Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
ИмеНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер28.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsoplb.org/uploads/article_documents/2010_do_mz_stanovishte_sluz_belezki.doc

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ

НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ -

ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА

ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

___________________________________________________________________________

1407 София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 17- 21, ет.2, ап.5 тел./факс 868 28 94,

моб. 0886 614 589 e-mail: nsoplb@gmail.com http://www.nsoplb.com

Изх. № 478/21.05.2010 г.

НСОПЛБ

ДО

ПРОФ. АННА-МАРИЯ БОРИСОВА,

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НА Р БЪЛГАРИЯ

копие

ДО

ПРОФ. ИВАН МИЛАНОВ,

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НА Р БЪЛГАРИЯ


С Т А Н О В И Щ Е

на Управителния съвет на НСОПЛБ


По повод на текста в проекта за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, (публикуван на 11 май 2010 г.на сайта на МЗ), който гласи:

§ 1. В раздел VIII на Приложение № 1 към член единствен се създава т. 2а:

Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.”

Управителният съвет на НСОПЛБ предлага отмяна на цитираната корекция, като се основава на следното становище:

  1. Оценяваме ангажираността, която проявява МЗ към гражданите и усилията ви за осигуряване на максимално обхващане на подлежащите за имунизации контингенти, съобразно задължителния имунизационен календар.

  2. Едновременно с това ви обръщаме внимание, че Основният пакет от дейности на общопрактикуващите лекари е достатъчно наситен и предвиденото финансиране и в момента не покрива напълно броя и вида на медицинските услуги в него.

  3. Настоящият бюджет, макар и несъответстващ на съществуващите в пакета дейности, е предвиден единствено и само за тяхното финансиране. Следователно, включването на всяка нова дейност в него трябва да води до увеличаване на съответния бюджет. (В случая - служебната бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца).

  4. Неприемливо е в средата на финансовата година да се включват административни услуги, които не са предвидени в НРД, не са обезпечени финансово и натоварват работата на ОПЛ, като отнемат от времето предвидено за профилактика и лечение и намаляват приходите в практиките. (Припомняме, че това се случва в условия на все още неизплатените разлики в потребителските такси за лица над 60 и 63 г. от началото на годината, въпреки разпоредбите на ЗЗО).


Като осъзнаваме деликатната и сложна ситуация, в която всички ние – като граждани на Р България се намираме, предлагаме:

  1. Служебната бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца да бъде получавана безвъзмездно от родителите в подразделенията на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

  2. Информацията за извършените профилактични прегледи и имунизации на децата може да бъде предоставяна ежемесечно по служебен път в електронен вариант на АСП от НЗОК/РЗОК.

  3. Това би улеснило и самите родители, които ще получават тази административна услуга, свързана с осигуряване на материална придобивка, „на едно гише”, съобразно напредналия процес на разработка на електронно правителство.


В случай, че предложенията ни посочени в предходните три точки не бъдат взети под внимание, ще препоръчаме на колегите общопрактикуващи лекари да определят интервал от 15 до 30 минути дневно, съобразно възможностите на графика си, което време ще бъде заделено за извършването на тази административна услуга.


За УС на НСОПЛБ:

д-р Любомир Киров, председател

Свързани:

Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Опл, организирана от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Домакин на събитието ще бъде Сдружението на...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconСдружение на общопрактикуващите лекари в софия област към национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
На общопрактикуващите лекари в българия =
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
През 2013 г под егидата на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (нсоплб) ще бъдат организирани и проведени...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Проект на Интегративен модел на Национална здравна карта на Министерство на здравеопазването на р българия
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Скринингова програма за откриване на пациенти с Бронхиална астма и Хронична Обструктивна Белодробна Болест (хобб) с недостатъчен...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
Нсоплб с мз и нзок. Ръководството на блс тогава не показа воля и умение за преговори в името на промяна към по добри условия за професионалната...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
В централния офис на нсоплб постъпват сигнали от различни области в страната, че колегите са приканвани да подготвят документи за...
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия – член на асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от югоизточна европа
София, бул. „Н. Й. Вапцаров” №17- 21, ет. 2, ап. 5 тел./факс 868 28 94, моб. 0886 614 589
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия iconНационално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия член на асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от югоизточна европа
Категорично възразяваме срещу Решение № рд ус 04 -12/02. 02. 2007г на ус на нзок и считаме, че е в противоречие на чл. 59 от Закона...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом