Програма за развитие на туризма
ИмеПрограма за развитие на туризма
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер28.96 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://mezdra.bg/wp-content/programi/programa za turizam.doc
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

В ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2008 – 2011 г.


Тази програма е разработена в изпълнение на чл.10 от Закона за туризма и на база на насоките за развитие на туризма, заложени в програмата на кмета на община Мездра. Програмата следва да бъде изпълнявана със съдействието на Консултативен съвет по туризъм към община Мездра, както и с подкрепата на бизнеса и НПО.

І. ЦЕЛИ


Обща цел :

Развитие на устойчив туризъм и утвърждаване на община Мездра като привлекателна дестинация, предлагаща качествен туристически продукт.


Цели :

 • Опазване, поддържане и рекламиране на природните забележителности, осигуряване на достъп до тях.

 • Нарастване на туристическия поток и повишаване престоя на туристите.

 • Повишаване качеството на туристическия продукт.

 • Развитие на Публично – частното партньорство.ІІ. ПРИОРИТЕТИ


1. Пълноценно използване на туристическите ресурси на територията на община Мездра.

1.1. Осъществяване на рекламна кампания в печатни и телевизионни медии за популяризиране на общината като атрактивна туристическа дестинация.


2. Развитие на културно – историческия, спортния и развлекателен туризъм на територията на общината.

2.1. Разработване на проекти за възстановяване, обновяване на природни, културни и исторически атракции – Приоритетна ос 3, Операция 3.1 от ОПРР.

- Археологически и туристически комплекс “ Калето “ ІІ етап.

Финансови средства : 1 090 154 лв. Срок на изпълнение : 2009-2010 г.

- Посетителски център “ Царевчански скални ниши “

Финансови средства : 220 000 лв. Срок на изпълнение : 2010 – 2011 г.


- Посетителски център “ Раннохристиянска базилика “ с. Люти брод

Финансови средства : 120 000 лв. Срок на изпълнение : 2011 г.


- Създаване на екопътеки и туристически маршрути :

 • “Ритлите “ с. Люти брод

Финансови средства : 150 000 лв. Срок на изпълнение : 2010 г.


 • “ Шишманово кале “ с. Люти брод

Финансови средства : 120 000 лв. Срок на изпълнение : 2010 – 2011 г.


 • Комплекс “ Баба Илийца “ с. Люти брод

Финансови средства : 260 000 лв. Срок на изпълнение : 2009 – 2011 г.


- Дребномащабна техническа инфраструктура на терен за Национален събор “ Де е българското “ в землището на с. Очин дол .

Финансови средства : 80 000 лв. Срок на изпълнение : 2009 г.


2.2. Разширяване възможностите за еко и селски туризъм.

- Ваканционно селище за еко и селски туризъм – Типченица.

Финансови средства : частна инициатива Срок на изпълнение : 2011 г.


2.3. Разширяване възможностите за планински туризъм.

2.4. Поддържане на актуален каталог на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.

2.5. Оказване съдействие на местното население в предлагането на туристически услуги.


ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Формиране на привлекателен образ на община Мездра като туристическа дестинация.

 • Увеличаване броя и престоя на туристите.

 • Подобрено качество на туристическите услуги.

 • Развитие на ПЧП.ІV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА МЕЗДРА.

На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за туризма, средствата за развитие на туризма в общината се набират с решение на общинския съвет от:

1.Туристически такси, определени по реда на Закона за местните данъци и такси, събирани на територията на общината, заплащани за нощувка в средствата за подслон и местата за настаняване.

2. Наложените от кмета глоби и имуществени санкции по Закона за туризма.

3. Такси за категоризиране на туристическите обекти по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

4. Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти.

5. Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет.

6. Лихви.

7. Други източници.

Свързани:

Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма
Настоящата програма е разработена съобразно изискванията на Закона за туризма, посочени в чл. 10,ал. 1 и ал. 2 и в съответствие с...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
Община Белица е разработена на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г
Програмата е разработена в изпълнение на чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма и отразява общинската политика за развитие на туризма...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитието на туризма
Програмата за развитие на туризма в Община Ловеч е разработена на основание чл. 10 от Закона за туризма и във връзка с Общинския...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за устойчиво развитие на туризма
Настоящата Годишна Програма за Развитие на Туризма в Община Бяла е за 2012 година. Тя систематизира целите, мерките и проектите,...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община златарица
Програмата за развитие на туризма в Община Златарица е изработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма в Общината съгласно...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община борово
Програмата за развитие на туризма в Община Борово се разработва на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с...
Програма за развитие на туризма iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом