Окръжен съд гр. Смолян
ИмеОкръжен съд гр. Смолян
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер57.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://zlatograd.judiciary-bg.org/Courts/RC/Zlatograd/ws_zlatograd.nsf/DOWNLOADS/D3826771BCD9DE0

ОКРЪЖЕН СЪД гр.СМОЛЯН


4700 Смолян бул.”България” №16, тел.:/301/ 6 28 12;  факс: /301/ 6 23 02, 60 419

® http://smolyandc.judiciary-bg.org;  e-mail: dc_sm@mail.bg

Изх. №1290 / 19.07.2011год.


до председателя на съвета

за електронни медии

бул.”шипченски проход” № 69

гр. софия


копие : етична комисия към фондация „национален съвет за журналистическа етика”

ул. „алабин” № 58

гр. софия

копие : сдружение „ национален съвет за саморегулация”

пл.”българия” 1, ндк, адм. сграда, офис 2

гр. софия


копие : висш съдебен съвет

комисия по професионална етика и противодействие на корупцията

гр. софия


копие: съюз на съдиите в българия

бул. „драган цанов” № 6

гр. софия


уважаеми професор лозанов,


Като Административен ръководител – председател на Окръжен съд - Смолян, отправям този сигнал до Вас като председател на Съвета за електронни медии, който следва да осъществява надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги за спазване на закона за радиото и телевизията.

Използвам случая да изразя личното си уважение към Вас като медиен авторитет и достоен защитник на свободата на словото в българските медии.

Поводът за този сигнал е неприятен. Той е свързан с излъчен на 16.07.2011 г. материал по телевизия „СКАТ” в предаването „Паралакс”, с водещ Валентин Касабов, озаглавен „Съдии и полиция в подкрепа на турцизацията”. Съзнавам, че контролните Ви правомощия са свързани единствено с надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги по отношение на спазването на принципите на чл. 10 ЗРТ, спазването на изискванията на чл. 17, ал. 2 ЗРТ, излъчването на информация за решения на правораздавателните органи, при спазване на предвидените в закона ограничения, затова Ви сезирам за допуснати от цитираната медия и журналист груби нарушения на посочените текстове, като Ви представям и всички факти по случая.

На 14.07.2011 г. репортер Ваня Георгиева Чечева и оператор Димо Иванов Иванов, двамата от телевизия „ СКАТ”, заснемат видеорепортаж в сградата на Съдебна палата- Смолян. Темата на репортажа е свързана с две постановени от окръжен съдия Мария Славчева съдебни решения, в качеството й на командирован съдия в Районен съд – Златоград. Това са решение от 14.06.2011г. по гражданско дело № 166/2011 г. по описа на Районен съд – Златоград и решение от 27.06.2011г. по гражданско дело № 71/2011г. по описа на Районен съд - Златоград. Двете решения не са влезли в сила.

С тях са отхвърлени молбите на български граждани, които носят турско - арабски имена, тези имена да бъдат променени на български. Желанието на журналистите е да осъществят интервю със съдия Славчева, в което тя да обясни мотивите си за постановените решения.

Към 14.00 часа на същия ден Чечева и Иванов влизат в кабинета на съдия Славчева, без да имат предварително уговорена среща. В същия момент съдиите Мария Славчева,Тоничка Кисьова и Радка Свиркова провеждат закрито заседание по гражданско дело, като според чл. 138, във вр. с чл. 21, ал.1 ГПК, следва да е тайно. Съдия Славчева отправя покана до журналистите да напуснат кабинета й, което обстоятелство е заснето, но останалите присъстващи двама съдии не са заснети. Тъй като журналистите отказват да излязат, налага се съдия Славчева да напусне кабинета си и да сигнализира служителите по охрана на съдебната власт за нарушение на реда в съдебната сграда.

Журналистите напускат сградата на съда преди служител от органите на охраната да успее да постанови разпореждане за преустановяване на нарушението или да удостовери самоличността им. Стига се до съдействие на органите на полицията, преди началникът на съдебната охрана да успее да установи личните данни на журналистите и обстоятелствата по случая.

В предаването „Паралакс”, излъчено по телевизия „СКАТ” на 16.07.2011г., с водещ Валентин Касабов, е показан видеорепортаж със заглавие „Съдии и полиция в подкрепа на турцизацията”.

Предаването е потресаващо с грубото погазване на основни принципи на журналистическата професия. Използваните от водещия Касабов тон, лексика и коментар са несъвместими както с принципите на обективната журналистика, посочени в Закона за радио и телевизия, така и с Етичния кодекс на българските медии /които впрочем телевизия „ СКАТ” не е подписала/.

По-съществените нарушения са следните. В предаването водещият отправя внушение, че съдия Славчева, постановила двете решения, изпълнява някаква политическа мисия, в услуга на действаща политическа сила, ДПС, тъй като е назначена или зависима от нея. Ако си беше направил труда да провери фактите, водещият би открил, че съдия Славчева е назначена много преди създаването на посочената политическа сила, а в решенията й по двата случая няма нито ред политически мотиви. С тези внушения водещият /респективно телевизията, доставчик на медийни услуги/ нарушават принципите, установени в чл.10, т.1 и т.8 от ЗРТ, като под формата на свободно изразяване на мнение, представят неточна и заблуждаваща информация за решенията на правораздавателен орган, в случая Районен съд – Златоград.

Никаква част от решението не е представена на зрителите, цитират се откъслечни и извадени от контекста мотиви. Присъстващият в студиото юрист също не коментира решенията в цялост, за да се създаде пълна и вярна представа какви са фактите по случая, а се обсъжда единствено крайният извод на съда. Не е потърсено становището на другата страна, и това не е само съдията, постановил решението, а и институциите Районен съд – Златоград и Окръжен съд - Смолян.

Цялостният тон на предаването е в нарушение на чл.10, т.5 от ЗРТ, тъй като внушава нетърпимост между гражданите, за което свидетелствува заглавието на предаването. В него действията на един окръжен съдия и орган по охраната на съдебната власт са представени като съдебен и полицейски произвол, което не отговаря на истината.

Много може да се говори за системното погазване в предаването на принципа за чистотата на българския език, прогласен в чл.10, т.9 от ЗРТ. Водещият използва обидни епитети и квалификации с лекота, което ясно показва усещането му за безнаказаност. Така по отношение на длъжностни лица, които не познава, при и по повод изпълнение на службата или функцията им, Касабов използва изразите ”местният луд”, „мунчо”, „красавица”, „150 кг. прелести”, „да подушат нечистоплътното бельо на разни охранени 200 килограмови магистрати” и т.н., с което не само засяга публично честта и достойнството но длъжностните лица, но и пряко нарушава добрите нрави, без да спази ограничението на закона за това. Разбира се, засегнатите лица ще предяват правата си по съдебен ред, защото такова поведение е недопустимо.

Тези нарушения на чл.10, т.6 и т.11 от ЗРТ, както и всички посочени по- горе нарушения, ми дават основание да Ви сезирам за нарушение на чл. 126, ал.1 ЗРТ, за което моля да извършите проверка и след установяването им по съответния ред, да наложите на телевизия „СКАТ” предвидената в закона имуществена санкция.

Моля, при осъществяване на правомощията си, да изискате служебно запис от предаването от теливизия „ СКАТ”.

Надявам се, че регулаторният орган, който оглавявате, не би допуснал такава злоупотреба със свободата на словото да продължава в никоя българска медия. Затова съм уверен, че ще приложите закона с цялата му строгост, която би била повече от оправдана в случая.


Приложение: доклад от съдия Мария Славчева,

доклад от началник сектор ОЗ ”Охрана - Смолян” главен инспектор Атанас Богоев,

решения по гражданско дело № 166/2011г. и гражданско дело № 71/2011г. по описа на РС - Златоград.


гр. Смолян С УВАЖЕНИЕ: /п/

19.07.2011 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН

/Любен Хаджииванов/

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Окръжен съд гр. Смолян iconПроизводството пред окръжен съд-Смолян е образувано по въззивната жалба на „. С. Н. със седалище и адрес на управление К. П., местн. Ардашлъ, Ч. процесуалният
Гпк с №863/13. 04. 2010г по чГ. дело №36882010г на Районен съд- смолян. С решението си съдът е осъдил „. С. Н. да заплати на Д. Ф....

Окръжен съд гр. Смолян iconРайонен съд град смолян
НК. Предвид изложеното и на основание чл. 247 от нпк, Районна прокуратура Смолян внася настоящия обвинителен акт ведно с материалите...

Окръжен съд гр. Смолян iconРайонен съд град смолян
НК. Предвид изложеното и на основание чл. 247, ал. 1, т. 1 от нпк, Районна прокуратура Смолян внася настоящия обвинителен акт, ведно...

Окръжен съд гр. Смолян iconРайонен съд град смолян
Престъпление по чл. 129, ал. 2, в вр с ал. 1 от нк. Предвид изложеното и на основание чл. 247 Нпк, Районна прокуратура — Смолян внася...

Окръжен съд гр. Смолян iconОкръжен съд гр. Смолян
Старт”, 180 амперчаса, 12 волта, без номер, на стойност 190,00 лева, всичко на обща стойност 500,00 лева, от владението на собственика...

Окръжен съд гр. Смолян iconОкръжен съд гр. Смолян
Правно основание – гл. V престъпления п-в собствеността кражба чл. 194 197 нк /без чл. 196а нк

Окръжен съд гр. Смолян iconЗа съдебен район на Кърджалийския окръжен и административен съд I. Икономически
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково...

Окръжен съд гр. Смолян iconГР. Смолян, 20. 04. 2010г. Административен съд смолян в закрито заседание на двадесети април, две хиляди и десета година в състав
Женаварова ч к н а. Х д.№39/10г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното

Окръжен съд гр. Смолян iconГрад Смолян, 19 март 2009 год. Административен съд град смолян
Административен съд град смолян в публично съдебно заседание на деветнадесети март две хиляди и девета година в състав

Окръжен съд гр. Смолян iconРегионална инспекция по околната среда и водите смолян
Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ул. „Петър Берон“, №1, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Васил...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом