Конспект за провеждане на годишен семестриален изпит по "анестезиология, реанимация и интензивно лечение"
ИмеКонспект за провеждане на годишен семестриален изпит по "анестезиология, реанимация и интензивно лечение"
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер45.95 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.mu-pleven.bg/forms/Konspekt AIL.doc
ИЗПИТЕН КОНСПЕКТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШЕН СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ

ПО “АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”

на студенти по медицина от МУ – град Плевен


 1. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи.

 2. Исторически преглед на развитието на анестезиологията, реанимацията и интензивното лечение в България.

 3. Анестезия – определение, видове, характеристика. Разлики между анестезия и наркоза.

 4. Подготовка на болен за анестезия.

 5. Мониторинг на болния – преданестезионен, интраанестезионен, следанестезионен.

 6. Премедикация – цели, средства и техники.

 7. Мускулна релаксация.

 8. Обща анестезия – определение. Апарати и пособия за обща анестезия.

 9. Видове анестезионни системи.

 10. Инхалационна анестезия – определение, характеристика.

 11. Инхалационни газови анестетици.

 12. Инхалационни изпаряеми анестетици.

 13. Стадии на анестезията.

 14. Инхалационна маскова анестезия.

 15. Инхалационна ендотрахеална анестезия. Техника на ендотрахеалната интубация.

 16. Венозна анестезия – определение, видове, предимства, недостатъци.

 17. Венозни анестетици – определение, класификация, обща характеристика.

 18. Невролептаналгезия – определение, историческо развитие, средства, характеристика, показания, противопоказания.

 19. Атаралгезия.

 20. Комбинирана (балансирана, многокомпонентна) характеристика.

 21. Средства за индукция в анестезия.

 22. Средства за поддържане на анестезия.

 23. Клинично приложение на съвременните анестетици в амбулаторната практика.

 24. Локална анестезия – определение, видове, особености. Фармакологична характеристика на локалните анестетици.

 25. Локална проводна анестезия – спинална анестезия.

 26. Локална проводна анестезия – епидурална и каудална анестезия.

 27. Локална проводна интравенозна анестезия (регионална интравенозна анестезия /РИВА/) и видове блокове.

 28. Ректална анестезия.

 29. Особености на анестезията в детската възраст.

 30. Особености на анестезията в гериатрията.

 31. Особености на анестезията в урологията и андрологията.

 32. Особености на анестезията в гръдната хирургия.

 33. Особености на анестезията в съдовата хирургия.

 34. Особености на анестезията в ортопедията и травматологията.

 35. Особености на анестезията в неврохирургията.

 36. Особености на анестезията в оториноларингологията, лицево-челюстната хирургия и офталмохирургията.

 37. Особености на анестезията в акушерството.

 38. Аналгезия и анестезия при Цезарово сечение.

 39. Особености на анестезията в гинекологията.

 40. Особености на анестезията при терминално болни.

 41. Усложнения по време на анестезия от страна на дихателна система.

 42. Аспирационен синдром – определение, исторически данни, етиология, патогенеза, клиника и поведение. Профилактика.

 43. Усложнения по време на анестезия от страна на сърдечно-съдова система.

 44. Усложнения по време на анестезия от страна на нервна система.

 45. Усложнения по време на анестезия от страна на отделителна система.

 46. Усложнения по време на анестезия от страна на храносмилателна система.

 47. Грешки, опасности и усложнения на локалната анестезия.

 48. Ларингеална маска – приложение в анестезиологията.

 49. Водно-електролитно равновесие.

 50. Алкално-киселинно равновесие.

 51. Енергиен баланс – въглехидрати, белтъчини, масти.

 52. Инфузионна терапия.

 53. Парентерално хранене.

 54. Ентерално хранене.

 55. Остра дихателна недостатъчност.

 56. Остра сърдечна недостатъчност. Кардио-пулмонална ресусцитация.

 57. Шок – определение, етиология, патогенеза, клиника, лечение.

 58. Видове шок.

 59. Остра кръвозагуба – проблеми на реанимацията. Принципи на трансфузията на кръв и нейните продукти.

 60. Интензивна терапия при травмена болест.

 61. Анестезионно-реанимационно поведение при поражение от високи температури (изгаряне, претопляне, топлинен удар, слънчев удар, електротравма).

 62. Анестезионно-реанимационно поведение при поражение от ниски температури (охлаждане, измръзване).

 63. Давене и удавяне.

 64. Интензивна терапия при коремна патология – остър панкреатит, перитонит, илеус.

 65. Коми и коматозни състояния.

 66. Интензивна терапия при пациенти с хипертонична криза, преходни нарушения на мозъчното кръвообращение и инсулти.

 67. Енцефалопатия – обща характеристика. Чернодробна енцефалопатия. Панкреатогенна енцефалопатия.

 68. Интоксикации – общи модули на поведение. Примери – метанолова, етанолова, гъбна и др.

 69. Реанимационни мероприятия при бедствени ситуации.

 70. Клинична смърт. Мозъчна смърт. Биологична смърт.


Препоръчителна литература за самоподготовка:

1. Радев Р.Н. Лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечение за студенти по медицина. МУ – Плевен.

2. Йорданов Й., Е. Стоянов, С. Саев /ред./. Анестезиология. Изд. “Медицина и физкултура”. София. 1990.


Утвърдил:

Ръководител катедра:

/Проф. д-р Р. Радев, д.м.н./


Свързани:

Конспект за провеждане на годишен семестриален изпит по \"анестезиология, реанимация и интензивно лечение\" iconПрограма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина учебна 2008/2009 година
Програма за провеждане на лекционен курс по анестезиология, реанимация и интензивно лечеие за студенти по медицина
Конспект за провеждане на годишен семестриален изпит по \"анестезиология, реанимация и интензивно лечение\" iconПриложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Конспект за провеждане на годишен семестриален изпит по \"анестезиология, реанимация и интензивно лечение\" iconПриложение 12 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Конспект за провеждане на годишен семестриален изпит по \"анестезиология, реанимация и интензивно лечение\" iconМедицински стандарт "анестезия и интензивно лечение"
Анестезиология и интензивно лечение е основна медицинска специалност, която включва изучаването и практическата реализация на клиничните...
Конспект за провеждане на годишен семестриален изпит по \"анестезиология, реанимация и интензивно лечение\" iconУказания на изпълнителна агенция по трансплантация за органно и тъканно донорство част: донорски бази издадени – 2011 Версия – първа
Проф. Димитър Карадимов- национален Консултант по анестезиология, зав. Клиника Анестезиология и Интензивно лечение- мбал,, Царица...
Конспект за провеждане на годишен семестриален изпит по \"анестезиология, реанимация и интензивно лечение\" iconБиография Лична информация
Университетски преподавател по Спешна Медицина, Анестезиология и Интензивно Лечение
Конспект за провеждане на годишен семестриален изпит по \"анестезиология, реанимация и интензивно лечение\" iconМу софия 2009 отдел "сдо и убк" резултати от изпитите за зачисляване за специалност анестезиология и интензивно лечение

Конспект за провеждане на годишен семестриален изпит по \"анестезиология, реанимация и интензивно лечение\" iconМедицински факултет
План с темите на лекционния курс по учебна дисциплина Анестезиология и Интензивно Лечение за акушерки
Конспект за провеждане на годишен семестриален изпит по \"анестезиология, реанимация и интензивно лечение\" iconКонкурс за Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение, за срок от три години
На основание чл. 90 и чл. 91 от кт, във връзка с чл. 68, ал. 2 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 1 и т. 6 от Правилника...
Конспект за провеждане на годишен семестриален изпит по \"анестезиология, реанимация и интензивно лечение\" iconКонспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране
Същност и функциониране на организациите: генезис, типологични характеристики, компоненти
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом