Медицински факултет
ИмеМедицински факултет
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер49.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bolnicata.com/GDimov/AIC/Lectures AIC ak.docМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Тракийски университет – Стара Загора

Издание:

1

Вид на документа:

Оперативен документ

№ на документа:

7.5.1 _OD_1.28

В сила от:

01.10.2011

Редактиран:
План с темите на лекционния курс по учебна дисциплина Анестезиология и Интензивно Лечение за акушерки

Страница:

от

ТЕМИ

на лекционния курс

по Анестезиология и Интензивно Лечение

за акушерки


 1. Подготовка на пациента за анестезия и операция. Особености на преданестезиологичната визитация за акушерката, като член на анестезиологичния екип. Информирано съгласие на пациента. Премедикация.

 2. Обща анестезия. Компоненти на анестезията. Съвременни теоритични основи.

 3. Локорегионална анестезия. Видове. Начини на провеждане. Особености в подготовката за провеждането, мониторинга и приложението на медикаменти.

 4. Възстановяване след обща и локорегионална анестезия. Усложнения в ранния следоперативен период.

 5. Болка. Основни патофизиологични познания. Видове болка. Оценка на болката. Обезболяване на раждането. Алгоритъм за следоперативно обезболяване.

 6. Организация на работата на акушерката в интензивното отделение. Документиране и отчетни форми. Нозокомиални инфекции и тяхната профилактика.

 7. Хомеостаза. Нарушения във водно-електролитния баланс. Инфузионно лечение. Особености в клиничния, инструментален и лабораторен мониторинг на пациента.

 8. Степенни нарушения в съзнанието. Причини. Мониториране, лечение и грижи за болен със степенни нарушения в съзнанието. Остри, животозастрашаващи състояния при пациенти с неврологичен дефицит.

 9. Дихателна недостатъчност. Причини. Видове. Клинична изява. Кислородолечение и аерозололечение. Мониториране. Начини на провеждане.

 10. Терминални състояния. Клинична смърт. Алгоритми за провеждане на болнична кардиопулмонална ресусцитация. Особености на провеждането на КПР при бременни. Грижи за болен след проведена КПР.

 11. Шок. Видове. Мониториране, лечение и грижи за пациент в шок.

 12. Особености на пациентите в детската възраст при анестезия и интензивно лечение. Насоки в основното поддържане на живота на новороденото.

 13. Особености на бременната и родилката при провеждане на анестезия. Патология на бременността, налагаща интензивно лечение.

 14. Начини за приложение на медикаментите при анестезия и интензивно лечение. Избор на венозен източник. Осигуряване и поддържане на венозен източник. Инвазивни процедури при анестезия и интензивно лечение.


Тема

Хорариум

1.

Подготовка на пациента за анестезия и операция. Особености на преданестезиологичната визитация за акушерката, като член на анестезиологичния екип. Информирано съгласие на пациента. Премедикация.

1 час

2.

Обща анестезия. Компоненти на анестезията. Съвременни теоритични основи.

1 час

3.

Локорегионална анестезия. Видове. Начини на провеждане. Особености в подготовката за провеждането, мониторинга и приложението на медикаменти.

1 час

4.

Възстановяване след обща и локорегионална анестезия. Усложнения в ранния следоперативен период.

1 час

5.

Болка. Основни патофизиологични познания. Видове болка. Оценка на болката. Обезболяване на раждането. Алгоритъм за следоперативно обезболяване.

1 час

6.

Организация на работата на акушерката в интензивното отделение. Документиране и отчетни форми. Нозокомиални инфекции и тяхната профилактика.

1 час

7.

Хомеостаза. Нарушения във водно-електролитния баланс. Инфузионно лечение. Особености в клиничния, инструментален и лабораторен мониторинг на пациента.

1 час

8.

Степенни нарушения в съзнанието. Причини. Мониториране, лечение и грижи за болен със степенни нарушения в съзнанието. Остри, животозастрашаващи състояния при пациенти с неврологичен дефицит.

1 час

9.

Дихателна недостатъчност. Причини. Видове. Клинична изява. Кислородолечение и аерозололечение. Мониториране. Начини на провеждане.

1 час

10.

Терминални състояния. Клинична смърт. Алгоритми за провеждане на болнична кардиопулмонална ресусцитация. Особености на провеждането на КПР при бременни. Грижи за болен след проведена КПР.

2 часа

11.

Шок. Видове. Мониториране, лечение и грижи за пациент в шок.

1 час

12.

Особености на пациентите в детската възраст при анестезия и интензивно лечение. Насоки в основното поддържане на живота на новороденото.

1 час

13.

Особености на бременната и родилката при провеждане на анестезия. Патология на бременността, налагаща интензивно лечение.

1 час

14.

Начини за приложение на медикаментите при анестезия и интензивно лечение. Избор на венозен източник. Осигуряване и поддържане на венозен източник. Инвазивни процедури при анестезия и интензивно лечение.

1 час
ОБЩО

15доцент д-р Господин ДИМОВ, дм

Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:

https://sites.google.com/site/iso9001medfac


Свързани:

Медицински факултет iconМедицински университет пловдив медицински факултет
В медицински факултет на Медицински университет град Пловдив се обучават студенти по специалността „Акушерка”
Медицински факултет iconОтчет за дейността
Италианска и Румънска филология), Факултет по славянски филологии, Биологически факултет,Математически факултет, Медицински факултет....
Медицински факултет iconНа лекцията
Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет, Медицински университет-София
Медицински факултет iconБиографична справка
На д-р Емил Георгиев Милушев, главен асистент към Университетска катедра по Неврология, Медицински факултет при Медицински университет...
Медицински факултет iconНа кандидатите за зачисляване за специалност в системата на здравеопазването по Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на
Наредба №34/29. 12. 2006 г за места по чл. 20, заявени от Медицински факултет на су„Св. Климент Охридски” и утвърдени със Заповед...
Медицински факултет iconМедицински университет-софия факултет по обществено здраве
Обучението се провежда в медицински колеж „И. Филаретова” на ул. „Й. Филаретова №3„
Медицински факултет iconМедицински Университет София, Факултет по Обществено Здраве и Фармацевтичен Факултет
Опит за въвеждане на новото европейско лекарствено законодателство – “период на защита на данните” и правила за прозрачност
Медицински факултет iconТехническо задание
Зут и Наредба 4 за обхвата на инвестиционните проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа на...
Медицински факултет iconМедицински факултет

Медицински факултет iconЛекции        Тестове Симулации на клинични случаи
Медицински факултет-София и Фондация "Отворено общество" (програма "Интернет") за началната подкрепа при реализиране на този Web-базиран...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом