Ръководство Стъпка-по-Стъпка
ИмеРъководство Стъпка-по-Стъпка
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер38.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://teacher.bg/documents/000002038/BGBG/PowerPoint - Design.docx


Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007:

Оформление на презентация


При необходимост от създаване на привлекателен дизайн за изработена от вашият екип презентация, вие разполагате със следните възможности за оформление:

 • Задаване дизайн на слайдовете;

 • Задаване на анимационни ефекти при смяна на слайдовете;

 • Задаване на анимационни ефекти на елементи от слайда.

Задаване на дизайн на слайдовете

 1. От меню Design, от групата инструменти Themes, прегледайте списъка с шаблони; 1. При избран шаблон, от контекстното меню изберете Apply to All Slides (прилагане за всички) или Apply to Selected Slides (прилагане за маркирани). Избрания шаблон за дизайн ще стане фон за вашата презентация;

 2. Можете да потърсите предварително подготвен и съхранен като файл шаблон от реда Browse for Themes, като натиснете върху бутон More , който да приложите за цялата презентация;

 3. От меню Design, от групата инструменти Themes, натиснете бутон Colors , за да промените цветовата схема на шаблона за дизайн. Както и преди, изберете от контекстното меню Apply to All Slides или Apply to Selected Slides. Имате възможност да създадете нова цветова схема, ако използвате инструкцията Create New Theme Colors. Това ще доведе до отваряне на диалогов прозорец, в който можете да промените цвета за определен елемент и да съхраните схемата под ново име (поле Name).

Задаване на анимационни ефекти при смяна на слайдовете

За да бъде вашата презентация по-ефектна и интересна при нейното представяне, можете да зададете анимационни ефекти за преминаване между слайдовете в режим на представяне (Slide Show). За да приложите анимационни ефекти, трябва да изпълните следната последователност от действия:

 1. От меню Animations, от групата инструменти Transition to This Slide, изберете анимация към шаблона за дизайн. Тествайте няколко анимации, като избирате и наблюдавате това, което се случва в прозореца за преглед;

 2. В групата Advance Slide можете да зададете начина за преминаването между слайдовете – при щракване с мишката On Mouse Click или автоматично след определен интервал от време Automatically After (например 5 секунди).

 3. Възможно е едновременно да се включат и двата варианта. Това означава, че ако зададете по-дълго време за автоматично преминаване към следващ слайд от презентацията, а желаете да го видите преди да е изтекло зададеното време, то щракнете с мишката и преминете към следващия слайд;

 4. В полето Transition Speed можете да избирате скоростта за визуализиране на анимационния ефект, както и да задавате звуков ефект на анимацията от полето Transition Sound;

 5. При щракване върху бутона избрания анимационен ефект ще се приложи за всички слайдове от вашата презентация. В противен случай анимационния ефект се прилага само за текущия слайд.

Задаване на анимационни ефекти на елементи от слайда

Приложението PowerPoint дава възможност да контролирате как и кога да се появяват елементите по време на вашата презентация. Този вид анимация може да се приложи към елемент от слайда или към елементи в текстово поле (включва списък от именувани абзаци). За да започнете:

 1. Маркирайте елемента, за който желаете да зададете анимационен ефект;

 2. От меню Animations, от групата инструменти Animations, изберете Custom Animation ;

 3. От панела за задачи Custom Animation, от списъка Add Effect, изберете една от различните възможности за анимационни ефекти (Entrance, Emphasis, Exit или Motion Paths). Използвайте ефекти при появяване и напускане за картинки и именувани списъци. Изберете специфичен тип анимация от различните подменюта;

 4. Анимацията, която избрахте, ще се появи върху слайда (проверете в долния край на панела за задачи Custom Animation дали AutoPreview е включено). Натиснете Play, за да видите анимацията отново;

 5. Маркирайте друг обект от нов слайд (или от същия слайд) във вашата презентация и повторете стъпка 3 (ако панелът Custom Animation все още е показан, или се върнете към стъпка 2);

 6. От панела Custom Animation, под Modify, има няколко възможности за промяна на свойствата (Start, Direction / Size / Amount и Speed) за вашата анимация. Изпробвайте с различни стойности, за да получите желан ефект.
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: Оформление на презентация Стр. от

Проект 2: Организатори и участници

Свързани:

Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Ръководството Стъпка-по-Стъпка Microsoft PowerPoint 2007: „Убедителна презентация” (файл PowerPoint-PersuasivePresentation docx)...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint1 2007: Портфолио за професионално ориентиране, предоставя инструкции за създаване...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на убедителна презентация” предоставя инструкции за изработване на презентация....
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: „Таблица за ценообразуване” (файл Excel-PricingWorksheet docx) предоставя...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007
Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
По-долу е даден примерен вариант за оформление на доклад, използвайки описаните форматиращи параметри от Упражнение 3
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Тази презентация съдържа скрити слайдове, които подсещат какво да бъде съдържанието на следващия слайд на презентацията
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Упражнение 1: Въвеждане на пазарната информация за цените. В това упражнение вашият екип трябва да въведе информацията за цените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
ИмеЕкипShoppingDat След като всички екипи на класа са копирали своята информация там, то всеки екип ще трябва да копира полученото...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconВъведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията
Методологията 6x3 за разработване на стратегия за социално отговорно бизнес поведение в мсп предоставя ясна стъпка по стъпка структура...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом