Министерство на образованието и науката
ИмеМинистерство на образованието и науката
Дата на преобразуване02.02.2013
Размер107.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2009/01/013/zap.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, СОФИЯ-ГРАД

1303 София, ул. „Антим І” №17, тел.:935-60-96, факс 987-04-18


Изх. № 9106-113/19.12.2008г.


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОДЗ, ЦДГ, ЛДГ, НУ, ОУ, СОУ, ЛЦ, СЦРД, ЧУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ


УВАЖАЕМА /УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Приложено Ви изпращам комплект заповеди на удостоените педагогически кадри с ПЪРВА, ВТОРА, ЧЕТВЪРТА и ПЕТА професионално - квалификационна степен, по условията и реда на Наредба № 5 от 29.12.1996г. на МОНТ.


ЗАПОВЕД

УД-707/30.10.2008г.

Присъждам ПЪРВА ПКС на:


№ по ред; № на свидетелството; Име, презиме, фамилия; Месторабота


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1. 487 Мариана Василева Минева 2 АЕГ

2. 497 Кремлина Любомирова Черкезова 34 ОУ


ИКОНОМИКА

3. 505 Йорданка Николова Динкова СПГЕ „Джон Атанасов”


ГЕОГРАФИЯ

4. 506 Румяна Петкова Танева 76 ОУ

5. 508 Дочка Тодорова Радева 35 СОУ


СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

6. 513 Поликсения Цветанова Кисимова 3 ПУ


НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

7. 519 Магдалена Иванова Симонова 81 СОУ


ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

8. 520 Лидия Михайлова Маринова ОДЗ № 20

9. 531 Виолета Николова Коцева ОДЗ № 59


ЗАПОВЕД

УД-698/23.10.2008г.

Присъждам ВТОРА ПКС на:

№ по ред; № на удостоверението; Име, Презиме, Фамилия; Месторабота


ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

1. 1491 Елена Велинова Кузманова ОДЗ № 30

2. 1492 Румяня Георгиева Узунова ОДЗ № 160 „Здравец”

3. 1494 Ива Христова Сапунджиева-Байчева ЦДГ № 141

4. 1496 Веселка Кръстева Стефанова ЦДГ № 100

5. 1497 Цветелина Радкова Александрова ОДЗ № 39 „Пролет”

6. 1498 Людмила Костова Пандурова ЦДГ № 100

7. 1499 Пенка Георгиева Симеонова ОДЗ № 49

8. 1501 Светла Арангелова Вукова ОДЗ № 67 „Мечо Пух”

9. 1502 Галя Тодорова Павлова ЦДГ № 54


СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

10. 1506 Галя Иванова Момчилова ЦДГ № 13

11. 1507 Румяна Петрова Маринова Логопедичен център

12. 1509 Тодорка Василева Иванова ССУ с ДГ за ДУС

13. 1510 Христо Светославов Птухин V ПУ


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

14. 1511 Елена Веселинова Панайотова-Мирева 105 СОУ

15. 1512 Уляна Иванова Караиванова 144 СОУ


НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

16. 1515 Марияна Стефанова Чардакова 55 СОУ

17. 1520 Теменужка Йорданова Йовкова 33 СОУ

18. 1521 Аделина Александрова Василева 123 СОУ

19. 1522 Тодорка Георгиева Минева 123 СОУ

20. 1523 Радка Иванова Мерджева 125 СОУ

21. 1527 Петя Тодорова Георгиева 54 СОУ

22. 1533 Диана Симеонова Цветанова 54 СОУ


ХИМИЯ

23. 1537 Зоя Петкова Георгиева 8 СОУ


ЕЛ. ДИСЦИПЛИНИ

24. 1539 Елена Стоичкова Давидова ПГТЕ „Хенри Форд”

25. 1541 Елена Любенова Кацарова НПГ по ПТО

26. 1544 Косена Никифорова Божилова ПГ по БЕТ


МАТЕМАТИКА

27. 1546 Зорница Тодорова Кънева 31 СУЧЕМ


ИСТОРИЯ

28. 1551 Георги Евлогиев Филипов 20 ОУ


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

29. 1554 Константина Цветанова Георгиева 73 СОУ

30. 1555 Росица Димитрова Игнатова-Василева Американски колеж


УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

31. 1556 Милена Крумова Пенева-Малчева 88 СОУ


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

32. 1559 Цветелена Тодорова Таралова 88 СОУ

33. 1560 Ирина Григориевна Миланова 101 СОУ

34. 1562 Елеонора Стоянова Лилова 2 СОУ

35. 1563 Стефана Крумова Ангелова 10 СОУ

36. 1564 Надежда Георгиева Дойчинова 39 СОУ


БИОЛОГИЯ

37. 1567 Емилия Георгиева Илова-Калапиш 134 СОУ

38. 1569 Ваня Викторова Иванова ПГЕБ „Проф. д-р А. Златаров”


ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

39. 1572 Георги Димитров Георгиев 125 СОУ

40. 1574 Красимир Младенов Ценов 125 СОУ

41. 1577 Румяна Кирилова Данева 32 СОУ

42. 1580 Антоанета Кръстева Кунова 95 СОУ

43. 1581 Анета Райкова Петрова 124 СОУ

===================================================================


ЗАПОВЕД

УД-723/10.11.2008г.

Присъждам ЧЕТВЪРТА ПКС на:

№ по ред; № на удостоверението; Име, Презиме, Фамилия; Месторабота


УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1. 2675 Олга Николова Сотева ОДЗ № 39

2. 2678 Аглика Красимирова Дамаскова ЧСОУ „Увекинд”


СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

3. 2684 Ирина Кирилова Сарафова Логопедичен център

4. 2685 Петко Александров Минев Логопедичен център

5. 2686 Явор Лилов Дудев Логопедичен център


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

6. 2689 Даниела Андонова Витанова 88 СОУ

7. 2693 Димитрина Петрова Захариева НПМГ

8. 2695 Райна Трифонова Костова 1 АЕГ

9. 2698 Аделина Стоянова Кръстева 96 СОУ

10. 2699 Даринка Илиева Душкова-Спартянова 122 ОУ


РУСКИ ЕЗИК

11. 2702 Вероника Димитрова Лилова СОУ за ДУС


НЕМСКИ ЕЗИК

12. 2704 Дарина Иванова Савова НФСГ

13. 2705 Спасинка Цветанова Димитрова ЧНУ „Ерих Кестнер”

14. 2706 Надежда Иванова Стоилкова „Рехестер” ООД


ИСТОРИЯ

15. 2711 Мариана Кирилова Димитрова 30 СОУ

16. 2714 Валентина Георгиева Гешева 30 СОУ


МУЗИКА

17. 2718 Георги Павлов Иванов Ст. център за работа с деца

18. 2720 Кремена Лозанова Величкова НУКК


ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

19. 2721 Илонка Миланова Джалева НГДЕК

20. 2722 Ирена Димитрова Лозанова-Василева ІІ АЕГ

21. 2723 Саша Расимова Керемедчиева 73 СОУ

22. 2724 Мария Вълкова Томова 153 ПГ

23. 2726 Олга Първанова Будинова 10 СОУ

24. 2727 Любомира Светославова Николова СУ „Ген. Вл. Стойчев”

25. 2729 Светлана Стоянова Проданова 66 СОУ

26. 2730 Ивелина Борисова Михайлова 104 ОУ

27. 2731 Габриела Йорданова Янкова ПГТКИ

28. 2732 Диана Вутова Брайнова 79 СОУ

29. 2741 Теодора Денчева Цанова ІІ АЕГ


НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

30. 2771 Десислава Емилова Петрова 2 СОУ

31. 2772 Калина Иванова Николова 56 СОУ

32. 2773 Бистра Йоткова Цокова 56 СОУ

33. 2774 Дание3ла Христова Кавлачка 55 СОУ

34. 2776 Дафинка Йорданова Асенова 56 СОУ

35. 2777 Даниела Филипова Стрельова 55 СОУ

36. 2778 Калинка Иванова Стаменова 95 СОУ

37. 2780 Елена Георгиева Пенкова-Бойчева 93 СОУ

38. 2781 Мария Петрова Джамбазова 79 СОУ

39. 2785 Василка Богомилова Тодорова 97 СОУ

40. 2787 Валентина Стоянова Станойкова 95 СОУ

41. 2789 Надка Теофилова Попова 56 СОУ

42. 2792 Евгения Димитрова Трайкова 160 ОУ

43. 2793 Анна Андреева Палпурина 56 СОУ

44. 2794 Петинка Иванова Кръстева 56 СОУ

45. 2796 Дора Йорданова Евстатиева 56 СОУ

46. 2797 Пепа Тошева Панчева 42 ОУ

47. 2798 Галина Минчева Найденова 42 ОУ

48. 2804 Глория Ноева Кючукова-Димитрова 21 СОУ


ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

49. 2854 Марин Иванов Попов 40 СОУ

50. 2857 Роза Иванова Георгиева ПГ по ПСТТ

51. 2862 Фроса Игнатова Гергова ПГМЕ

52. 2865 Катя Стоянова Пейчева 85 СОУ

53. 2866 Диана Георгиева Василева 94 СОУ

54. 2867 Генка Цакова Петрова 101 СОУ


ФИЛОСОФИЯ

55. 2874 Галина Стефанова Мицева-Колева ПГ по БЕТ


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

56. 2881 Диана Викторова Янкова 79 СОУ

57. 2885 Йоанна Тодорова Кемилева-Вълчева 105 СОУ

58. 2886 Стоянка Благоева Анчева 69 СОУ

59. 2887 Сабина Пенчева Хубавенкова 32 СОУ


БИОЛОГИЯ

60. 2895 Вероника Методиева Георгиева 143 ОУ


ГЕОГРАФИЯ

61. 2897 Петранка Димитрова Маджарова СУ „Ген. Вл. Стойчев”


БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

62. 2901 Виолета Николова Тодорова 79 СОУ

63. 2902 Боряна Недкова Марина 79 СОУ

64. 2907 Иванка Велчева Вълкова 23 СОУ

65. 2908 Андрей Йовчев Боровски 125 СОУ

66. 2909 Мая Кралева Шаламанова 21 СОУ


ИКОНОМИКА

67. 2911 Светла Атанасова Павлова НФСГ

68. 2914 Даниела Илиева Колева ПГМЕ

69. 2915 Горанка Иванова Недева НФСГ


МАТЕМАТИКА

70. 2944 Донка Маринова Гергова НМУ „Л. Пипков”

71. 2950 Таня Димитрова Солакова НМУ „Л. Пипков”

72. 2953 Тинка Иванова Бонина 133 СОУ

73. 2954 Татяна Донева Георгиева 60 ОУ


ФИЗИКА

74. 2961 Милена Мирославова Палатова 119 СОУ


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

75. 2964 Аджерина Асенова Димитрова ПГМЕ

76. 2976 Юлияна Георгиева Георгиева 37 СОУ

77. 2979 Нела Василева Димова 30 СОУ

78. 2983 Даниела Богданова Георгиева 37 СОУ

79. 2984 Тодорка Иванова Каравълова ПГ по ПСТТ

80. 2987 Росица Стоичкова Дикова ПГМЕ

81. 2992 Майя Спиридонова Илиева 131 СОУ


ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

82. 2995 Велиана Георгиева Шумкова ОДЗ № 28 „Ян Бибиян”

83. 2996 Нели Симеонова Вълчева-Ненчева ОДЗ № 4 „А. Каралийчев”

84. 2997 Катя Дончева Николова ОДЗ № 3 „П. Царство”

85. 2998 Константина Цветанова Михайлова ОДЗ № 1

86. 2999 Цецка Николова Йолкичова ОДЗ № 3

87. 3000 Албена Петрова Иванова ОДЗ № 87 „Буката”

88. 3002 Росица Василева Ангелова ЦДГ № 54

89. 3007 Валентина Атанасова Явузларова ЦДГ № 4

90. 3015 Даниела Димитрова Кръстева ОДЗ № 30

===================================================================


ЗАПОВЕД

УД-620/26.09.2008г.

Присъждам ПЕТА ПКС на:

№ по ред; № на удостоверението; Име, Презиме, Фамилия; Месторабота


ФИЗИКА

1. 8085 Нина Кирилова Францова 132 СОУ


ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

2. 8086 Светломир Христов Паскалев СМГ

3. 8087 Мариана Симеонова Пенева 96 СОУ

4. 8090 Румяна Михайлова Радева 96 СОУ

===================================================================


ЗАПОВЕД

УД-722/10.11.2008г.

Присъждам ПЕТА ПКС на:

№ по ред; № на удостоверението; Име, Презиме, Фамилия; Месторабота


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1. 8093 Милена Георгиева Миланова 153 ПГ

2. 8095 Мая Крумова Великова ЧПГ „Авицена”

3. 8102 Диана Атанасова Душкова СХУПИ

4. 8106 Мая Кирилова Янакиева 153 ПГ


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

5. 8113 Анна Иванова Генчева НСОУ


ФРЕНСКИ ЕЗИК

6. 8114 Екатерина Томова Михайлова НГДЕК


НЕМСКИ ЕЗИК

7. 8117 Даниела Борисова Николова 31 СУЧЕМ

8. 8118 Мариета Делева Кабова НФСГ

9. 8121 Зоя Георгиева Каприева-Маринова НФСГ


РУСКИ ЕЗИК

10. 8122 Олга Леонидова Барановская-Кръстева 125 СОУ


ХИМИЯ

11. 8149 Янка Димитрова Попова 35 СОУ


ФИЗИКА

12. 8173 Мариета Николова Иванова СОДУ „Св. Иван Рилски”

13. 8175 Василка Петрова Калъчева 153 ПГ

14. 8176 Иванка Пенчева Коцева 55 СОУ


БИОЛОГИЯ

15. 8183 Гергана Христова Александрова СГСАГ „Хр. Ботев”

16. 8187 Маргарита Славева Христова 31 СУЧЕМ

17. 8189 Малинка Иванова Тодорова 31 СУЧЕМ

18. 8192 Албена Георгиева Йочкова 31 СУЧЕМ


СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

19. 8231 Силвия Йорданова Низамска-Бурнаска Логопедичен център

20. 8232 Елка Павленчова Белокапова СОУ ДНЗ „Луи Брайл”

21. 8233 Йорданка Данчева Маркова Логопедичен център

22. 8234 Цветелина Йорданова Костадинова Логопедичен център

23. 8237 Ивелина Христова Соколова СОУДНЗ „Луи Брайл”

24. 8238 Теодора Ганчева Кошинска Логопедичен център

25. 8239 Светлана Христова Велинова Логопедичен център


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

26. 8247 Искра Иванова Вълова 68 СОУ

27. 8251 Соня Людмилова Цонкова-Караманолева 29 СОУ

28. 8263 Бойка Христова Мудрова 31 СУЧЕМ

29. 8266 Методи Стоянов Стоянов НСОУ „София”


ИСТОРИЯ

30. 8297 Гергина Маринова Лилова-Миланова 125 СОУ

31. 8298 Петя Иванова Кюркчиева 18 СОУ

32. 8299 Димитър Николов Димитров 113 СОУ

33. 8301 Евдокия Симеонова Ангелова 97 СОУ

34. 8302 Мария Пеева Стефанова 20 ОУ

35. 8303 Милена Райчева Райчева ПГТ „Макгахан”


ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

36. 8304 Анелия Петракиева Панайотова ПГХМБТ „Проф. П. Райков”


ИКОНОМИКА

37. 8312 Тодорка Стоянова Петрова ПГТ „А. Константинов”

38. 8326 Зорка Димитрова Нинова 137 СОУ

39. 8327 Севделина Георгиева Белобрадова 120 ОУ

40. 8328 Мария Николаева Стефанова 127 СОУ

41. 8329 Мариана Димитрова Караджикова 131 СОУ

42. 8330 Росица Недялкова Тенжова 40 СОУ

43. 8332 Йорданка Радкова Крумова 58 ОУ

44. 8334 Румяна Златкова Долапчиева 35 СОУ

45. 8335 Анелия Георгиева Панайотова 40 СОУ

46. 8341 Нонка Веселинова Бановска 73 СОУ

47. 8342 Татяна Ценкова Игнатова 41 ОУ

48. 8343 Христина Георгиева Божилова 41 ОУ


УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

49. 8371 Снежана Георгиева Дукова 140 СОУ

50. 8372 Татяна Йорданова Михайлова 54 СОУ


ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

51. 8416 Августина Александрова Огнянова ПГТК

52. 8419 Роза Симеонова Тренева 101 СОУ

53. 8420 Маргарита Йорданова Некулова 96 СОУ

54. 8421 Евгения Панова Калева 29 СОУ

55. 8423 Христина Николаева Вълкова 29 СОУ

56. 8424 Наташа Сталинова Койчева 78 СОУ

57. 8425 Росица Георгиева Лачева-Луканова НПГПФ

58. 8426 Захаринка Димитрова Симеонова СУ „Ген. Вл. Стойчев”

59. 8427 Василеса Йорданова Калайкова СУ „Ген. Вл. Стойчев”

60. 8428 Олга Любомирова Тодорова ЧПГ „Балканика”

61. 8493 Даниела Сребринова Иванова ПГПСТТ

62. 8494 Мартина Василева Гигова ПГТЕ „Хенри Форд”

63. 8504 Гюлсевин Али Хамди 121 СОУ


МАТЕМАТИКА

64. 8576 Татяна Борисова Милева СУ „Ген. Вл. Стойчев”

65. 8582 Снежинка Димитрова Матакиева НФСГ

66. 8596 Любов Александровна Карушева 142 ОУ

67. 8597 Нели Райнова Тричкова 18 СОУ


ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

68. 8602 Милена Милева Русинова ОДЗ № 65

69. 8603 Марияна Петкова Колева-Витанова ОДЗ № 53

70. 8604 Латинка Иванова Манова-Калдръмова ОДЗ № 34

71. 8605 Светла Николаева Маринова-Григорова ОДЗ № 65

72. 8607 Албена Стефанова Ангелова- Валентинова ЦДГ „Д-р М. Монтисори”

73. 8609 Стойка Иванова Дойчинова ОДЗ „Люляче”

74. 8610 Мария Иванова Желева ЦДГ № 49

75. 8616 Магдалена Кирилова Щерева ОДЗ № 4

76. 8617 Василка Атанасова Русекова ОДЗ № 68

77. 8620 Йорданка Кирилова Бакалова ДДЗ № 34

78. 8621 Надежда Серафимова Галчина ОДЗ № 34

79. 8622 Роза Димитрова Занева ОДЗ № 68

80. 8626 Емилия Иманова Танева ЦДГ № 13

81. 8627 Лидия Вергилова Илиева ОДЗ № 32

82. 8629 Райна Михайлова Иванова СДГ № 31

83. 8630 Румяна Тодорова Кръстева ЦДГ № 85

84. 8631 Десислава Георгиева Кьосева СДГ № 31

85. 8632 Билиана Николова Петкова СДГ № 31

86. 8633 Емилия Рангелова Петрушинова ОДЗ № 73

87. 8634 Нели Христова Трифонова ОДЗ № 73

88. 8635 Славейка Васева Йорданова ОДЗ № 1

89. 8639 Милка Величкова Христова ЛДГ № 56

90. 8640 Милена Георгиева Господинова ОДЗ № 65

91. 8642 Атанаска Георгиева Делийска ЦДГ № 149

92. 8643 Петя Велкова Стоянова ОДЗ № 19

93. 8648 Марианка Радославова Попова ОДЗ № 85

94. 8850 Малина Бориславова Николова ОДЗ № 74

95. 8851 Румяна Христова Марангозова ОДЗ № 74

96. 8852 Даниела Христова Братоевска ЦДГ № 117

97. 8853 Емилия Велинова Цветкова ОДЗ № 74

98. 8854 Валентина Асенова Иванова-Ламбринова ОДЗ № 74

99. 8855 Снежина Илиева Гълъбинова ЦДГ № 117

100. 8856 Христина Георгиева Костадинова ЦДГ № 117

101. 8857 Сашка Димитрова Искренова ОДЗ № 74

102. 8858 Марийка Николова Таралова-Николова ОДЗ № 74

103. 8859 Румянка Георгиева Димитрова ОДЗ № 74

104. 8860 Радостина Александрова Влайкова ОДЗ № 74

105. 8861 Надежда Христова Цветанова ЦДГ № 117


ГЕОГРАФИЯ

106. 8884 Теменужка Иванова Цанова 54 СОУ

107. 8885 Нина Хубенова Радева 22 СОУ

===================================================================


ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО

СОФИЯ-ГРАД


Свързани:

Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013
Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”
Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието софия-град
Във връзка със Заповед № rд 09-44/13. 01. 2009 год на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите...
Министерство на образованието и науката iconОбяв a министерство на образованието, младежта и науката
На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката
Министерство на образованието и науката iconОт Националния литературен конкурс за стихотворение, разказ, есе на тема: „Духът на българина, организиран от Министерство на образованието и науката
Духът на българина”, организиран от Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионален инспекторат...
Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието и науката
Рд 09 993/12. 09. 2008 г на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни...
Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието и науката висша атестационна комисия
Мининистерството на образованието и науката и Висшата атестационна комисия утвърждават Класификация на специалностите на научните...
Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието и науката висша атестационна комисия
Мининистерството на образованието и науката и Висшата атестационна комисия утвърждават Класификация на специалностите на научните...
Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието и науката
Министъра на образованието, младежта и науката, с която са определени Дейностите по организирането и провеждането на ученическите...
Министерство на образованието и науката iconРезултати от първа част на V конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности
Конкурсът се организира от Международна фестивална програма “Приятели на България”, в партньорство с Министерство на образованието,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом