Шеста национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух
ИмеШеста национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер66.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.association.bg/assets/files/Programa.doc
www.deafschool.hit.bg

ШЕСТА Национална научно-практическа конференция за рехабилитация

на деца с увреден слух

19 – 20 МАРТ 2010


народно Читалище “Цар Борис ІІІ”

ул. “Клокотница” 29

СОФИЯ


С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА “СЕНТИЛИОН” ООД

ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТВИТЕЛ НА ФИРМА MED-EL – АВСТРИЯ –

СВЕТОВЕН ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЪЛНАТА ГАМА СЛУХОВИ ИМПЛАНТАТИ
ПЕТЪК, 19.03.2010


08:30 – 09:00

Регистрация и настаняване на участниците


09:00 – 09:30

Откриване на конференцията и приветствия


09:30 – 09:50

Предоперативна и ранна следоперативна работа със семействата на деца с кохлеарна имплантация - реални очаквания - Христина Славкова, Румяна Петкова - слухо-речени рехабилитатори, ССУ с ДГ за ДУС - гр. София, МБАЛ „Царица Йоанна" - гр. София

09:50 – 10:00

Групата за деца с кохлеарни имплантни системи към детската градина за деца с увреден слух на 5 години - Нели Неделчева - учител ДГ към ССУ за ДУС - гр. София

10:00 – 10:10

Обучение, възпитание и слухово-речева рехабилитация на деца с кохлеарни имплантни системи в специалната детска градина - Севина Хаджийска -учител ДГ към ССУ за ДУС - гр. София

10:10 – 10:20

Звуковата култура на речта на деца с увреден слух - Гергана Николова - учител-рехабилитатор ДГ към ССУ за ДУС - гр. София

10:20 – 10:30

Светла Радоева

10:30 – 11:00

ДИСКУСИЯ

11:00 – 11:30

КАФЕ ПАУЗА

11:30 – 11:45

Представяне на случаи за обучение на деца с кохлеарни имплантати - Гордана Пеевска, Весна Диновска - рехабилитатори - Завод за рехабилитация на деца с намален слух „Кочо Рацин" - гр. Битола, РМакедония

11:45 – 12:00

Рехабилитация на деца с кохлеарни имплантатни системи - автори Предраг Павлович, Снежана Царапич и Гордана Живкович - учители-рехабилитатори в Специалното училище за деца с увреден слух „Бубан" - гр. Ниш, Република Сърбия

12:00 – 12:10

Училищната готовност на децата с увреден слух в условията на специалното училище - Петя Андреева - учител на 1 клас ССУ за ДУС, гр. София

12:10 – 12:25

Неда Балканска

12:25 – 13:00

ДИСКУСИЯ

13:00 – 14:00

ОБЯД


14:00 – 14:15

Презентация на фирма СЕНТИЛИОН ООД

14:15 – 14:30

Презентация на фирма МЕБОС

14:30 – 15:00

Представяне на лекари от МБАЛ „Царица Йоанна”

15:00 – 15:30

ДИСКУСИЯ

15:30 – 16:00

КАФЕ ПАУЗА

16:00 – 16:10

Правилният избор при обучение на деца с увреден слух като предпоставка за успешното им развитие - Ива Евстатиева, Наталия Георгиева - кабинет за рехабилитация на слуха и говора към ССУ за ДУС - гр. София

16:10 – 16:20

Ученически неволи и как да се борим с тях - Христина Славкова, Румяна Петкова -слухо-речени рехабилитатори, ССУ с ДГ за ДУС - гр. София, МБАЛ „Царица Йоанна" - гр. София

16:20 – 16:30

Интегриране на деца с увреден слух с кохлеарни имплантни системи в детската градина - Невена Михайлова -слухо-речев рехабилитатор, 13-то ТГДГ „Ябълкова градина" -гр. София

16:30 – 16:40

Родителите на деца с кохлеарна имплантация - активни участници в рехабилитационни процес в предучилищна възраст - Ваня Нейчева - слухо-речев рехабилитатор - кабинет за рехабилитация на слуха и говора към ССУ за ДУС - гр. София

16:40 – 16:50

Професионално образование - учебен процес и реализация на учениците от горен курс в ССУ с ДГ за ДУС - инж. Красимира Чаушева, инж. Атанаска Калинова ССУ за ДУС, гр. София

16:50 – 17:10

Деца с увреден слух в масово училище – интеграционен модел във Виена, Австрия – Михаела Велисарис – Виена, Австрия

17:10 – 17:20

Ролята на музикалните стимулации в рехабилитационни процес при деца с увреден слух - Светла Тодинова - учител по музикални стимулации ССУ за ДУС, гр. София

17:20 – 17:50

ДИСКУСИЯ

18:30 – 20:00

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ


СЪБОТА, 20.03.2010


09:30 – 09:40

Танцовата терапия като средство за повлияване върху психомоторното развитие на децата от подготвителен клас - Костадинка Йорданова, Камелия Трифонова -учители в ССУ за ДУС, гр. София

09:40 – 09:50

Предизвикателство за напреднали пианисти след Кохлеарна имплантация - д-р н.с. Миглена Ценова – преподавател по пиано, солфеж и поп пеене кьм Народно читалище “Цар Борис ІІІ” – гр. София

09:50 – 10:00

Доц. Попзлатева

10:00 – 10:10

Европейско езиково портфолио за глухи /оценка на четене, говорене и разбиране на децата с увреден слух/ - Славина Лозанова

10:10 – 10:20

Представители от Гърция

10:20 – 10:30

Представители от Албания

10:30 – 11:00

ДИСКУСИЯ

11:00 – 11:30

КАФЕ ПАУЗА

11:30 – 11:40

Как психолога на училището за ДУС може да бъде полезен на деца и родители -_Радостина Момчева - психолог към ССУ за ДУС, гр. София

11:40 – 11:50

Психологически особености на децата с увреден слух преди и след кохлеарната имплантация - Маргарита Зарева - слухо-речев рехабилитатор ССУ за ДУС, гр. София

11:50 – 12:00

Кохлеарна имплантация при тинейджъри - Христина Славкова, Румяна Петкова -слухо-речени рехабилитатори, ССУ с ДГ за ДУС - гр. София, МБАЛ „Царица Йоанна" - гр. София

12:00 – 12:10

Кохлеарната имплантация - информираност и очаквания на родителите на деца с увреден слух - гл.ас. д-р Анна Трошева - Асенова, СУ „Св. Кл. Охридски", ФГПП, гр. София

12:10 – 12:30

Нормативна база в помощ на децата с увреден слух

12:30 - 13:00

ДИСКУСИЯСвързани:

Шеста национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух iconДържавна агенция за закрила на детето
Към 31. 12. 2010 г на територията на страната функционират 3 специални училища на момн за деца с увреден слух, които се намират в...
Шеста национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух iconДържавна агенция за закрила на детето
Към 31. 12. 2011 г на територията на страната функционират 3 специални училища на момн за деца с увреден слух, които се намират в...
Шеста национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух iconШеста национална практическа конференция „Съвременни превенция, профилактика и лечение в педиатрията четвърти модул на Национално сдружение на педиатрите от извънболничната помощ, 22-24 март 2013 г.
Шеста национална практическа конференция „Съвременни превенция, профилактика и лечение в педиатрията – четвърти модул” на Национално...
Шеста национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух iconПървата дистанционна научно-практическа конференция по литература Сесия от 01. 03 до 20. 06. 2006
Уеб сайтът Bel School ( belschool net ), носител на наградата "Нови технологии" за 2006г., организира Първата дистанционна научно-практическа...
Шеста национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух iconНационална научно-практическа конференция за морското образование и квалификацията на морските кадри

Шеста национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух iconУважаеми Госпожо/Господине, ссу с дг за деца с увреден слух „Проф. Д. Денев" и народно читалище "Цар Борис ііі" имат удоволствието да Ви поканят на
Ссу с дг за деца с увреден слух „Проф. Д. Денев” и народно читалище “Цар Борис ііі” имат удоволствието да Ви поканят на
Шеста национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух iconПърва национална научно практическа конференция с международно участие
Европейски регламенти за микробиологична безопасност на храните – приложение в България
Шеста национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух iconТрета международна научно-практическа конференция
Формиране на комуникативни умения у 7-11 годишните деца от ромски етнически произход чрез икт в обучението“
Шеста национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух iconПубликации на гл ас. Слави Димитров
Димитров, С. Икономогеографски особености на селското стопанство в Португалия, -в: Сборник доклади от национална научно-практическа...
Шеста национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
През 2013 г под егидата на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (нсоплб) ще бъдат организирани и проведени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом