Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица" чрез подхода „Връстници обучават връстници" Сдружение „Закрила на детето Триадица" Община София
ИмеПроект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица" чрез подхода „Връстници обучават връстници" Сдружение „Закрила на детето Триадица" Община София
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер17.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.aidsprogram.bg/files/Rezume_Sofia.doc
Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на ХИВ/СПИН и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица” чрез подхода „Връстници обучават връстници”


Сдружение „Закрила на детето - Триадица”


Община София


Основна цел на проекта е повишаване на здравно и сексуално образование, превенция на ХИВ/СПИН и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район “Триадица” чрез подхода “Връстници обучават връстници”:

● Ограничаване на рисковото сексуално поведение и превенция на ХИВ/СПИН сред младежи и девойки на възраст 15-19 г., непосещаващи или застрашени от отпадане от училище чрез сътрудничеството на инспекторите от ДПС, МКБППМН, Отдел “Закрила на детето”, педагогическите съветници от района, училищните ръководство;

● Създаване на условия за повишаване на информираността чрез периодични презентации, анкети, брошури, дипляни, филми и дискусии на здравни теми;

● Провеждане на здравно образование и осигуряване на здравни и социални услуги за целевата група;

● Повлияване върху неблагоприятните тенденции за заразяване с ППИ в тази възрастова група.


Основни подцели на проекта са:

  1. Чрез включване в сексуално и репродуктивно здравно образование и различни мероприятия, свързани с превенцията на рисковото сексуално поведение, да се придобият от младите хора знания за ХИВ/СПИН, полово предаваните инфекции (ППИ), злоупотребата с наркотични вещества;

  2. Да се формират у младите хора нагласи, убеждения и да се изгради чувство за отговорност спрямо собственото им здраве и способността им да го опазват;

  3. Да се развие и обогати кабинета по превенция на ХИВ/СПИН, в който обучени специалисти, в условия на доверителност и конфиденциалност, да разясняват на младите хора последиците от рисковото сексуално поведение, да ги насочват към специализирана помощ, когато това е необходимо.

  4. Да се разшири горещата чат-линия в рамките на кабинета. Да обслужва не само младежите от целевата група, но и всички, които се интересуват от проблема за превенция на ХИВ/СПИН.

  5. Да се популяризират дейностите и резултатите от проекта и да се повиши обществената ангажираност посредством различни рекламни материали (брошури, информационни табла), публични инициативи (връзки с медиите, кръгли маси и др.).

  6. Да се създадат клубове по училищата, където вече обучени ученици да обучават по-малките.

  7. Да се създадат групи за “Личностно развитие “, където връстници да споделят с връстници проблемите си под супервизията на психолог.

Свързани:

Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица\" чрез подхода „Връстници обучават връстници\" Сдружение „Закрила на детето Триадица\" Община София iconПрограма „Превенция и контрол на хив/спин" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище" проект „Училищен кабинет /клуб/ за здравно образование,
Проект „Училищен кабинет /клуб/ за здравно образование, превенция и контрол на рисковото сексуално поведение сред учениците с оглед...
Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица\" чрез подхода „Връстници обучават връстници\" Сдружение „Закрила на детето Триадица\" Община София iconПрограма „Превенция и контрол на хив/спин" финансира в рамките на Компонент 7 „Превенция на хив сред млади хора във и извън училище" проект „Повишаване на знанията,
Проект „Повишаване на знанията, развитие на уменията и позитивна нагласа за придобиване на сексуална култура, относно рисковото сексуално...
Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица\" чрез подхода „Връстници обучават връстници\" Сдружение „Закрила на детето Триадица\" Община София iconПроект,,Превенция на хив/спин чрез сексуалното и здравно образование в сип и извънкласни дейности’’

Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица\" чрез подхода „Връстници обучават връстници\" Сдружение „Закрила на детето Триадица\" Община София iconПроект „Срещу грубата сила на хив/спин
Целта на проекта е да бъде развита и утвърдена училищната политика за сексуално здраве и превенция на хив/ спин сред учениците на...
Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица\" чрез подхода „Връстници обучават връстници\" Сдружение „Закрила на детето Триадица\" Община София iconНе убивай мечтите си!
Връстници обучават връстници; повишаване информираността на цялата общественост за наркотиците и вредата от тях
Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица\" чрез подхода „Връстници обучават връстници\" Сдружение „Закрила на детето Триадица\" Община София iconПроект „Развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на хив/спин" оу „Св княз Борис І" гр. Бургас
Проект „Развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на хив/спин”
Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица\" чрез подхода „Връстници обучават връстници\" Сдружение „Закрила на детето Триадица\" Община София iconДокла д
Столичния общински съвет предостави на со район “Триадица” за управление Универсална спортна зала “Триадица” – публична общинска...
Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица\" чрез подхода „Връстници обучават връстници\" Сдружение „Закрила на детето Триадица\" Община София iconПроект „Бъдещето е в твои ръце
По данни на сзо продължава да расте броя на заразите с хив. Увеличават се рисковите фактори, водещи до разпространение на спин сред...
Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица\" чрез подхода „Връстници обучават връстници\" Сдружение „Закрила на детето Триадица\" Община София iconТехническите задания за съгласуване общините трябва да изпратят задание за проектиране ди Държавната агенция за закрила на детето на следния адрес: Държавна агенция за закрила на детето Ул. Триадица 2 София 1051 за проект „Детство за всички
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския...
Проект „Здравно и сексуално образование, превенция на хив/спин и на злоупотребата с психо-активни вещества сред младите хора в район „Триадица\" чрез подхода „Връстници обучават връстници\" Сдружение „Закрила на детето Триадица\" Община София iconПроект „Заедно срещу хив/спин" пмг „Академик Иван Гюзелев" гр. Габрово
Заедно срещу хив/спин”, изпълняван от училищното настоятелство към пмг „Академик Иван Гюзелев” в Габрово. Проектът е по линия на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом