Приложение 3 феноменологичен анализ на резултатите от проведеното изследване по тема
ИмеПриложение 3 феноменологичен анализ на резултатите от проведеното изследване по тема
страница1/9
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер0.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-varna.com/upload/Varna_prilojenie_3.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ТЕМА

РАБОТИЛНИЦА ЗА ИНОВАЦИИ” – СЪЗДАВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ

НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ ИНТЕРЕСА НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС –

ОБЛАСТ ВАРНА


Управлението и развитието на нови творчески практики при използването на информационно – комуникационни технологии в учебната дейност е процес, поставящ висок праг пред всяко училище, всеки ръководител, учителите, а и пред учениците. Създаденият екип в област Варна – РИО-Варна и училищата участници (Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” гр.Варна, Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” гр.Варна, Първо основно училище „Христо Смирненски” гр. Провадия., Спортно училище „Георги Бенковски” гр.Варна) положиха огромни усилия, разгърнаха творческия си потенциал, което доведе до създаването и работата на портала „Работилница за иновации“, превърнал се в „съкровищница“ на добри практики, в полезен, необходим и търсен помощник и за учители, и за ученици.

Изготвянето на стратегия за работа на екипа премина през редица моменти на напрегната работа. Бяха проведени многобройни срещи, като постепенно бяха привлечени експертите в лицето на педагогическите съветници, учителите информатици и учителите – новатори от училищата участници. По време на изпълнението на проекта бяха включени и училища – партньори, където също бяха провеждани апробационни уроци.

Изборът на индикатори за оценка на резултатите се свърза с извършването на анкетиране на различните участници в образователния процес, със стремеж за всеобхватност на информацията по отношение използването на ИКТ в преподаването и влиянието му върху интереса на учениците.

Бяха избрани експериментални и контролни групи ученици, обучаващи се в шести и осми клас. Проведеното анкетиране с двете групи ученици, учителите и родителите, предостави материал за изготвяне на анализ за въздействието на иновацията върху процеса на възприемане на учебния материал. Установи се степента на въздействие спрямо интереса на учениците към образователния процес, в следствие на „работилницата за иновации”. Бяха извлечени обективни данни по отношение отговорите на ученици, учители и родители.

Апробационни уроци бяха разработени, качени в портала и използвани по следните учебни предмети: Таблица 1

Предмети, по които са изготвени и проведени апробационни уроци, банка в портал „Работилница за иновации“

Брой апробационни уроци

Български език и литература
Математика
История и цивилизация
География и икономика
Човекът и природата
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Музика
Гражданско образование – уроци по родолюбие
Това са учебните предмети, за които бяха търсени промени в интереса на учениците – преди и след провеждането на апробационни уроци с използването на информационно-комуникационни технологии в учебния процес.

Анкета 1 е входящата към изследването анкета (Приложение 2.1). Тя е разработена с цел да установи какъв е интересът на учениците по отношение на образователния процес в училище в началото на проекта. Анкета 1 съдържа шест въпроса, от които два са затворени и четири са за свободни отговори, като при въпрос № 1 е зададено отговорите да бъдат пет на брой. Анкетата е анонимна. Използвани са два вида скали.

Въпросите в анкета 1 кореспондират с част от тези в анкета 3 (Приложение 2.3), която е проведена с учениците в края на периода. Целта е да бъде отчетена евентуална промяна на отношението към образователния процес, вследствие използването на информационни технологии.

Първият въпрос в анкета 1 е насочен към проучване на учебните предмети, които са най-интересни за учениците, като възможностите са сведени до пет свободни отговора. Естествено е, че изборите на учениците съдържат цялата палитра от изучавани предмети в училище. В зависимост от предпочитанията, предметите се подреждат в следната рангова позиция:

Таблица 2

Учебен предмет:

Ранг

% съотношение

БЕЛ

1

13,4

Чужди езици

2

11,7

ФВС

3

11,3

Математика

4

10,0

История и цивилизация

5

7,8

Изобразително изкуство

6

7,6

География и икономика

7

7,3

Музика

8

6,4

Биология и здравно образование

9

6,1

Информатика/ИТ

10

4,5

Физика и астрономия

11

4,2

Човекът и природата

12

4,1

Химия и опазване на околната среда

13

3,4

Бит и техника

14

2,0

Психология и логика

15

0,2

Интересно е веднага да бъде направена съпоставка с резултатите при същия въпрос във финалната анкета 3:

Таблица 3

Учебен предмет:

Ранг

% съотношение

БЕЛ

1

13,2

Чужди езици

2

11,2

История и цивилизация

3

10,2

Математика

4

10,0

ФВС

5

9,6

География и икономика

6

8,9

Биология и здравно образование

7

7,6

Музика

8

7,0

Изобразително изкуство

9

5,9

Информатика/ИТ

10

4,2

Физика и астрономия

11

3,6

Човекът и природата

12

3,5

Химия и опазване на околната среда

13

3,2

Бит и техника

14

1,9

Психология и логика

15

0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Приложение 3 феноменологичен анализ на резултатите от проведеното изследване по тема iconАнализ на резултатите от социологическо изследване на корупцията в средното образование изследване мнението на учениците в средните училища за корупцията През месец март 2004 год
Анализ на резултатите от социологическо изследване на корупцията в средното образование
Приложение 3 феноменологичен анализ на резултатите от проведеното изследване по тема iconПриложение и ефективност на някои психотерапевтични техники
Мбал “Александровска”, а в другите в бившия Столичен център по наркомании, в софийски поликлиники и в частни кабинети. Двадесет от...
Приложение 3 феноменологичен анализ на резултатите от проведеното изследване по тема icon1 Въведение в иконометричния анализ
Същност и обхват на иконометричния анализ. Области на приложение. Теоретична и проложна иконометрика. Основни понятия. Етапи на иконометричното...
Приложение 3 феноменологичен анализ на резултатите от проведеното изследване по тема iconДекан, проф д-р П. Чобанов Май,2012 г
Изследване ефектите при банкрута (фалита) на фирми в период на криза. Критичен анализ и приложение в български условия
Приложение 3 феноменологичен анализ на резултатите от проведеното изследване по тема iconОбщински съвет невестино,област кюстендил
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, и резултатите от проведеното гласуване
Приложение 3 феноменологичен анализ на резултатите от проведеното изследване по тема iconОтчет на договор №14/29. 05. 2007 Тема
Изследване и сравнителен анализ на същността, предмета и задачите на геоинформатиката и екоинформатиката
Приложение 3 феноменологичен анализ на резултатите от проведеното изследване по тема icon2. Проектиране и изграждане на автоматизирани ситеми за обработка на информацията
Тема Организация и технология на изследване и анализ на информационните системи
Приложение 3 феноменологичен анализ на резултатите от проведеното изследване по тема iconРепубликабългари я национален статистически институт
За дейностите и резултатите от проведеното пробно преброяване на населението 1-14 септември 2010 година
Приложение 3 феноменологичен анализ на резултатите от проведеното изследване по тема iconЧерноморска регионална агенция за управление на енергията
На резултатите от проведеното анкетно проучване за обществената осведоменост относно използването на слънчевата енергия
Приложение 3 феноменологичен анализ на резултатите от проведеното изследване по тема iconЗа курсова работа (за мен): 10. Анализ на зависимостта между разходи, приходи и печалба; изисквания изследване на фирмата, организационна структура и прилагане на съответните методики, счетоводни документи
Учебник: Д. Велев – “Икономически анализ”; Сава Савов – “Анализ на индустриалната фирма”; вестник “Капитал”; “”Кеш”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом