
Сборник закони апис, кн. 12/98 г., стр. 380; кн. 5/99 г., стр. 282; кн. 6/99 г., стр. 126; кн. 5/2000 г., стр. 390; кн. 12/2001 г.,...
Съдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлението iconЗакон за митниците
Сборник закони апис, кн. 3/98 г., стр. 282; кн. 9/98 г., стр. 84; кн. 5/99 г., стр. 97; кн. 9/2000 г., стр. 159; кн. 5/2003 г., стр....
Съдържание стр. Литературни проучвания отнасящи се до управлението iconСъдържание росен Р. Малчев
Западните Родопи: Непубликувани материали от съвременни теренни проучвания в Гоцеделчевско и Доспат
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом