Тема: база данни „Access
ИмеТема: база данни „Access
Дата на преобразуване04.02.2013
Размер63.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rusoty.files.wordpress.com/2012/04/d0bad183d180d181d0bed0b2d0b0-d180d0b0d0b1d0bed182d0b0.
unss.gif

Курсова работа


Дисциплина:Информатика

Тема: БАза данни „Access”


Студент: Кристианна Атанасова

Фак.номер 111110856

Теодора Иванова

Фак.номер 111110867

Направление Икономика и бизнес

Поток 177

Група 1712


Научен ръководител: Доц. Ваня Тодорова Лазарова

Гл.ас. Антон Пенев Палазов


Съдържание

 1. Създаване на база от данни „Курсови задачи” ,съдържаща информация за възложените задания на студентите.............3

 2. Създаване на следните таблици................................................3

  1. Групи..................................................................................3

  2. Студенти.............................................................................3

  3. Теми за курсови задачи.....................................................4

  4. Разпределение на курсовите задачи................................4

 3. Дефиниране в базата от данни необходимите първични ключове,връзки и колони за избор...........................................4

 4. Въвеждане на данни за 2 групи,6 студенти и 3 теми,разпределени съответно на 1,2 и 3 оценки.....................5

 5. Създаване на следните форми ..................................................6

  1. Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Групи и Студенти..............................................................6

  2. Форма с подформа,чрез която се обновяват таблиците Теми за курсови задачи и Разпределение на курсовите задачи..................................................................................7

 6. Създаване на следните отчети..................................................8

  1. Отчет,предоставящ списък на студентите,който съдържа техните факултетни номера,име и номер на групата................................................................................8

  2. Отчет,предоставящ среден успех по теми......................9

 7. Създаване на форма,съдържаща командни бутони,чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети........................................................................................10
 1. Създаване на база от данни „Курсови задачи” ,съдържаща информация за възложените задания на студентите.В този курсов проект е представена една разработка по темата “Курсови задачи” , чрез програмния продукт MS Access. Темата “Курсови задачи” съдържа информация за възложените задания на студенти,въведени с помощта на таблици.Допълнително са създадени форми и отчети,за по-ясна информация. 1. Създаване на следните таблици.Създаването на таблици става с Create и от там бутон Table.


без име.jpg


2.1.Създаване на таблица Групи,съдържаща следните данни.

2.2.Създаване на таблица Студенти,съдържаща следните данни.
2.3.Създаване на таблица Теми за курсови задачи,съдържаща следните данни.

2.4.Създаване на таблица Разпределение на курсовите задачи,съдържащи следните данни.

3.Дефиниране в базата от данни необходимите първични ключове,връзки и колони за избор.


След изготвянето на всички таблици,въвеждаме първичните ключове,на зададените от задачата ни места.Това става с десен бутон върху таблицата,която сме избрали Design View и се отваря същата таблица,но имаме възможност да я редактираме и да добавим първичните ключове с помощта на този бутон.


След въвеждането на всички първични ключове,следва създаването на връзки между таблиците. Натискаме Database Tools,след което бутона Relationships,от където правим връзките една по една с бутона Edit Relationships.

4 . Въвеждане на данни за 2 групи,6 студенти и 3 теми,разпределени съответно на 1,2 и 3 оценки.

В създадените четири таблици се въвеждат данни за 2 групи,6,студенти и 3 теми,разпределени съответно на 1,2 и 3 оценки.


5.Създаване на следните форми:

5.1.Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Групи и Студенти.

За всяка една от таблиците създаваме самостоятелна форма,като това става с Create и после бутон Form,като предварително сме кликнали върху таблицата от която искаме да създадем форма.5.2. Форма с подформа,чрез която се обновяват таблиците Теми за курсови задачи и Разпределение на курсовите задачи.

От менюто избираме отново Create,след което бутона Form Wizard,като се отваря нов подпрозорец,в който имаме възможност да изберем коя да ни е главната форма и коя да е подформата.За главна форма избираме Тема на курсови задачи, а за подформа Разпределение на курсовите задачи.

6. Създаване на следните отчети

6.1.Отчет,предоставящ списък на студентите,който съдържа техните факултетни номера,име и номер на групата.

От менюто избираме Create,след което Report Wizard,като се отваря нов подпрозорец,в който имаме възможност да изберем от коя таблица да се изготви отчета,кои данни да бъдат включени,както и как да бъдат структурирани.

За първият отчет използване таблицата Студенти,като включваме данните име и фамилия,факултетен номер и номер на групата.

6.2. Отчет,предоставящ среден успех по теми.

За вторият отчет използваме отново бутона Report Wizard,но този път използваме данни от 2 таблици – Теми за курсовите задачи и Разпределение на курсовите задачи,като въвеждаме данните за Наименование на тема и Оценка.

Информацията за оценките по теми се прави така,че да бъде средно аритметично.Това се прави още докато се въвеждат стъпките в Report Wizard:

Следният отчет,предоставящ средния успех по теми,изглежда така:
7.Създаване на форма,съдържаща командни бутони,чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети.


От менюто Create избираме бутон Blank Form.След което в ляво избираме Design View,за да можем да редактираме създадената от нас форм.Въвеждането на командни бутони става чрез бутона Button,като след избирането му къде да бъде разположен се отваря нов подпрозорец,в който може да изберем дали да се отвори форма или отчет.Също така може да редактираме както визията на бутона,така и да създадем команда с която да се отвори.


Пример за стъпките на създаването на бутон:
След въвеждането на всички форми и отчети получаваме една Основна форма с всички бутони.

Свързани:

Тема: база данни „Access iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни “Университетска библиотека” (ULib), съдържаща информация за взетите и върнати книги от студентите
Тема: база данни „Access iconКурсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
Като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел решаване на възникналия проблем използваме ms access. Microsoft...
Тема: база данни „Access iconКурсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access
За да решим определена приложна задача, каквато е и настоящата трябва да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел нейното...
Тема: база данни „Access iconТема: Създаване на база данни с
За да решим поставения ни проблем, с цел улесняване дейностите по неговото решаване използваме мs access. Той ни помага да решим...
Тема: база данни „Access iconСъздаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010
Заданието представлява база от данни „Почивно дело“, съдържаща информация за летните почивки на служителите. Целта на проекта е бързо...
Тема: база данни „Access iconЗадача по Информатика
Ние разработихме едно примерно решение на този проблем, като създадохме примерна база данни на Microsoft Access 2007. Тази база данни...
Тема: база данни „Access iconВъпросни к за семестриален изпит по "база от данни", специалност кст модул основи на базите от данни
Автоматизирани информационни системи с база от данни. Предметна област. Потребители на базите от данни. База от данни и система с...
Тема: база данни „Access iconПрограмата Използваме ms access
Използваме ms access за по-добра организация на информацията в таблици, отчети и други форми. При разрешаването на определен проблем...
Тема: база данни „Access iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Тема: база данни „Access iconТема: база данни
Да се състави база данни, съдържаща информация за пицария, която предлага разнос по домовете
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом