Формуляр по качеството
ИмеФормуляр по качеството
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер59.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ncipd.org/UserFiles/File/zaiavka parazitologia_2012.doc
ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО


Код: ФК 509 – 1 П

Редакция: 2

15.05.2006

Междулабораторни сравнителни изпитвания

Заявка за участие в МСИ

Стр. 1

Вс. стр.1


ФК 509 – 1 П Заявка за участие в междулабораторни сравнителни изпитвания на лаборатория „Паразитология”

Редовен цикъл - „Серологична диагностика на паразитозите” – ноември/декември 2012 г.

Алтернативен цикъл - "Морфологична диагностика на паразитозите” – ноември/декември 2012 г.

Участник № …………………………………………………………………..………………………


Лаборатория/заведение ……………………………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………………..

Ръководител ……………………………………......…………………………………….

/име, презиме, фамилия/

Адрес: …………………………………………………………………………………….…….

/улица, град, пощенски код/


Телефон: …………………………………….. /посочете и кода/

Факс: …………………………………………E-mail: ……………………………………….


Желая да участвам във външен лабораторен контрол по паразитология (моля обозначете с “Х” в графата заявка)

Наименование на контролния цикъл

цена

период

заявка

Редовен цикъл – СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА на паразитозите


108 лв.


Ноември

Декември
Алтернативен цикъл за новооткрити лаборатории и лаборатории, неполучили сертификат при редовния цикъл - Морфологична диагностика

108 лв.

________________________ __________________________

Дата: Подпис/печат

Указания:

  1. Сумите за участие във външния лабораторен контрол могат да бъдат преведени по банков път: Национален център по заразни и паразитни болести - София, БНБ – Централно управление, Идентиф. № 000662721, IBAN: BG91BNBG96613100150901, BIC: BNBGBGSD. На банковия документ да пише: “За лабораторен контрол по паразитология”. Сумите могат да се внасят и на място.

  2. Върнете попълнения формуляр с копие от банковия превод на адрес:

1504 София, бул.”Янко Сакъзов” №26, външен лабораторен контрол- паразитология.

  1. Данните, необходими за издаване на фактура, моля оставете на разположение в учебен отдел - г-жа Жаклина Василева – телефон: 02/ 944 69 99 – 370.

  2. За справки по контрола – телефон и факс: 02 /843 80 02 – доц. И. Райнова.Краен срок за връщане на заявка: 19.10.2012 г.


Изх. №

.2012 г.


ДО


ДИРЕКТОР РЗИ


ГР.


Уважаеми колега,


Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-415/04.06.2001 г. на Министъра на здравеопазването и медицински стандарт по медицинска паразитология, НЦЗПБ ще извърши през 2012 г. външен лабораторен контрол на качеството на паразитологичната диагностика, осъществявана от лабораториите в страната в раздел “Медицинска паразитология”. При успешно завършен контрол, лабораториите ще получат съответен сертификат, който ще е необходим за сключване на договор с НЗОК и за акредитация на лабораторията.

За участие в желания контролен цикъл е необходимо да попълните приложената заявка и да я върнете в срок до 19.10.2012 г., заедно с копие от платежния документ за преведената сума. Средствата са необходими за консумативи при подготовката на пробите и за транспортни разходи.

Във връзка с условията и реда за работа в Медицинските лаборатории и Медицински стандарт по медицинска паразитология, моля да декларирате в писмен вид за наличието на лекар с призната специалност “Медицинска паразитология” в състава на регистрираната от Вас лаборатория, към момента на провеждането на контрола.


Всички участващи лаборатории ще получат допълнително указания за извършването на контролните изследвания, а също така и за начина и срока за съобщаване на резултатите.


ДИРЕКТОР:


ПРОФ. Д-Р Т. КАНТАРДЖИЕВ, ДМН


Изх. №

.2012 г.


ДО


................................................


--------------------------------------


ГР.


Уважаеми колега,


Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-415/04.06.2001 г. на Министъра на здравеопазването и медицински стандарт по медицинска паразитология, НЦЗПБ ще извърши през 2012 г. външен лабораторен контрол на качеството на паразитологичната диагностика, осъществявана от лабораториите в страната в раздел “Медицинска паразитология”. При успешно завършен контрол, лабораториите ще получат съответен сертификат, който ще е необходим за сключване на договор с НЗОК и за акредитация на лабораторията.

За участие в желания контролен цикъл е необходимо да попълните приложената заявка и да я върнете в срок до 19.10.2012 г., заедно с копие от платежния документ за преведената сума. Средствата са необходими за консумативи при подготовката на пробите и за транспортни разходи.

Във връзка с условията и реда за работа в Медицинските лаборатории и Медицински стандарт по медицинска паразитология, моля да декларирате в писмен вид за наличието на лекар с призната специалност “Медицинска паразитология” в състава на регистрираната от Вас лаборатория, към момента на провеждането на контрола.


Всички участващи лаборатории ще получат допълнително указания за извършването на контролните изследвания, а също така и за начина и срока за съобщаване на резултатите.


ДИРЕКТОР:


ПРОФ. Д-Р Т. КАНТАРДЖИЕВ, ДМН


Изх. №

.2012 г.


ДО


ДИРЕКТОР СТОЛИЧНА РЗИ


ГР.


Уважаеми колега,


Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-415/04.06.2001 г. на Министъра на здравеопазването и медицински стандарт по медицинска паразитология, НЦЗПБ ще извърши през 2012 г. външен лабораторен контрол на качеството на паразитологичната диагностика, осъществявана от лабораториите в страната в раздел “Медицинска паразитология”. При успешно завършен контрол, лабораториите ще получат съответен сертификат, който ще е необходим за сключване на договор с НЗОК и за акредитация на лабораторията.

За участие в желания контролен цикъл е необходимо да попълните приложената заявка и да я върнете в срок до 19.10.2012 г., заедно с копие от платежния документ за преведената сума. Средствата са необходими за консумативи при подготовката на пробите и за транспортни разходи.

Във връзка с условията и реда за работа в Медицинските лаборатории и Медицински стандарт по медицинска паразитология, моля да декларирате в писмен вид за наличието на лекар с призната специалност “Медицинска паразитология” в състава на регистрираната от Вас лаборатория, към момента на провеждането на контрола.


Всички участващи лаборатории ще получат допълнително указания за извършването на контролните изследвания, а също така и за начина и срока за съобщаване на резултатите.


ДИРЕКТОР:


ПРОФ. Д-Р Т. КАНТАРДЖИЕВ, ДМН

Свързани:

Формуляр по качеството iconФормуляр по качеството
Фк 509-1 в заявка за участие в междулабораторни сравнителни изпитвания на лаборатория “Вирусология”
Формуляр по качеството iconФормуляр по качеството
...
Формуляр по качеството iconРаботен формуляр на проекта
Работният формуляр може да бъде изготвен на всеки официален за Европейски Съюз език
Формуляр по качеството iconФормуляр за кандидатстване
Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!
Формуляр по качеството iconФормуляр за кандидатстване
Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес или по факс на: 02/9616010 преди 23 март 2007 г
Формуляр по качеството icon1 Качеството като стратегическа цел на предприятието
Заедно с това обаче неутралността и независимостта на отделите по управление на качеството водят до висока самостоятелност на същите....
Формуляр по качеството iconФормуляр 3 Декларация
Членовете на научния колектив в състав според Формуляр 4 имат авторски права (основани на Чл. 3, Ал. 1; точки. 1 и 8 на запсп) върху...
Формуляр по качеството iconРегистрационен формуляр методически семинар на Джеръми Хармър
Моля изпратете попълнения формуляр на електронен адрес promotion@longman-bulgaria com или факс 052 655 504
Формуляр по качеството iconКонспект по дисциплината управление и контрол на качеството
Качество на продукцията. Термини и определения, свързани с качеството. Концепции за дефинирне на качеството
Формуляр по качеството iconФормуляр за жалба на ес
Настоящият формуляр може да се използва за подаване на жалба до железопътни оператори, продавачи на билети, началник гара и/или национални...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом