Ръководство Стъпка-по-Стъпка
ИмеРъководство Стъпка-по-Стъпка
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер54.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://teacher.bg/documents/000002026/BGBG/Presentacia_Final.docx
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007:

Създаване на убедителна презентация


Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на убедителна презентация” предоставя инструкции за изработване на презентация. За целта ще използвате готов модел, изработен с приложението Power Point (файл с име Final.pptx, който се намира в папката Materials-In Word\Project 1\Modeli).

В ръководството са включени инструкции за задаване на дизайн на слайдовете, добавяне на собствена анимация на вашите слайдове, вмъкване на графични елементи.

Създаване на презентация по модел

1.Отворете файла Final.pptx, който се намира на диска с дидактическите материали в папката Materials-In Word\Project 1\Modeli. Моделът съдържа два типа слайдове: цветни и бели.

Цветните слайдове съдържат водещи инструкции за вас и са създадени така, че няма да се виждат в режим на представяне на презентацията, т.е. в режим Slide Show (от меню Slide Show, от групата инструменти Start Slide Show, бутони From Beginning или From Current Slide). Те се наричат „скрити” слайдове.

Белите слайдове са създадени, за да попълвате в тях информация. Всеки „скрит” (цветен) слайд ви подсказва каква информация да попълните в следващия го бял слайд.

2.Активирайте първия слайд и го попълнете, като изпълните указанието от предхождащия го бял слайд.

3.Активирайте следващия бял слайд и го попълнете според указанието на предхождащия го бял слайд и т.н.

4.След като приключите с попълването на съдържанието на слайдовете, запишете направените промени, като от бутон Office изберете реда Save.

Копиране на екрани

В слайдовете, в които ще трябва да представите изработените от вас помощни материали за обучение, ще ви се наложи да представите графичен образ на изработените материали. За целта:

  1. Отворете файла Final.pptx в приложението Power Point и се позиционирайте на този слайд, в който искате да покажете изработения от вашия екип материал.

5.Отворете в приложението Word материала, който искате да представите, напр. този, който е във файла Den.docx, изберете Zoom от меню View, от групата инструменти Zoom. В отворения диалогов прозорец в рубриката Percent, изберете 50%. Така цялата страница на материала за обучение ще се визуализира на екрана.


Print

Scrn

Натиснете клавиша , при което целият видим екран на приложението Word се копира и запомня в заделена памет Office Clipboard.

6.Стартирайте приложението Paint.

7.От меню Edit изберете Paste. Копира се изображението на екрана, в който е визуализиран файла Den.docx.

8.Маркирайте изображението (или част от него1), което искате да вмъкнете, като за целта използвате елемента Select ( ) от кутията с инструменти на приложението Paint. Би било добре маркираното изображение да изглежда примерно така:


9.От меню Edit изберете Copy.

10.Активирайте файла Final.pptx, в който ще поставите графичното изображение, и позиционирайте текстовия маркер на съответното място в съответния слайд.

11.От меню Home, от групата инструменти Clipboard, изберете Paste. В слайда се получава примерно следното:


Задаване на дизайн на слайдовете

Инструкции за задаване на дизайн на слайдове ще намерите в Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели”, файл Materiali-Prepodavateli.docx.

Задаване на анимационни ефекти при смяна на слайдовете

Инструкции за задаване на анимационни ефекти при смяна на слайдове ще намерите в Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели”, файл Materiali-Prepodavateli.docx.

Задаване на анимационни ефекти на елементи от слайда

Приложението PowerPoint дава възможност да контролирате как и кога да се появяват елементите по време на вашата презентация. Този вид анимация може да се приложи към елемент от слайда или към абзац (който включва списък от именувани елементи).

  1. За да започнете, маркирайте елемента, за който искате да зададете анимационен ефект.

12.От меню Animations, от групата инструменти Animations, изберете Custom Animation .

13.От панела за задачи Custom Animation, от списъка Add Effect, изберете една от различните възможности за анимационни ефекти (Entrance, Emphasis, Exit или Motion Paths). Използвайте ефекти при появяване и напускане за картинки и именувани списъци. Изберете специфичен тип анимация от различните подменюта.

14.Анимацията, която избрахте, ще се появи върху слайда (проверете в долния край на панела за задачи Custom Animation дали AutoPreview е включено). Натиснете бутон Play, за да видите анимацията отново.

15.Маркирайте друг обект от нов слайд (или от същия слайд) във вашата презентация и повторете стъпка 3 (ако панелът Custom Animation все още е показан, или се върнете към стъпка 2).

16.От панела Custom Animation, под Modify има няколко възможности за промяна на свойствата (Start, Direction / Size / Amount и Speed) за вашата анимация. Изпробвайте с различни стойности, за да получите желан ефект.


Вмъкване на графично изображение в презентация

За вмъкване на графично изображение в презентация разполагате със следните възможности:

  • изработване на ново графично изображение, използвайки приложението Paint и съхранено като файл на даден носител;

  • вмъкване на съществуващо графично изображение.

Инструкции за задаване на анимационни ефекти при смяна на слайдове ще намерите в Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели”, файл Materiali-Prepodavateli.docx.

Промяна на размерите на графично изображение

Инструкции за промяна на размера на вмъкнатото в даден слайд от презентацията графично изображение ще намерите в Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2007 и Paint: “Създаване на материали за обучение, предназначени за курсисти”, файл Materiali-Kursisti.docx.

Преместване и позициониране на графично изображение

Инструкции за преместване и позициониране на вмъкнато в слайд графично изображение ще намерите в Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели”, файл Materiali-Prepodavateli.docx.


1 Би било добре да маркирате само листа с материала, който искате да покажете.

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: Стр. от

Създаване на убедителна презентация

Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи

Свързани:

Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Ръководството Стъпка-по-Стъпка Microsoft PowerPoint 2007: „Убедителна презентация” (файл PowerPoint-PersuasivePresentation docx)...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint1 2007: Портфолио за професионално ориентиране, предоставя инструкции за създаване...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: „Таблица за ценообразуване” (файл Excel-PricingWorksheet docx) предоставя...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007
Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
По-долу е даден примерен вариант за оформление на доклад, използвайки описаните форматиращи параметри от Упражнение 3
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Тази презентация съдържа скрити слайдове, които подсещат какво да бъде съдържанието на следващия слайд на презентацията
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
При необходимост от създаване на привлекателен дизайн за изработена от вашият екип презентация, вие разполагате със следните възможности...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Упражнение 1: Въвеждане на пазарната информация за цените. В това упражнение вашият екип трябва да въведе информацията за цените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
ИмеЕкипShoppingDat След като всички екипи на класа са копирали своята информация там, то всеки екип ще трябва да копира полученото...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconВъведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията
Методологията 6x3 за разработване на стратегия за социално отговорно бизнес поведение в мсп предоставя ясна стъпка по стъпка структура...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом