Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология
ИмеКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология
Дата на преобразуване03.02.2013
Размер29.81 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.mu-pleven.bg/forms/Konspekt VB-2.doc
КОНСПЕКТ

за семестриален изпит

по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - гастроентерология, нефрология и хематология


 1. Ахалазия и рак на хранопровода.

 2. Гастроезофагеална рефлуксна болест.

 3. Остри и хронични гастрити.

 4. Язвена болест – етиология, патогенеза, клинична картина.

 5. Язвена болест – диагноза, диференциална диагноза, лечение.

 6. Усложнения на язвената болест.

 7. Преканцерози и рак на стомаха.

 8. Болест на Крон.

 9. Хроничен улцерохеморагичен колит.

 10. Преканцерози и рак на дебелото черво.

 11. Хронични вирусни хепатити.

 12. Автоимунни хронични хепатити.

 13. Алкохолна чернодробна болест.

 14. Чернодробна цироза – класификация, етиология, клинич-на картина, лечение.

 15. Декомпенсирана чернодробна цироза - портална хипертония, асцит, жълтеница.

 16. Остра и хронична портосистемна енцефалопатия.

 17. Метаболитни чернодробни цирози – хемохроматоза, бо-лест на Уилсон-Коновалов.

 18. Първична билиарна цироза.

 19. Първичен и метастатичен рак на черния дроб.

 20. Холелитиаза. Холецистит.

 21. Остър панкреатит.

 22. Хроничен панкреатит.

 23. Рак на панкреаса.

 24. Диференциална диагноза на жълтениците.

 25. Методи за диагностика на бъбречните заболявания – ури-нен анализ, клирънси, рентгенологични, радиоизотопни и други.

 26. Остър гломерулонефрит.

 27. Хронични гломерулонефрити – етиология, патогенеза, класификация.

 28. Хронични гломерулонефрити – клинична картина, диаг-ноза и лечение.

 29. Субакутен гломерулонефрит.

 30. Остър пиелонефрит.

 31. Хроничен пиелонефрит.

 32. Интерстициални нефрити. Аналгезийна нефропатия.

 33. Сателитни нефропатии – диабетна, лупусна.

 34. Сателитни нефропатии – амилоидна, подагрозна.

 35. Сателитни нефропатии – на бременността, миеломна.

 36. Бъбречна поликистозна болест.

 37. Балканска ендемична нефропатия.

 38. Бъбречно-каменна болест.

 39. Остра бъбречна недостатъчност.

 40. Хронична бъбречна недостатъчност – етиология, патоге-неза, класификация, клинична картина.

 41. Хронична бъбречна недостатъчност – класификация, ди-агноза, консервативно и диализно лечение.

 42. Лечение на бъбречните заболявания с антибиотици и дру-ги антибактериални средства.

 43. Лечение на бъбречните заболявания с диуретици и хипо-тензива.

 44. Съвременна схема на хемопоезата – регулация, активато-ри и инхибитори.

 45. Желязодефицитна анемия. Латентен и ларвиран железен дефицит.

 46. Мегалобластни анемии - Пернициозна анемия.

 47. Физиология на еритроцитите. Хемолизен синдром.

 48. Микросфероцитна анемия.

 49. Ензимопатии – Гл6ФД дефицит. Пируват-киназен дефицит.

 50. Хемоглобинози – Хемоглобиноза S.

 51. Таласемии.

 52. Придобити хемолитични анемии – автоимунни хемоли-тични анемии.

 53. Диференциална диагноза на анемиите.

 54. Хронична миелолевкоза.

 55. Миелофиброза.

 56. Полицитемия вера. Есенциална тромбоцитемия.

 57. Миелодиспластични синдроми.

 58. Остри левкози.

 59. Болест на Хочкин.

 60. Нехочкинови малигнени лимфоми.

 61. Хронична лимфолевкоза.

 62. Миеломна болест.

 63. Имунна тромбоцитопения.

 64. Хемофилия.

 65. ДИК-синдром.

 66. Болест на Шьонлайн-Хенох.СПИСЪК НА ПРЕПОРЪЧВАНАТА ЛИТЕРАТУРА:

Вътрешни болести І том, под ред. К. Чернев, Арсо, София, 2002.

Вътрешни болести – клиника на вътрешните болести, под ред. Ч. Начев, К. Кънев, Знание, София, 2003.

Клинична хематология. под ред. Т.Лисичков, Т. Мешков, София, 2004.

Кърнолски И., Клинична хематология, Медицина и физкултура, София, 2003.

Свързани:

Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология iconКонспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Кардиология, Пулмология, Ендокринология, Клинична лаборатория 2009/2010 учебна година
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология iconКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Ибс – инфаркт на миокарда: етиология, патогенеза, клинична картина, диагноза, диференциална диагноза
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология iconКв. Хр. Смирненски бл. 20 1 етаж
Смп вътрешни болест, Нервни болести, Хирургия, ендокринология, кардиология,нефрология, урология, ортопедо-травматология,гастроентерология,психиатрия,офталмология,...
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология iconКонспект за държавен изпит по вътрешни болести
Хронична обструктивна белодробна болест – етиология, патогенеза, клинична картина
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология iconКонспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране
Същност и функциониране на организациите: генезис, типологични характеристики, компоненти
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология iconКонспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
За семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт” редовна форма на обучение
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология iconКонспект за семестриален изпит по „Икономика на труда
Съвременни характеристики на трудовата дейност: технико-технологичният прогрес и промените в труда и неговото съдържание
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология icon10. 00-13. 00 ч. Курс по контрaст- усилена ехография ( куе) и Доплер ехография
Д-р К. Кацаров – Военно Медицинска Академия Клиника по гастроентерология и хематология
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Конспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология iconКонспект за семестриален изпит по психиатрия
Разстройства в съдържанието на мисленето: налудни идеи – характеристика, видове; налудни идеи при отделните заболявания; свръхценни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом