Община бяла слатина
ИмеОбщина бяла слатина
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер37.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.byala-slatina.com/Files/other/ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСКАНЕ.doc

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
3200 Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски68; Оп. дежурен: 0915/8-26-55

Кмет : 0915/8-20-11; Секретар: 0915/822-116; факс: 0915/8-29-14

e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.comПРОТОКОЛ №2


за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Старши счетоводител“


в дирекция „Бюджет и счетоводсво” в Община Бяла Слатина

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

- заявление до кмета на общината;
- автобиография;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- копие от дипломи за завършено образование и правоспособност;
- удостоверение/сертификати/ за допълнителни квалификации, компютърна грамотност

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

- образователна степен – бакалавър
- професионална област – икономика, счетоводство
- професионален опит – 2 години
- компютърни умения


Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата 1

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

Основание за недопускане

1.Вилислава Венциславова Василева

да

да
2.Десислава Райчева Динева

Не – не е представила копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

Не – не е доказан- професионален опит – 2 години.

Не са представени всички документи, изискани с обявата за конкурса.

3.Маргарита Бобиева Колавери

Не – не е представила копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

Не – не е доказан- професионален опит – 2 години.

Не са представени всички документи, изискани с обявата за конкурса.

4.Мариета Георгиева Василева

да

да
5.Катя Стоянова Василева

Не – не е представила копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

Не – не е доказан- професионален опит – 2 години.

Не са представени всички документи, изискани с обявата за конкурса.

6.Николина Павлова Гиздовска

да

да
7.Георги Николов Даковски

да

да


* 1 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват на изискваните в обявата, се записва "да". На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват.

* 2 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва "да". На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Вилислава Венциславова Василева

2. Мариета Георгиева Василева

3. Николина Павлова Гиздовска

4. Георги Николов Даковски


Посочените кандидати трябва да се явят на събеседване на 23.05.2012 г. от 10.30 часа, стая 303 в сградата на общинска администрация Бяла Слатина.

1. Ани Василева

2.Цветелина Андровска

3.Пенка Янкулова

4.Татяна Пеняшка

5.Павлина Станчовска - отсъства

Дата: 15.05.2012 г.

Свързани:

Община бяла слатина iconОбразец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
Общинско Предприятие “Чистота и озеленяване” Община Бяла Слатина, код булстат: 0001930581417, с адрес на управлението: област Враца,...
Община бяла слатина iconОбщина Бяла Слатина oтчет на Кмета на Община Бяла Слатина за периода ноември 2007 декември 2008 г
Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми граждани на Община Бяла Слатина
Община бяла слатина iconРегионална инспекция по околната среда и водите – Враца
Поземлен имот №057053, местността „Герена”, землището на с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: Община Бяла Слатина,...
Община бяла слатина iconОбщина бяла слатина
Съгласно чл. 103, ал. 1 от допк, следва да се явите в 7-дневен срок от получаване на настоящото съобщение в Община Бяла Слатина,...
Община бяла слатина iconBg-гр. Бяла Слатина: Покупка обявление за поръчка доставки
Мбал- бяла Слатина еоод, ул. Захари Стоянов №1, За: д-р. Ивка Георгиева, Република България 3200, гр. Бяла Слатина, Тел.: 0915 82946,...
Община бяла слатина iconBg-гр. Бяла Слатина: Покупка обявление за поръчка доставки
Мбал- бяла Слатина еоод, ул. Захари Стоянов №1, За: д-р. Ивка Георгиева, Република България 3200, гр. Бяла Слатина, Тел.: 0915 82946,...
Община бяла слатина iconРешение №256 относно
Сно: Кандидатстване на община Бяла Слатина по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg161РО001 1-02/2008: “Подкрепа...
Община бяла слатина iconКалендарен план на културните, религиозните и спортни празници в Община Бяла Слатина през 2010г. Дата на
Тържествена заря проверка посветена на патронния празник на соу „Васил Левски” гр. Бяла Слатина
Община бяла слатина iconОбщински съвет бяла слатина
Относно: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2010 г на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013...
Община бяла слатина iconОбщински съвет бяла слатина
Относно: Кандидатстване пред мррб с проект “Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на територията на община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом