Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
ИмеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер31.87 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/233Doklad za purvo glasuvane ZID_ZZ_MC_2010.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуване


Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г.


На свое редовно заседание, проведено на 2 септември 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г.

На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Националната здравноосигурителна каса, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от проф. д-р Анна-Мария Борисова. Тя информира народните представители, че предлаганите изменения и допълнения могат да бъдат обособени в четири основни направления:

  1. Обединяване на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването – регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ) като по този начин държавната здравна политика на територията на всяка област ще се организира и осъществява от една държавна институция – регионална здравна инспекция (РЗИ).

  2. Промени, свързани с медицинското образование, упражняването на медицинската професия и извършването на медицински научни изследвания, както и създаване на единен регистър на медицинските специалисти в страната.

  3. Прецизиране и допълване текстовете на действащи разпоредби с оглед точното и недвусмислено прилагане на закона, както и преодоляване на съществуващи законодателни празноти.

  4. Промени в Закона за лечебните заведения и в Закона за здравното осигуряване, насочени към оптимизиране на публичните разходи за болнична помощ.

Госпожа Десислава Атанасова обърна внимание, че текстовете на предлаганите разпоредби в § 102 от законопроекта относно въвеждането на забрана на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ, което не е държавно или общинско и на предварително съгласие от министъра на здравеопазването за откриване и създаване на лечебно заведение за болнична помощ не биха могли да бъдат подкрепени по вносител. Тя информира народните представители, че от страна на Министерството на здравеопазването вече има поет ангажимент, при второ гласуване на законопроекта, текстовете на предложените разпоредби за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване да бъдат преразгледани и прецизирани.

В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването отправиха конкретни въпроси относно предвидените в законопроекта промени във връзка със структурата и функциите на Регионалната здравната инспекция, контрола по изпълнението на медицинските стандарти, създаването и поддържането на единен регистър на медицинските специалисти от Министерство на здравеопазването и изграждането на механизъм за регулиране откриването на нови лечебни заведения в страната. Народните представители отбелязаха, че между първо и второ гласуване на законопроекта следва да бъдат взети предвид направените при обсъждането предложения.

Представителите на съсловните организации в сферата на здравеопазването, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изразиха принципна подкрепа за предлаганите промени, но същевременно посочиха, че при второ гласуване на законопроекта следва да бъдат обсъдени и прецизирани текстовете на разпоредбите, чрез които се ограничават и изземват законоустановени функции на съсловните организации.

Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 15, „Против”- 0, „Въздържал се”- 2, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г.


Председател на

комисия по здравеопазването:ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА


Свързани:

Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, №102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за правата и задълженията на пациентите, №954-01-19, внесен от н п. Ваньо Шарков и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, №054-01-1, внесен от н п. Ваньо Шарков и н п. Мартин Димитров...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №902-01-40, внесен от Министерски съвет...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, №902-01-58, внесен от Министерския...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №054-01-12, внесен от н п. Иван Иванов и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №954-01-52, внесен от н п. Яне Янев и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, №002-01-7, внесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом