Ръководство Стъпка-по-Стъпка
ИмеРъководство Стъпка-по-Стъпка
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер70.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://teacher.bg/documents/000001972/BGBG/PowerPoint-PersuasivePresentation.docx
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007:

Убедителна презентация


Ръководството Стъпка-по-Стъпка Microsoft PowerPoint 2007: „Убедителна презентация” (файл PowerPoint-PersuasivePresentation.docx) предоставя инструкции за създаване на хипервръзки, вмъкване на графични елементи, форматиране фона на слайдовете, добавяне на собствена анимация за вашите слайдове.

Хипервръзки към документ на Word или към работен лист на Excel

 1. Поотделно на всеки един от вашите слайдове (изработени чрез приложението PowerPoint) с номера 5 и 6, маркирайте текст за хипервръзка.

 2. От меню Insert, от групата инструменти Links, натиснете върху бутон Hyperlink. 1. В диалоговия прозорец Insert Hyperlink, под Link to:, изберете Existing File or Web Page.

 2. В полето Look in: намерете мястото, където е съхранен вашия файл.

 3. От показания списък с файлове изберете файла, към който желаете да създадете хипервръзка.

 4. Натиснете OK.

 5. Съхранете вашата презентация. От бутон Office , изберете Save.

Тествайте вашата хипервръзка

 1. Натиснете бутона с иконата за Slide Show в долния десен ъгъл (клавиши Shift + F5). Представянето ще се стартира от текущия слайд.

 1. Натиснете с левия бутон на мишката върху текста с хипервръзката и документът на Word, към който направихте връзка в стъпка 5, ще се появи на екрана. (Забележка: Ако получите предупреждение, натиснете Yes за продължение.)

 2. Затворете документа, отворен чрез хипервръзката (от бутон Office изберете Close), за да се върнете към вашето Slide show.

Вмъкване на графични елементи

Вие можете да избирате картинки, сканирани графични изображения или елементи от графичната колекция (Clip Аrt), за да ги вмъкнете във вашата презентация, изработена с приложението PowerPoint. Поставете маркера в слайда, където желаете да вмъкнете вашето графично изображение.

 1. От меню Insert, от групата инструменти Illustrations, натиснете с левия бутон на мишката върху типа на изображението, което желаете да вмъкнете. Ако сте избрали:

  1. Clip Art () – това ще доведе до появата на панела за задачи ClipArt. В полето Search for запишете думата за търсената картинка и натиснете Go. От полето за резултата изберете желаната картинка, за да я вмъкнете. Вместо да търсите, изберете Organize Clips... от появилия се панел за задачи, отворете папката Office Collections, изберете категория с картинки, маркирайте и копирайте желаната картинка. Чрез бутон Paste от групата инструменти Clipboard от меню Home избраната от вас картинка ще се вмъкне на указаното място.

  2. Picture () - това ще доведе до появата на диалоговия прозорец Insert Picture. Използвайки списъчното поле Look in, изберете мястото, където сте съхранили файла с вашата картинка, изберете картинката и натиснете Insert.

 1. Могат да се променят размерите на графиката, като тя се маркира и се издърпат манипулаторите за размера.

Манипулатори за размера 1. Графиката може да се премести, като се маркира и се издърпа до желаната позиция.

 2. Експериментирайте с графиката, като извършите следното:

 1. Натиснете десния бутон на мишката върху графиката и от появилото се меню изберете Format Picture. Експериментирайте с настройките за контраст и яркост. Завъртете картинката (3-D Rotation), променете цветовете или задайте прозрачни цветове.

 2. Натиснете десния бутон на мишката върху графиката и изберете от появилото се меню Bring to Front или Send to Back, ако желаете вашето графично изображение да се появи пред или зад другите обекти на слайда.

 3. Натиснете десния бутон на мишката върху графиката и изберете от появилото се меню Size and Position за промяна на размера и мястото на картинката.

Използване на художествено изписан текст (WordArt)

 1. От меню Insert, от групата инструменти Text, натиснете върху бутона WordArt и изберете един от предложените варианти за изписване на текста.

 2. В текущия слайд се появява поле, в което напишете вашия текст.

 3. Натиснете десния бутон на мишката върху текста и от появилото се меню изберете Format Shape или от групата инструменти Shape Styles от меню Format на етикета Drawing Tools (в заглавния ред на прозореца) натиснете бутона за активиране на диалоговия прозорец Format Shape. Избирайте инструкция от лявата част на прозореца, за да промените запълването на областта с текст (Fill), цвета и вида на линията за рамка на областта (Line Color, Line Style), да зададете сянка (Shadow) или обемност (3-D Format), завъртане на областта (3-D Rotation), като завъртането може да не влияе на изписания текст (включете Keep text flat).

 4. При маркиран текст, от меню Format на етикета Drawing Tools (в заглавния ред на прозореца), от групата инструменти WordArt Styles натиснете бутона за активиране на диалоговия прозорец Format Text Effects. Избирайте инструкция от лявата част на прозореца, за да промените запълването на буквите (Text Fill), цвета и вида на линията за рамка на буквите (Text Outline, Outline Style), да зададете сянка (Shadow) или обемност (3-D Format).

 5. Маркирайте текста и издърпайте манипулаторите за размера, за да уголемите или намалите текста.

 6. Маркирайте текста и при показалец във вида , преместете текста до желаното място.

Дизайн за слайдовете

 1. От меню Design, от групата инструменти Themes, прегледайте списъка с шаблони или натиснете върху бутон More . Можете да потърсите предварително подготвен и съхранен като файл шаблон от реда Browse for Themes, който да приложите за цялата презентация. 1. В случай, че сте избрали готов шаблон, от контекстното меню изберете Apply to All Slides (прилагане за всички) или Apply to Selected Slides (прилагане за маркирани). Избрания шаблон за дизайн ще стане фон за вашата презентация.

 2. От меню Design, от групата инструменти Themes, натиснете бутон Colors , за да промените цветовата схема на шаблона за дизайн. Както и преди, изберете от контекстното меню Apply to All Slides или Apply to Selected Slides. Имате възможност да създадете нова цветова схема, ако използвате инструкцията Create New Theme Colors. Това ще доведе до отваряне на диалогов прозорец, в който можете да промените цвета за определен елемент и да съхраните под ново име (поле Name).

 3. От меню Animations, от групата инструменти Transition to This Slide, изберете анимация към шаблона за дизайн. Тествайте няколко анимации, като избирате и наблюдавате това, което се случва в прозореца за преглед.

Анимация по избор

 1. Приложението PowerPoint дава възможност да контролирате как и кога да се появяват елементите по време на вашата презентация. Този вид анимация може да се приложи към елемент от слайда или към абзац (който включва списък от именувани елементи). За да започнете, маркирайте текст, текст вътре в текстова кутия или графичен елемент от слайд на вашата презентация.

 2. От меню Animations, от групата инструменти Animations, изберете Custom Animation.

 3. От панела за задачи Custom Animation, от списъка Add Effect, изберете една от различните възможности за анимационни ефекти (Entrance, Emphasis, Exit или Motion Paths). Използвайте ефекти при появяване и напускане за картинки и именувани списъци. Изберете специфичен тип анимация от различните подменюта.

 4. Анимацията, която избрахте, ще се появи върху слайда (проверете в долния край на панела за задачи Custom Animation дали AutoPreview е включено). Натиснете Play, за да видите анимацията отново.

 5. Маркирайте друг обект от нов слайд във вашата презентация и повторете стъпка 3 (ако панела Custom Animation все още е показан или се върнете към стъпка 2).

 6. От панела Custom Animation, под Modify, има няколко възможности за промяна на свойствата (Start, Direction / Size / Amount и Speed - начало, посока и скорост) за вашата анимация.

Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: Убедителна презентация Стр. от

Проект 2: Създаване на маркетингов план

Свързани:

Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint1 2007: Портфолио за професионално ориентиране, предоставя инструкции за създаване...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Стъпка-по-Стъпка за Microsoft PowerPoint 2007: “Създаване на убедителна презентация” предоставя инструкции за изработване на презентация....
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: „Таблица за ценообразуване” (файл Excel-PricingWorksheet docx) предоставя...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Access 2007
Въвеждане на данни в таблицата за професии, с помощта на създаден за целта формуляр
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
По-долу е даден примерен вариант за оформление на доклад, използвайки описаните форматиращи параметри от Упражнение 3
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Тази презентация съдържа скрити слайдове, които подсещат какво да бъде съдържанието на следващия слайд на презентацията
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
При необходимост от създаване на привлекателен дизайн за изработена от вашият екип презентация, вие разполагате със следните възможности...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Упражнение 1: Въвеждане на пазарната информация за цените. В това упражнение вашият екип трябва да въведе информацията за цените...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
ИмеЕкипShoppingDat След като всички екипи на класа са копирали своята информация там, то всеки екип ще трябва да копира полученото...
Ръководство Стъпка-по-Стъпка iconВъведение в това Ръководство и основна информация за Бизнес Социалната Отговорност Фасилитиране (подпомагане, инструктиране) на концепцията
Методологията 6x3 за разработване на стратегия за социално отговорно бизнес поведение в мсп предоставя ясна стъпка по стъпка структура...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом