Номер и дата на удостоверението
ИмеНомер и дата на удостоверението
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер36.92 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mc.government.bg/images/ARTISTAUTOR.DOC.doc

АРТИСТАУТОР

Номер и дата на удостоверението

№ 62-00-181 / 05.07.2012

Наименование


Сдружение „Артистаутор”Седалище и адрес


гр. София , район „Оборище”, ул. „Искър” № 68-70, партерен етаж, ап. 3

Данни за съдебна регистрация

№ 9847 / 1998г. Софийски градски съд


Единен идентификационен код по БУЛСТАТ

ЕИК 121760000

Адрес на административен офис


гр. София , район „Оборище”, ул. „Искър” № 68-70, партерен етаж, ап. 3

Адрес на управление


гр. София , район „Оборище”, ул. „Искър” № 68-70, партерен етаж, ап. 3

Адрес по регистрация


гр. София , общ. Средец, пл. Народно събрание № 12

Списък на членовете на изборните органи на управление

Любомир Тихомиров Младенов – председател

Веселин Йорданов Калановски

Емил Емилов Атанасов

Анна Стойчева Василева-Михнева

Таня Димитрова Иванова
Представляващи лица


Любомир Тихомиров Младенов – председател на УС

Веселин Йорданов Калановски – заместник-председател на УС,

заедно и поотделноТелефонен номер


Тел. 02/988 33 01 факс 02/988 33 01

Електронен адрес


e-mail: artistauthor.@abv.bg

Лице за контакт

Симеон Костадинов Христов, изпълнителен директор

Категории права


Изпълнителски праваНачини на използване
  • за излъчване на актьорски изпълнения по безжичен път, предаване и препредаване по кабел или друга електронна съобщителна мрежа, както и звукозаписване или видеозаписване на изпълненията, възпроизвеждане на записите върху звуконосители или видеоносители и тяхното разпространение / чл.76,ал.1, т.1 от ЗАПСП/

  • за публично изпълнение, излъчване по безжичен път и предаване и препредаване на тези записи по кабел или друга електронна съобщителна мрежа /чл.76,ал.1,т.2 от ЗАПСП/

  • за предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до записаните изпълнения по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях за /чл.76,ал.1,т.3 от ЗАПСП/

  • за внос и износ в трети държави на екземпляри от записите с изпълненията / чл.76, ал.1, т.4 от ЗАПСП/

  • за договаряне и събиране на възнаграждения, полагащи се на актьори за участие в аудиовизуални произведения, в т.ч. телевизионни филми и сериали, игрални, документални и анимационни филми, радио и телевизионни реклами и спотове при използване на такива произведения / чл.78, ал.3 и ал.6 от ЗАПСП/

  • за четене на текст на литературни произведения при т.нар. аудиокниги /чл.76,ал.1, т.4 от ЗАПСП/

  • за разпределяне на компенсационни възнаграждения, дължими на нейни членове за възпроизвеждане на такива произведения от физически лица за лично ползване /чл.26, ал.1,изр.първо и ал.8 от ЗАПСП/
Видове произведения

Актьорски изпълнения

Дата на изменение на издаденото удостоверение

05.07.2012 г.


Основание за изменение

Чл. 40б, ал.10 ЗАПСП

Заличаване на регистрацията
Промени във вписаните обстоятелства

28.06.2012г. - промяна в обстоятелства по чл. 40 г, ал. 2, т. 2 от ЗАПСП:

- ново седалище и адрес на управление - гр. София , район „Оборище”, ул. „Искър” № 68-70, партерен етаж, ап. 3;

- ново представляващо дружеството лице - Веселин Йорданов Калановски – заместник-председател на УС;

- нови телефонен номер и лице за контакт.Забележка

В съответствие с разпоредбата на чл.40б, ал.1 от ЗАПСП, горепосочената организация може да упражнява своята дейност само по отношение категориите права, начините на използване и видовете обекти на закрила, упоменати в това удостоверение.


Свързани:

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението

Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Вирджиния Рекърдс” еоод – представлявано от Станислава Армутлиева – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Орфей Мюзик” еоод – представлявана от Кирил Димитров Величков – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Орфей Мюзик” еоод – представлявана от Кирил Димитров Величков – председател на ус
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
В съответствие с разпоредбата на чл. 40б, ал. 1 от запсп, горепосочената организация може да упражнява своята дейност само по отношение...
Номер и дата на удостоверението iconНомер и дата на удостоверението
Събиране на компенсационни възнаграждения по смисъла на чл. 26, ал. 1,изр първо и ал. 8 от запсп, дължими за възпроизвеждане на обекти...
Номер и дата на удостоверението iconВръща поредния номер на текущата дата. Поредното число е обединяващ дата и астрономическото време код, използван за изчисления с дати и часове. Можете да
Датите се съхраняват като поредни числа, така че да може да се използват в изчисления. По подразбиране 31 декември 1899 има пореден...
Номер и дата на удостоверението iconСтрана: Ветеринарен сертификат за ес
Видове Система за идентификация Дата на поставянето Идентификационен номер Дата на раждане
Номер и дата на удостоверението iconД екл ара ция
Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя/ дружеството: Вх. № от дата
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом