Конкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години
ИмеКонкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер12.96 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.isul.eu/Aktualno/ObiavaAnesteziologia.doc
На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 2 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 1 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
о б я в я в аКонкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години


Изискванията за заемане на длъжността са кандидатите да бъдат лекари, хабилитирани лица с призната медицинска специалност по профила на клиниката–„анестезиология и интензивно лечение”, да имат стаж по признатата специалност най-малко 5 години и квалификация по здравен мениджмънт.


Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по:


Представен от кандидата Проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката.


Кандидатите следва да представят следните документи: молба, професионална автобиография, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”- лекар, документ за хабилитация, диплома за призната медицинска специалност ––„анестезиология и интензивно лечение”, документ за стаж по специалността, удостоверение или свидетелство за завършено обучение по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите. Същите се подават в сектор “Човешки ресурси” на болницата в 3/три/ месечен срок от публикуване на обявата.


Свързани:

Конкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години iconКонспект за провеждане на годишен семестриален изпит по "анестезиология, реанимация и интензивно лечение"
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Конкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години iconУказания на изпълнителна агенция по трансплантация за органно и тъканно донорство част: донорски бази издадени – 2011 Версия – първа
Проф. Димитър Карадимов- национален Консултант по анестезиология, зав. Клиника Анестезиология и Интензивно лечение- мбал,, Царица...
Конкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години iconМедицински стандарт "анестезия и интензивно лечение"
Анестезиология и интензивно лечение е основна медицинска специалност, която включва изучаването и практическата реализация на клиничните...
Конкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години iconБиография Лична информация
Университетски преподавател по Спешна Медицина, Анестезиология и Интензивно Лечение
Конкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години iconМу софия 2009 отдел "сдо и убк" резултати от изпитите за зачисляване за специалност анестезиология и интензивно лечение

Конкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години iconМедицински факултет
План с темите на лекционния курс по учебна дисциплина Анестезиология и Интензивно Лечение за акушерки
Конкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години iconПриложение 12 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Конкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години iconПриложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Конкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години iconПрисъд а
Три години, Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години и безвъзмезден труд в полза на обществото...
Конкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години iconПрограма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година
Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом