Указани я относно
ИмеУказани я относно
страница1/22
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер1.41 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rcz-shumen.icon.bg/obrazci/ukazania_mkb_new.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

У К А З А Н И ЯОТНОСНО: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето


НА ОСНОВАНИЕ: Наредба № 42/08.12.2004 г. на министъра на здравеопазването, т.5 чл.9 от Закона за статистиката и т.1 чл.6 от Правилника за устройство и дейността на Националния център по здравна информация


1. При кодиране на причините за смърт се използва Списъка на тризначните рубрики, публикуван в Кратък справочник по МКБ – 10.

Статистическите разработки на умиранията по причини се осъществяват на база Специални списъци за статистическа разработка на данните за смъртността, публикувани в МКБ - 10.

   • Списък 1 за статистическа разработка на данните за смъртността /103 причини/ - том 1 част 2 стр. 664

   • Списък 2 за статистическа разработка на данните за смъртността /80 причини/ - том 1 част 2 стр. 648

   • Списък 3 за статистическа разработка на данните за смъртността /67 причини/ - том 1 част 2 стр. 652

   • Списък 4 за статистическа разработка на данните за смъртността /51 причини/ - том 1 част 2 стр. 655


2. Задължителният минимален брой рубрики за кодиране на заболеваемостта е тризначният код по МКБ – 10, като буквеният код задължително се изписва на латиница, с печатна буква.

За аналитични разработки и други цели е възможно използването на четиризначни кодове.

Статистическите разработки за регистрираните заболявания и хоспитализациите се извършва по списъци 1, 2, 3 и 4(Приложение1), разработени на основата на Специалния списък за статистическа разработка на данните за заболеваемостта /т. 1 част 2 стр. 657 на МКБ - 10/, който по препоръка на СЗО, трябва да служи като основа на националните списъци и за сравняване между държавите.


3. При прилагане на 10-та ревизия на МКБ, се съблюдават указанията на Националния статистически институт и Националния център по здравна информация (Приложение 2)


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ: ДИРЕКТОР НА НЦЗИ:

доц.Ал.Хаджийски доц. Хр.Грива


Приложение 1 Списък 1


РЕГИСТРИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В АМБУЛАТОРИИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ПО ВИД НА ЗАБОЛЯВАНЕТО НА ДЕЦА ОТ 0 ДО 17 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 200....Г.


на класа

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10
Шифър
ОБЩО I – XIX клас
001

I

Някои инфекциозни и паразитни болести

A00–B99

002


II

Новообразувания


C00–D48

003
Злокачествени новообразувания

C00–C97

004
Доброкачествени новообразувания

D10– D36

005

III


Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм

D50–D89006

Анемии, свързани с храненето

D50–D53

007
Желязонедоимъчна анемия

D50

008
Хемолитични анемии

D55–D59

009
Апластични и други анемии

D60–D64

010
Нарушения на съсирването на кръвта, пурпура и други хеморагични състояния

D65–D69

011
Други болести на кръвта и кръвотворните органи

D70–D77

012

IV


Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

E00–E90

013
Болести на щитовидната жлеза, свързани с йоден недоимък

E00–E02

014
Други видове хипотиреоидизъм

E03

015
Други видове нетоксична гуша

E04

016
Тиреотоксикоза [хипертиреоидизъм]

E05

017
Захарен диабет

E10–E14

018
Инсулинозависим захарен диабет

E10

019
Неинсулинозависим захарен диабет

E11

020
Хиперфункция на хипофизата

E22

021
Хипофункция и други разстройства на хипофизата

E23

022
Разстройства на надбъбречните жлези

E25–E27

023
Недоимъчно хранене

Е40-Е64

024
Затлъстяване

E66

025

V

Психични и поведенчески разстройства


F00–F99

026
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на алкохол, опиоиди и тютюн

F10, F11, F17


027
Шизофрения

F20

028
Остри и преходни психотични разстройства

F23

029
Маниен епизод

F30

030
Биполярно афективно разстройство

F31

031
Депресия

F32, F33, F38, F39


032
Умствена изостаналост

F70–F79

033
Специфични разстройства в развитието

F80–F83

034
Генерализирани разстройства в развитието

F84

035
Хиперкинетични разстройства

F90

036
Други разстройства в поведението и емоциите

F91–F95

037
Неорганична енуреза

F98.0

038

VI

Болести на нервната система


G00–G99

039
Менингити

G00–G03

040
Енцефалит, миелит и енцефаломиелит

G04

041
Множествена склероза

G35

042
Епилепсия, епилептичен статус

G40, G41

043
Увреждания на троичния нерв, увреждания на лицевия нерв

G50, G51

044
Увреждания на нервни коренчета и плексуси, мононевропатии на горен крайник

G54, G56

045
Мононевритопатии на долен крайник

G57

046
Детска церебрална парализа и други паралитични синдроми

G80–G83

047
Разстройства на вегетативната нервна система

G90

048

VII


Болести на окото и придатъците му

H00–H59

049
Болести на клепача, слъзните пътища и орбитата

H00–H06

050
Болести на конюнктивата

H10–H13

051
Болести на склерата, роговицата, ириса и цилиарното тяло

H15–H22

052
Кератит

Н16

053
Иридоциклит

Н20

054
Катаракта

H25, H26

055
Отлепване и разкъсване на ретината

H33

056
Глаукома

H40–H42

057
Болести на стъкловидното тяло и очната ябълка

H43–H45

058
Болести на зрителния нерв и зрителните пътища

H46–H48

059
Страбизъм

H49–H50

060
Слепота и намалено зрение

H54

061

VIII

Болести на ухото и мастоидния израстък


H60–H95

062
Остро серозно възпаление на средното ухо

H65.0

063
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Указани я относно iconУказани я попълване на заявление за вписване на договор за особен залог
Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно договора за залог се посочва в заявление Образец №1, в полета, обединени...
Указани я относно iconУказани e, издадено на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от знап относно Данъчно-Осигурителното Третиране На Някои Рискове, Предмет На Контрол в хода На Ревизионните Производства На Професионални Футболни Кл убове (пфк)
Относно Данъчно-Осигурителното Третиране На Някои Рискове, Предмет На Контрол в хода На Ревизионните Производства На Професионални...
Указани я относно iconУказани я
За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
Указани я относно iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Указани я относно iconУказани я
Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа
Указани я относно iconУказани я
Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на руп свиленград при од на мвр-хасково”
Указани я относно iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я относно iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я относно iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния...
Указани я относно iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом