Веселин Благоев указани я за курсовата работа
ИмеВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер20.07 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.iuc-edu.eu/blagoev/courses/WEB_Blagoev_CW_Burgas.doc
Веселин Благоев


У К А З А Н И Я


За курсовата работа


Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания.


В моите представи такава курсова работа следва да отговаря на следните изисквания:


СТРУКТУРА


  1. Увод. До 1 страница. Съдържа обяснения какъв проблем(и) решава, т.е. защо е полезна тази работа J Пише се накрая.

  2. Методология. До 1 страница. Кои методи са използвани при изследването и анализа в работата. Пише се предпоследна, след като изследването вече е направено, данните са анализирани и са получени съответните резултати. Методите само се изреждат, те се обясняват в следващите две глави.

  3. Литературна справка (Теоретична глава). До 5 страници. Тук се представя в синтезиран вид световното знание по разглежданите въпроси J. В конкретния случай може да се представят (с отнасяне към източниците) методите за анкетиране и методите за избор на извадка (тези, дето би трябвало да сте ги анкетирали). Пример за реф.към източник е: ... Съгласно Котлър (2003, с. ...) можем да приемем, че .... или Методите за включване в извадката (Брасингтон, 2001, с. ...; Георгиев, 2003, с. ...) можем да подразделим на вероятностни и .....

  4. Анкетиране. Вие май не го правите, та ще пропуснете тази глава J

  5. Анализ. Разглеждате анкетната карта, за да си припомните въпросите и как могат да отговорят анкетираните на съответния въпрос. Избирате произволно (по свой избор) 4 тези (реда) от последната таблица (Хофстеде и Тромпенарс) и анализирате отговорите на анкетираните. Най-лесното е – пишете колко % от анкетираните смятат, че „шефът винаги е шеф” и колко % - друго. По-сложното е да направите връзка между тези групи и данните за доходите им. Още по-сложно е да забъркате и пола (мъже, жени) в анализа J

  6. Резултати от анализа

  7. Препоръки за последващо изследване (ако имате)

  8. Библиография по следния (APA HARVARD) модел: Благоев Веселин (2003) Маркетинг, 2-ро издание, Интернешънъл Юнивърсити, С.


ОФОРМЛЕНИЕ


До 10 страници, на компютър, шрифт ARIAL, размер 12. Графиките носят точки. Текст, който не е подравнен отдясно води до махане на точки. Отнасяне към по-малко от 6 източника в литературната справка носи минуси. Работа, направена само по един източник автоматично губи една единица. На мен не са ми симпатични хората-еднокнижници. Източници от Интернет се приветстват, но не може работата да е основана само на Интернет.


Да не забравя – плагиатството води до анулиране на работата. Най-ледно се хващат копираните от Интернет текстове. Има търсачки от типа на ГУГЪЛ, които веднага «изплюват» плагиатствания текст + източника. Моля не ме затруднявайте да проверявам по търсачките J


Пожелавам ви приятна работа,


ВБ

Свързани:

Веселин Благоев указани я за курсовата работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Веселин Благоев указани я за курсовата работа iconКурсова работа – ппп2
Курсовата работа има за цел да покаже умението на студентите да приложат теоритечните знания на практика, като разработят релационен...
Веселин Благоев указани я за курсовата работа iconЗа студенти от втори курс специалност кст технология за провеждане Курсовата работа се разработва
Указания за провеждане на Курсова работа по дисциплина Синтез и анализ на алгоритми
Веселин Благоев указани я за курсовата работа iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Веселин Благоев указани я за курсовата работа iconДа се добави увод, който да представи проблема, целите и задачите на курсовата работа

Веселин Благоев указани я за курсовата работа iconМетодични указания за разработване, оформяне и защита на курсовите задачи
Документацията ú се състои от записка, в която се описва съдържанието и последователността на работа, и графична част, съдържаща...
Веселин Благоев указани я за курсовата работа iconКонспект за изпита по "съвременна европа"
Крайната оценка по дисциплината се формира от равностойното участие от оценката на курсовата работа – есето на зададена тема и оценката...
Веселин Благоев указани я за курсовата работа iconНа курсовата работа
Указания за провеждането на семинарните занятия (упражненията) за студентите магистри от специалност „счетоводство и контрол” по...
Веселин Благоев указани я за курсовата работа iconБлагоев и социализма
Тъкмо в комуната, където го въвежда Харитонов, Благоев успява да си постави правилно въпроса, който го измъчва още в габровското...
Веселин Благоев указани я за курсовата работа iconКонкурс за научното звание „доцент в научната специалност 05. 02. 26 (маркетинг)
С по национално стопанство при вак – проф д ик н. Димитър Шопов, с което ми се възлага рецензирането на трудовете на гл ас д-р Веселин...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом