Разпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели
ИмеРазпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер169.88 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://ue-varna.bg/uploads/news/RazpredelenieDR_2011_4245_1_4499_1.doc

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И ЕНА МОЛБИТЕ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ПРЕПОДАВАТЕЛИ

КЪМ М. ДЕКЕМВРИ 2011 г.по

ред

Фак. №


ИМЕ, ФАМИЛИЯ

НАУЧЕН

РЪКОВОДИТЕЛ

1.

8780

Георги Патриков

Гл. ас. д-р К. Владова

2.

8785

Анна Милева

Гл. ас. В. Колева

3.

8787

Яница Кирилова

Ас. П. Ганушева

4.

8797

Ралица Ботева

Ас. С. Димитрова

5.

8800

Божидара Димитрова

Ас. Б. Митев

6.

8816

Ева Раева

Гл. ас. В. Максимова

7.

8821

Теодора Игнатова

Гл. ас. М. Владимиров

8.

8824

Стела Христова

Ас. С. Димитрова

9.

8830

Гергана Стоянова

Гл. ас. В. Колева

10.

8839

Аделина Цонева

Доц. д-р Ап. Апостолов

11.

8841

Ива Русева

Ас. П. Ганушева

12.

8850

Аксиния Терзиева

Гл. ас. В. Максимова

13.

8852

Десислава Димитрова

Гл. ас. В. Колева

14.

8857

Венцислава Христова

Ас. Б. Митев

15.

8859

Серпил Джелил

Ас. Б. Митев

16.

8860

Борис Кукуров

Ас. С. Димитрова

17.

8861

Теодора Ковачева

Доц. д-р Цв. Зафирова

18.

8862

Теодора Крумова

Доц. д-р Ап. Апостолов

19.

8864

Радостина Атанасова

Доц. д-р Д. Добрев

20.

8865

Десислава Михова

Ас. Б. Митев

21.

8868

Марияна Петкова

Доц. д-р Р. Стойнешка

22.

8869

Ивелина Димитрова

Ас. Б. Митев

23.

8879

Антонина Ташкова

Ас. С. Димитрова

24.

8883

Виктория Манчева

Ас. С. Димитрова

25.

8884

Анна Василева

Ас. Б. Митев

26.

8885

Десислава Кънчева

Ас. Б. Митев

27.

8887

Ралица Димитрова

Гл. ас. В. Колева

28.

8893

Иван Иванов

Гл. ас. В. Максимова

29.

8894

Веселка Василева

Ас. Б. Митев

30.

8903

Маринела Колева

Гл. ас. В. Максимова

31.

8905

Виктория Павлова

Гл. ас. В. Максимова

32.

8912

Рая Владимирова

Ас. П. Ганушева

33.

8919

Янош Куиш

Гл. ас. д-р Р. Иванова

34.

8922

Гергана Иванова

Доц. д-р Цв. Зафирова

35.

8930

Мариета Георгиева

Ас. С. Димитрова

36.

8931

Ангелина Димитрова

Гл. ас. В. Максимова

37.

9743

Ралица Димитрова

Доц. д-р Д. Добрев

38.

10379

Царина Стефанова

Гл. ас. В. КолеваЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че след приключване на сесията (след осми семестър) успехът на някой от посочените студенти падне под изискваният минимум от Мн. добър 4.50, студентът отпада от посочения списък и следва да се яви на комплексен държавен изпит (писмен).


Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И ЕНА МОЛБИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПО ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ М. ДЕКЕМВРИ 2011 г. (редовно обучение)
по

ред

Фак.№

ИМЕ

Научен р-л

1

9135

Виктория Георгиева

Доц. д-р Д. Серафимова

2

9395

Ивелина Кирякова

Доц. д-р Д. Добрев

3

9397

Златин Калчев

Доц. д-р Д. Добрев

4

9451

Златин Иванов

Доц. д-р Д. Серафимова

5

9531

Марияна Димова

Доц. д-р Цв. Зафирова

6

9549

Елена Ангелова

Доц. д-р А. Станчева

7

9558

Галина Иванова

Гл. ас. д-р Р. Иванова

8

9560

Людмил Илиев

Доц. д-р Ап. Апостолов

9

9578

Таня Петрова

Доц. д-р Цв. Зафирова

10

9615

Десислава Ганчева

Доц. д-р Р. Стойнешка

11

9628

Росица Маринова

Доц. д-р Цв. Зафирова

12

9656

Красен Киров

Доц. д-р Д. Серафимова

13

9677

Диана Христова

Доц. д-р Д. Добрев

14

9736

Тодор Генков

Проф. дин Й. Коев

15

9972

Ивайло Вачев

Доц. д-р Д. Серафимова

16

9775

Северина Филипова

Доц. д-р Р. Стойнешка

17

9776

Василена Петкова

Доц. д-р Ап. Апостолов

18

9777

Марина Василева

Проф. дин Й. Коев

19

9778

Мартина Денчева

Проф. дин Й. Коев

20

9784

Мария Атанасова

Доц. д-р Р. Стойнешка

21

9785

Красимира Атанасова

Доц. д-р Ап. Апостолов

22

9788

Иван Русев

Доц. д-р Р. Стойнешка

23

9793

Сияна Нейчева

Доц. д-р Цв. Зафирова

24

9794

Станислав Стилянов

Доц. д-р Цв. Зафирова

25

9795

Сунай Алиев

Доц. д-р Цв. Зафирова

26

9797

Йовко Желев

Доц. д-р Р. Стойнешка

27

9800

Нивяна Петкова

Проф. дин Й. Коев

28

9810

Диляна Андреева

Проф. дин Й. Коев

29

9811

Пенка Миткова

Проф. дин Й. Коев

30

9812

Петя Ихтярова

Доц. д-р Д. Добрев

31

9823

Миряна Маринова

Гл. ас. К. Владова

32

9860

Ива Герасимова

Доц. д-р Ап. Апостолов

33

9919

Страхил Янев

Доц. д-р Д. Серафимова

34

9942

Мария Михова

Проф. дин Й. Коев

35

9954

Ваня Вичкова

Доц. д-р Ап. Апостолов

36

9994

Галина Димитрова

Доц. д-р А. Станчева

37

10001

Георги Голкочев

Доц. д-р А. Станчева

38

10061

Марина Маринова

Доц. д-р Д. Добрев

39

10093

Пламен Узунов

Гл. ас. д-р К. Владова

40

10094

Йордан Енчев

Гл. ас. д-р Р. Иванова

41

10112

Ани Георгиева

Гл. ас. д-р К. Владова

42

10152

Слав Вечерников

Гл. ас. д-р Р. Иванова

43

10166

Анатоли Илиев

Доц. д-р А. Станчева

44

10171

Цветомир Цветанов

Доц. д-р А. Станчева

45

10180

Светослав Ангелов

Доц. д-р Р. Стойнешка

46

10188

Деляна Михайлова

Доц. д-р Цв. Зафирова

47

10190

Инна Янева

Доц. д-р д. Добрев

48

10205

Христо Гочев

Проф. дин Й. Коев

49

10247

Илхан Али

Доц. д-р Цв. Зафирова

50

10281

Женя Петкова

Доц. д-р Д. Серафимова

51
София Русева

Доц. д-р Ап. АпостоловР А З П Р Е Д Е Л Е Н И ЕНА МОЛБИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПО ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ М. ДЕКЕМВРИ 2011 г. (задочно обучение)
по

ред

Фак.№

ИМЕ

Научен р-л

1

2612

Боян Георгиев

Гл. ас. д-р К. Владова

2

4167

Недялко Атанасов

Проф. дин Й. Коев

3

4174

Михаела Костова

Гл. ас. д-р К. Владова

4

4303

Галина Йорданова

Доц. д-р Цв. Зафирова

5

4305

Вероника Николова

Доц. д-р Цв. Зафирова

6

4691

Захари Барбов

Доц. д-р Д. Серафимова

7

4713

Денис Пазарджъклъ

Доц. д-р Р. Стойнешка

8

5093

Лидия Ицкова

Доц. д-р Д. Добрев

9

4727

Надежда Райкова

Гл. ас. д-р К. Владова

10

4806

Лидия Дончева

Доц. д-р Р. Стойнешка

11

4811

Камелия Бакларова

Доц. д-р Д. Серафимова

12

4820

Джени Тодорова

Доц. д-р Цв. Зафирова

13

4840

Яница Великова

Гл. ас. д-р к. Владова

14

5098

Ина Георгиева

Доц. д-р Д. Серафимова

15

5142

Хабил Хабилов

Доц. д-р Д. Добрев

16

5144

Стефка Иванова

Доц. д-р Цв. Зафирова

17

5210

Петър Вълчев

Гл. ас. д-р К. Владова

18

5280

Христина Бинева

Доц. д-р Ап. Апостолов

19

5296

Деан Лефтеров

Гл. ас. д-р Р. Иванова

20

5309

Силвия Георгиева

Гл. ас. д-р К. Владова

21

5330

Николай Викторов

Доц. д-р А. Станчева

22

5403

Ирина Павлова

Доц. д-р Д. Серафимова

23

5405

Антоанета Павлова

Проф. дин Й. Коев

24

5430

Милена Христова

Доц. д-р Р. Стойнешка

25

5478

Даниела Георгиева

Доц. д-р Ап. Апостолов

26

5493

Стелиян Черковнялиев

Гл. ас. д-р Р. Иванова

27

5535

Теодора Тодорова

Доц. д-р Цв. Зафирова

28

5612

Радосвета Стоянова

Проф. дин Й. Коев

29

5652

Пламена Чернева

Проф. дин Й. Коев

30

5693

Люба Данаилова

Доц. д-р Д. Серафимова

31

5694

Иван Тошев

Доц. д-р Ап. Апостолов

32

5702

Елина Илиева

Доц. д-р Цв. Зафирова

33

5703

Юлия Тодорова

Доц. д-р Ап. Апостолов

34

5762

Станислава Василева

Доц. д-р Д. Добрев

35

5774

Теодора Иванова

Доц. д-р Р. Стойнешка

36

5779

Анелия Петрова

Доц. д-р Цв. Зафирова

37

5781

Антония Тодорова

Доц. д-р Д. Добрев

38

5832

Татяна Желева

Доц. д-р Цв. Зафирова

39

5902

Женя Ангелова

Доц. д-р А. Станчева

40

5950

Деница Митева

Доц. д-р Ап. Апостолов

41

5952

Елеонора Кузова

Доц. д-р Р. Стойнешка

42

5953

Маргарита Димитрова

Гл. ас. д-р Р. Иванова

Свързани:

Разпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели iconРазпределени е
На молбите за разработване на магистърски тези по преподаватели към декември 2008 г
Разпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели iconДати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

Разпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели iconЗа защита на магистърски тези и дипломни работи със студентите от специалности "Икономика на търговията"

Разпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели iconСписък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006

Разпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели iconТеми за дипломни работи
Автоматизирано отчитане на електрическата енергия произвеждана от фотоволтаична електроцентрала
Разпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели iconПримерни теми за дипломни работи
Проектиране на обратни канали в дистрибуцията екологични и икономически аспекти
Разпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели iconВътрешни правила
За задаване, разработване, защита и оценяване на дипломни работи за специалностите от стопански факултет
Разпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели iconДипломни работи, утвърдени през учебната 2008 / 2009 г
Състояние, тенденции, проблеми и перспективи в развитието на дейнсотта на “Трега”
Разпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели iconТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност
Разпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели iconТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом