Медицински университет
ИмеМедицински университет
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер117.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mu-varna.net/public/upload/files/news/stydenti-s-predimstva.docМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Проф. Д-р Параскев Стоянов”

гр. Варна, ул. Марин Дринов N 55

Ректор:  052/65 00 57 , факс: 052/65 00 19З А П О В Е Д

Р-100-247

гр.Варна, 11.08. 2011г.


На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове ПМС 235/25.09.2008г. чл.15 (2) и решение на КСБВУ при Медицински университет-Варна от 04.08.2011 г.


Н А С Т А Н Я В А М


СЧИТАНО ОТ 12.09.2011г. до 14.07.2012г.


І. В студентско общежитие на ул.”Брегалница 1” бл. 3 следните студенти за учебната 2011/2012г.

Име, презиме и фамилия

Фак. №

Курс

Специалност

Стая

1.

Анна Петрова Милкова- 3 деца

11008034

ІV

Мед.

106

2.

Олена Тума до 14.09.2012г.

21008050

ІІІ

Стом.

108

3.

Румяна Кирнева до 14.09.2012г.

11010142

ІІ

Мед.

108

4.

Наталия Мавродинова Мавродиева – самотна майка

36009040

ІІІ

сестра

110

5.

Виктория Михайловна Гержик от 12.09.2011г. до 14.09.2012г.

21011041

І

Стом.

212

6.

Христо Цветанов Цвятков – 3 деца

11007068

V

Мед.

301

7.

Милена Миткова до 14.09.2012г

21006039

V

Стом.

310

8.

Елена Димитрова Терзиева с 1 родител

11008111

ІV

Мед.

319

9.

Иван Денчев Тодоров с 1 родител от 17.09.2011г.

21010014

ІІ

Стом.

421

10.

Петро Стоянов до 14.09.2012г.

21006063

V

Стом.

510

11.

Марина Християнова Митева- 3 деца

11009032

ІІІ

Мед.

619

12.

Кристина Павлинова Дечева – 3 деца

41010028

ІІ

Фарм.

702ІІ. В студентско общежитие на ул.”Петър Райчев”№ 35 следните

студенти за учебната 2011/2012 год.

Име, презиме и фамилия

Фак.№

Курс

Специал-ност

стаяМаринела Иванова Иванова с 1 родител

31009013

ІІІ

ЗМ

211Гергана Дмитрова Тотева с 1 родител

11010065

ІІ

Мед.

211Кристина Светославова Петкова с 1 родител

11010004

ІІ

Мед.

211Мария Стефанова Кулева –ТЕЛК

36009054

ІІІ

сестра

302Моника Димитрова Янева- 3 деца

11011087

І

Мед.

302Теодора Йорданова Иванова с 1 родител

36009042

ІІІ

сестра

303Абибе Ислям Адем с 1 родител

36009031

ІІІ

сестра

303Анелия Атанасова Бояджиева с 1 родител

36009056

ІІІ

сестра

303Георги Георгиев Кулчев с 1 родител

11009082

ІІІ

Мед.

304Иван Николаев Димитров-3 деца

41011017

І

Фарм.

304Христина Живкова Донкова – 3 деца

21010010

ІІ

Стом.

405Елена Лазарова Александрова – 3 деца

21010032

ІІ

Стом.

409Тодор Георгиев Николов-1 родител

11011074

І

Мед.

501Биляна Валерива Титева с 1 родител

21007007

V

Стом.

509Стефания Слободан Близнаковска от 12.09.2011г. до 14.09.2012г.

21011043

І

Стом.

703Цветелина Николаева Михайлова с 1 родител

11008156

ІV

Мед.

806Хатче Раим Ислям с 1 родител

36009010

ІІІ

сестра

808Георгина Боянова Спасова с 1 родител

3110018

ІІ

ЗМ

812Анита Занков до 14.09.2012г.

41009045

ІІ

Фарм.

910Ана Цветков до 14.09.2012т.

41010040

ІІ

Фарм.

910Надежда Панчева до 14.09.2012г.

21009076

ІІІ

Стом.

911Мария Иванова Иванова с 1 родител до 18.09.2012г.

11006016Мед.

1002Иван Николаев Димитров с 1 родител до 31.05.2012г.

21006034Стом.

1007Александър Рафаилов Исаев с 1 родител

11007042

V

Мед.

1007Валерия Пламенова Драганова - 3 деца

11011059

І

Мед.

1011Джемиле Мехмедова Льотина- 3 деца

31009008

ІІІ

ЗМ

1111Александра Стоян Георгиева до 18.09.2012г.

11006081Мед.

1112Марияна Манасиева до 31.05.2012г.

21006040Стом.

1112Инна Валериевна Кондратиева до 14.09.2012г.
І

Стом.

1112Милена Тодорова Георгиева с 1 родител

21008003

ІV

Стом.

1202Мариела Данчева Казанджиева с 1 родител

11008059

ІV

Мед.

1204Боряна Костова Иванова с 1 родител

11011131

І

Мед.

1302Стефка Тошкова Тишева с 1 родител

36008021

ІV

сестра

1307Анастасия Викторовна Проданова до 14.09.2012г.

11010147

ІІ

Мед.

1310Тана Захариев до 14.09.2012г.

11010137

ІІ

Мед.

1310Айсун Рейханова Натиева с 1 родител

36008007

ІV

Сестра

1402Д-р Деница Ярославова Дукова до 14.09.2012г.

Докто-

рант

І

гастро

1403Владина Мирославова Димитрова с 1 родител

11007093

V

Мед.

1406Тодор Николаев Димитров с 1 родител

11007059

V

Мед.

1407Мария Елениновска до 14.09.2012г.

21007079

V

Стом.

1502Грета Петрова Георгиева с 1 родител

36010026

ІІ

сестра

1509Ваня Петрова Михайлова с 1 родител

11011119

І

Мед.

1604


Срока за настаняване в общежитията на МУ-Варна е 7-дневен, считано от 12.09.2011г.

Препис от настоящата заповед да се доведе до знание на визираните лица, Управителите на бл. № 3 на ул.”Брегалница 1” и бл. № 35 на ул. “Петър Райчев” и Учебен отдел за сведение и изпълнение.


РЕКТОР:

/Проф.д-р А.Клисарова,д.м.н./


СЪГЛАСУВАЛ:

/Доц.д-р Н.Негрев,д.м./


ИЗГОТВИЛ:

/Н.Петкова/

Свързани:

Медицински университет iconМедицински университет пловдив медицински факултет
В медицински факултет на Медицински университет град Пловдив се обучават студенти по специалността „Акушерка”
Медицински университет iconЗимен Медицински Университет Пампорово, 3-7 декември 2008г
Любомир Странски, ръководител катедра по кожни болести, Медицински университет, София
Медицински университет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/ 25. 09. 2008 г и решение на ксбву при Медицински университет-Варна...
Медицински университет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/ 25. 09. 2008 г чл. 15(1) и решение на ксбву при Медицински...
Медицински университет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/ 25. 09. 2008 г и решение на ксбву при Медицински университет-Варна...
Медицински университет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/25. 09. 2008 г чл. 15 (2) и решение на ксбву при Медицински...
Медицински университет iconПрограма на Летния Медицински Университет
Терапевтично поведение при усложнения на захарния диабет доц д-р Владимир Христов, ръководител на клиника по ендокринология, Медицински...
Медицински университет iconМедицински университет плевен медицински колеж учебенпла н
Медицински колеж, обучението в който отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и Наредбата за еди за образователно-квалификационна...
Медицински университет iconМедицински университет плевен
Чл. (1) Този правилник урежда устройството, дейността и управлението на вътрешната Система за оценяване и поддържане на качеството...
Медицински университет iconМедицински университет
Проф д-р Стефан Иванов Иванов, дмн Ръководител Катедра по Акушердтво и гинекология към Медицински университет – гр. Варна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом