Тема: база данни „Access
ИмеТема: база данни „Access
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер79.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://nenk0hrist0v.files.wordpress.com/2012/05/d0bad183d180d181d0bed0b2d0b0-d180d0b0d0b1d0bed18
unss.gif

Курсова работа


Дисциплина: Информатика

Тема: БАза данни „Access”


Студент: Ненко Христов фак. № 111110864

Ивайло Александров фак. № 111110852


Направление Икономика и бизнес

Поток 177

Група 1712


Научен ръководител: Доц. Ваня Тодорова Лазарова

Гл.ас. Антон Пенев Палазов


Съдържание

 1. Създаване на база от данни “Университетска библиотека” (ULib), съдържаща информация за взетите и върнати книги от студентите..............................................................................3

 2. Създаване на следните таблици................................................3

  1. Spec(Специалности)..........................................................3

  2. Students(Студенти)...........................................................3

  3. Books(Книги)………….....................................................4

  4. Hire(Взети и върнати книги от студентите)...................4

 3. Дефиниране в базата от данни необходимите първични ключове, връзки и колони за избор..........................................4

 4. Въвеждане на данни за 2 специалности, 3 студенти, 4 заглавия и 3 книги, взети от 2 студенти, от които 1 е върната.........................................................................................5

 5. Създаване на следните форми ..................................................6

  1. Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Специалности и Студенти ………......................6

  2. Форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Книги и Взети и върнати книги.......................................7

 6. Създаване на следните отчети..................................................8

  1. Отчет, предоставящ списък на студентите, който съдържа техните факултетни номера, име и номер на групата................................................................................8

  2. Отчет, предоставящ общ брой заглавия, общ брой копия и обща стойност на наличните книги в библиотеката………………………………......................9

 7. Създаване на форма,съдържаща командни бутони,чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети........................................................................................10
 1. Създаване на база от данни Университетска библиотека (ULib), съдържаща информация за взетите и върнати книги от студентите.В този курсов проект е представена една разработка по темата “Курсови задачи” , чрез програмния продукт MS Access

.

 1. Създаване на следните таблици.Създаването на таблици става с Create и след това бутон Table.

2.1.Създаване на таблица Spec (Специалности), съдържаща следните данни.
2.2.Създаване на таблица Students (Студенти), съдържаща следните данни.
2.3.Създаване на таблица Books (Книги) за курсови задачи, съдържаща следните данни.

2.4.Създаване на таблица Hire (Взети и върнати книги от студенти), съдържащи следните данни.
3.Дефиниране в базата от данни необходимите първични ключове, връзки и колони за избор.

След изготвянето на всички таблици, въвеждаме първичните ключове, на зададените от задачата ни места.Това става с десен бутон върху таблицата, която сме избрали Design View и се отваря същата таблица, но имаме възможност да я редактираме и да добавим първичните клъчова с помощта на този бутон.
След въвеждането на всички първични ключове, натискаме Database Tools, след което бутона Relationships, от където правим връзките една по една с бутона Edit Relationships.4 . Въвеждане на данни за 2 специалности, 3 студенти, 4 заглавия и 3 книги, взети от 2 студенти, от които 1 е върната.

В създадените четири таблици се въвеждат данни за 2 специалности, 3 студенти, 4 заглавия и 3 книги, взети от 2 студенти, от които 1 е върната.

Въвеждането на данните става от менюто Home и опцията Datasheet View.5.Създаване на следните форми:

5.1.Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Специалности и Студенти.

За всяка една от таблиците създаваме самостоятелна форма, като това става с Create и после бутон Form, като предварително сме кликнали върху таблицата от която искаме да създадем форма.


5.2. Форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Books (Книги) и Hire (Взети и върнати книги).

От менюто избираме отново Create, след което бутона Form Wizard, като се отваря нов подпрозорец, в който имаме възможност да изберем коя да ни е главната форма и коя да е подформата. За главна форма избираме таблицата Books (Книги), а за подформа таблицата Hire (Взети и върнати книги).6. Създаване на следните отчети

6.1. Отчет, предоставящ списък на студентите, който съдържа техните факултетни номера, име и номер на групата.

От менюто избираме Create, след което Report Wizard, като се отваря нов подпрозорец, в който имаме възможност да изберем от коя таблица да се изготви отчета, кои данни да бъдат включени, както и как да бъдат структурирани.За първият отчет използване таблицата Students (Студенти), като включваме данните, факултетен номер, име и номер на групатa.
6.2. Отчет, предоставящ общ брой заглавия, общ брой копия и обща стойност на наличните книги в библиотеката.


За вторият отчет използваме отново бутона Report Wizard, но този път използваме данни от таблица Books (Книги) – избираме заглавията на книгите, броя налични копия от тях и цена. След това от менюто Home избираме от бутона View - Layout View за колонaтa Title от падащото меню Totals :А за колоната Items опцията Sum

За колоната Price (Единична цена) от бутона Property Sheet Data  Control Source въвеждаме формулата =Sum([Price]*[Items]) , за да се сметне общата стойност на наличните книги.

Следният отчет, предоставящ общ брой заглавия, общ брой копия и обща стойност на наличните книги в библиотеката, изглежда така:

7. Създаване на форма, съдържаща командни бутони, чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети.


От менюто Create избираме бутон Form Design .След което избираме бутона - и върху създадената форма маркираме желаното от нас пространство, в резултат на което се отваря нов подпрозорец, в който може да изберем дали да се отвори форма или отчет.Също така може да редактираме както визията на бутона, така и да създадем команда с която да се отвори.

Пример за стъпките на създаването на бутон, чрез който да се отварят създадените потребителски форми :


Пример за стъпките на създаването на бутон, чрез който да се отварят създадените потребителски отчети :След въвеждането на всички форми и отчети получаваме една Основна форма, съдържаща всички форми и я наименуваме Main Form.
*** Въвеждаме командни бутони за затваряне на създадените форми с наименование “Close”.


Свързани:

Тема: база данни „Access iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни „Курсови задачи”,съдържаща информация за възложените задания на студентите
Тема: база данни „Access iconКурсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
Като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел решаване на възникналия проблем използваме ms access. Microsoft...
Тема: база данни „Access iconКурсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access
За да решим определена приложна задача, каквато е и настоящата трябва да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел нейното...
Тема: база данни „Access iconТема: Създаване на база данни с
За да решим поставения ни проблем, с цел улесняване дейностите по неговото решаване използваме мs access. Той ни помага да решим...
Тема: база данни „Access iconСъздаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010
Заданието представлява база от данни „Почивно дело“, съдържаща информация за летните почивки на служителите. Целта на проекта е бързо...
Тема: база данни „Access iconЗадача по Информатика
Ние разработихме едно примерно решение на този проблем, като създадохме примерна база данни на Microsoft Access 2007. Тази база данни...
Тема: база данни „Access iconВъпросни к за семестриален изпит по "база от данни", специалност кст модул основи на базите от данни
Автоматизирани информационни системи с база от данни. Предметна област. Потребители на базите от данни. База от данни и система с...
Тема: база данни „Access iconПрограмата Използваме ms access
Използваме ms access за по-добра организация на информацията в таблици, отчети и други форми. При разрешаването на определен проблем...
Тема: база данни „Access iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Тема: база данни „Access iconТема: база данни
Да се състави база данни, съдържаща информация за пицария, която предлага разнос по домовете
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом