Как да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта
ИмеКак да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер13.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.eneffect.bg/images/upload/Proekti/Prikliuchili proekti/Innobuild.doc

Как да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта
Основната цел на проекта INNOBUILD бе да се подпомогне енергийноефективното преустройство на многоетажните жилищни сгради, строени след Втората световна война. В неговите рамки бе проведен международен конкурс за архитекти и студенти по архитектура на тема “Живот в града” (Living in the City). По повод на конкурса бяха създадени постери, наръчници и други справочни материали за проектиране на енергоефективни сгради.

На основата на продукти от проекта ЕнЕфект състави, преведе на български език и адаптира за българските читатели сборник от материали за архитекти проектанти, който бе оформен като Наръчник за архитекта. По достъпен начин в него са разгледани различни страни на проблемите на отоплението и охлаждането на жилищните сгради. Водещи са идеите, чрез които се осигурява необходимата температура на въздуха в помещенията при минимален разход на енергия.

Издателите на този наръчник се надяват, че той ще задоволи поне част от острата нужда от информация по въпросите на биоклиматичната архитектура и че ще предизвика размисли и преоценки. Нищо от онова, което е описано в книгата, не представлява ново откритие в науката и техниката. Това е един опит да се съберат и систематизират нужните за съвременния архитект знания, които ще му позволят да проектира нови или да преустрои съществуващи жилищни сгради в съответствие с принципите на енергийната ефективност. Наръчникът е публикуван като самостоятелно издание в БСА (Бюлетин за строителство и архитектура), бр. 9/10 за 1997 г., издание на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ISSN 0324-0711. Съставител: Научноизследователска група по енергията към Университетския колеж в Дъблин като резултат от проекта INNOBUILD в рамките на програмата JOULE II. Издател на наръчника (включително превод и адаптация за българските читатели): ЕнЕфект.

Свързани:

Как да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта iconДве жилищни сгради в с. Герман, район „Панчарево
Две жилищни сгради пред Акт 15, в район „Панчарево”, с. Герман – разширение, м. „Лъката”, на около 150 м до шосето и сба. Панчаревското...
Как да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта iconИздадена от министерството на народното здраве
Чл. (1) Нормите за проектиране на изкуствено осветление се отнасят за нови и за реконструиране на съществуващи промишлени предприятия,...
Как да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта iconРешение № см
Риосв смолян съобщава за издадено Решение № см-013 пов/2009 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на  инвестиционно...
Как да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта iconНаредба №49 за изкуствено осветление на сградите
Чл. (1) Нормите за проектиране на изкуствено осветление се отнасят за нови и за реконструиране на съществуващи промишлени предприятия,...
Как да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта iconСправка за издадените удостоверения за ползване на готови сгради
Вътрешно преустройство на игрална зала и фитнес. ІІ етап – Вътрешно преустройство на част от сграда в магазин за компютри и охранителни...
Как да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта iconДекларация на ръководството на „анабела съншайн еоод, за политиката по управление на качеството, околнатата среда и збут
Анабела съншайн” еоод е строително дружество и извършва строителство на промишлени, жилищни и административни сгради, както и ремонтно...
Как да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта iconСобствено име(на) / Фамилия(и)
Въведение в професията на архитекта и изготвянето на различни чертежи на обществени сгради
Как да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта iconЕ агенция за професионално почистване, специализирана в хигиенна и техническа поддръжка на административни, търговски и жилищни сгради и комплекси. Наша
Обретенов груп оод е агенция за професионално почистване, специализирана в хигиенна и техническа поддръжка на административни, търговски...
Как да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта iconОпитът на "Енерджи Сейвинг" еоод в обследване и сертифициране на сгради
Енергийна Ефективност за обследване за енергийна ефективност на сгради и е вписана в регистъра на фирмите, имащи право да издават...
Как да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта iconХигиеннинорми №0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони
Издадени от Министерството на народното здраве и Министерството на строежите и архитектурата, обн., Дв, бр. 87 от 3 ноември 1972...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом