Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
ИмеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер40.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/233ZID_DBRB_2010.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуване


Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2010 г.


На свое редовно заседание, проведено на 10 юни 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2010 г.

На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването проф. д-р Анна – Мария Борисова, г-жа Росица Спасова, държавен експерт в дирекция „Държавни разходи” в Министерство на финансите, директорът на Националната здравноосигурителна каса д-р Нели Нешева, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Росица Спасова. Тя информира народните представители, че необходимостта от изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. възниква на база изготвените от приходните администрации оценки за очакваното изпълнение на параметрите по приходите на годишна база, при които се очертава сериозно изоставане в изпълнението им спрямо първоначално планираните. Госпожа Спасова допълни, че основните фактори за очакванията за по-песимистично развитие на приходите се свързват с произтичащите промени в структурата на брутния вътрешен продукт, които са в резултат на преструктуриране на икономиката и ориентирането й към растеж, основан на експорта. Спадът в износа се отразява в намаление на постъпленията от данък добавена стойност /ДДС/, а плавното увеличение на износа води до постепенно нарастване на декларирания за възстановяване данъчен кредит от износителите.

В резултат на тези фактори, изготвените оценки за изпълнението на консолидираните параметри по приходите за 2010 г. на годишна база очертават неизпълнение в общ размер около 2 млрд. лв., което налага приемането на предлаганите изменения и допълнения на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. С цел осигуряване стабилността на фискалната позиция се предвижда ограничаване с до 20 на сто на нелихвените разходи на държавни органи, министерства и ведомства за 2010 г. и ограничаване на разходите и трансфери/субсидии от централния бюджет за 2010 г.

В заключение, г-жа Спасова уточни, че в резултат на намалението на разходите на държавните органи, министерствата и ведомствата и ограничаване на разходите и трансферите и субсидиите от централния бюджет за 2010 г. се предвижда осигуряването на допълнителни разходи в размер 220 млн. лв. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ за сметка на средства от преходния остатък, като за целта ще бъде внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г.

Министърът на здравеопазването, проф. д-р Анна – Мария Борисова, изрази положителното становище на Министерство на здравеопазването за предлаганото изменение и допълнение в Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните мнения и становища:

  • В условията на световна икономическа и финансова криза, актуализация на държавния бюджет за 2010 г. е безспорно необходима, но намалението на бюджета на Министерство на здравеопазването с 160 млн. лв., или 23 %, е значително по-голямо спрямо другите министерства и ведомства. Имайки предвид забавените плащания и натрупаните задължения на лечебните заведения за болнична помощ е необходимо преразглеждане на заложените параметри между първо и второ гласуване на законопроекта.

  • Не е нормално, функция „Здравеопазване” да понася най-голямата тежест от цялата актуализация на държавния бюджет, особено когато се касае за драстично намаляване на средствата за лекарствени продукти за домашно лечение, които по принцип ежегодно не достигат за задоволяване нуждите на всички пациенти. Необходимо е да се търсят нови решения при второ гласуване на законопроекта по отношение намаляването на бюджета на Министерството на здравеопазването.

  • Осигуряването на допълнителни 220 млн. лв. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса е положително и е изключително необходимо, но следва да се отбележи, че отразяването на тези средства в актуализацията на държавния бюджет води след себе си редица въпроси.

  • Предвиденото намаление с 15 % на годишна база на средствата за диспансерите за психични заболявания би довело до невъзможност за изпълнение на основните им функции. Следва, между първо и второ гласуване на законопроекта, да се прецени дали предложеното намаление на средствата може да бъде избегнато.

В отговор на изразените становища, г-жа Росица Спасова уточни, че обсъждането на предлаганите средства за функция „Здравеопазване” ще продължи и при второ гласуване на законопроекта, тъй като действително разходите на Министерството на здравеопазването са намалени с най-висок процент - 22,7 %, спрямо другите министерства и ведомства. Госпожа Спасова, обърна внимание, че като цяло общите консолидирани параметри на разходите за здравеопазване не се намаляват, тъй като се предвиждат допълнителни средства по бюджета на Националната здравноосигурителна каса в размер на 220 млн. лв.

Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 13, „Против”- 5, „Въздържал се”- 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2010 г.


Председател на

комисия по здравеопазването:д-р ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ, д.м.н.


Свързани:

Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, №102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за правата и задълженията на пациентите, №954-01-19, внесен от н п. Ваньо Шарков и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, №054-01-1, внесен от н п. Ваньо Шарков и н п. Мартин Димитров...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №902-01-40, внесен от Министерски съвет...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, №902-01-58, внесен от Министерския...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №054-01-12, внесен от н п. Иван Иванов и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №954-01-52, внесен от н п. Яне Янев и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, №002-01-7, внесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом