Институт на дипломираните експерт-счетоводители
ИмеИнститут на дипломираните експерт-счетоводители
Дата на преобразуване02.02.2013
Размер21.9 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.apis.bg/assets/files/PochasovaProgramaSeminarSchetovoditeli_20.02.09.doc

ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ


и

ФИРМА АПИС

със съдействието на:

Съюза на юристите в България, Съюза на счетоводителите в България


организират

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР

ФИНАНСОВАТА 2009 ГОДИНА

20 февруари 2009 г. - 9.30 ч., зала “Св. София”- Народно събрание 2 /бивш Партиен дом/, пл. “Княз Александър I” №1

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ 8.30 – 9.30 ч.
ОТКРИВАНЕ 9.30 – 10.00 ч.

Приветствие и обръщение към участниците в семинара:

Пламен ОРЕШАРСКИминистър на финансите

Приветствие от организаторите на семинара:

Проф. Михаил ДИНЕВпредседател на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители

Васил ХРИСТОВИЧуправител на АПИС

10.00 – 10.40 -"Е-счетоводство: Нека погледнем вбъдещето". Презетатор Андрей Мертел CEO на DataLab Словения.

10.40 – 11.25 - проф. ИВАН ДУШАНОВ, председател на Съюза на счетоводителите в България

ОРГАНИЗИЦИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ – І част

11.30 – 11.50 – Microsoft Dynamics NAV - пътят за изход от кризата. Презентатор: Боян Мартинов, Мениджър продажби, Интелиджънт Системс България

11.50 – 12.10 – презентация на продуктите на АПИС – Янка ИВАНОВА

12.10 – 12.20 – презентация на БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ

12.20 - 13.00 - проф. ИВАН ДУШАНОВ, председател на Съюза на счетоводителите в България

ОРГАНИЗИЦИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ – ІІ част

13.00 – 13.40 – кафе пауза

13.40 – 14.20 - доц. БОЙЧИНКА ЙОНКОВА, председател на Съвета за контрол по качеството на

одиторските услуги

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. СЪПОСТАВИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – І част

14.20 – 14.40 – презентация на ЕМПОРИКИ БАНК

14.40 – 15.00 – презентация на КОМЕРС ФИНАНС

15.00 – 15.40 - доц. БОЙЧИНКА ЙОНКОВА, председател на Съвета за контрол по качеството на

одиторските услуги

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. СЪПОСТАВИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – ІІ част

ИЗЛОЖЕНИЕ на СЧЕТОВОДНИ и ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ

КОКТЕЙЛ за участниците

П
о време на семинара участниците ще ползват WiFi достъп до Интернет от WiMax на МАКС ТЕЛЕКОМ

Свързани:

Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconБиография име : п
Членство в професионални организации: Институт на дипломираните експерт счетоводители
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconИнститут на дипломираните експерт-счетоводители
Емилия станкова, главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите към Министерство на финансите
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconЗакон за независимия финансов одит
Чл. Независимият финансов одит се извършва от дипломирани експерт-счетоводители, чрез членството им в Института на дипломираните...
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconИнститут на дипломираните експерт-счетоводители
На 1 януари 2008 година спортният клуб започва да функционира. Възприетият метод на амортизация е линейния метод, предполагаемият...
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconИзвадка от Неофициален раздел: 21 бр от 20 Март 2009 год
Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България на основание чл. 26 от Закона за независимия одит обнародва
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconДоклад по чл. 40м от Закона за независимия финансов одит
Дурин и партньори” оод е специализирано одиторско предприятие, регистриран одитор под №0038 в регистъра на Института на дипломираните...
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconПърва годишна конференция
Любомир Христов, Chfc – Председател на ус на Институт на дипломираните финансови консултанти
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconРешение №465
За изменение на Решение №896 по Протокол №93/23. 11. 2006 г на сос за определяне на експерт-счетоводители за 2006 г
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconАсоциация за противодействие на икономическите измами (апии)
Насочен към всички, които не желаят да бъдат засегнати и особено мениджъри, компютърни специалисти, счетоводители, инвеститори, финансови...
Институт на дипломираните експерт-счетоводители iconЕтичен кодекс на професионалните счетоводители съдържание
Съветът на мфс създаде Съвета за етични стандарти за счетоводителите, който да разработва и издава, съгласно собствените му правомощия,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом