Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
страница1/3
Дата на преобразуване02.02.2013
Размер262.12 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/gena/111077.doc
  1   2   3СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

14658/09 (Presse 299)

(OR. en)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА
Относно:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2971-во заседание на Съвета

Общи въпроси и външни отношения

Външни отношения

Брюксел, 27 октомври 2009 г.
Председател Г-н Carl BILDT
Министър на външните работи на Швеция


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът обсъди положението в Афганистан и Пакистан, по-специално как ЕС следва да се ангажира по-активно с региона. След разискванията Съветът прие заключения и план за действие, които подреждат по приоритети политиките на ЕС и описват начините за изпълнението им.

По отношение на Гвинея Съветът прие мерки, насочени срещу членове на Националния съвет за демокрация и развитие и свързани с тях лица, отговорни за насилствените действия или за политическата безизходица в страната. Съветът също взе решение за налагане на оръжейно ембарго.

Освен това Съветът реши да не подновява оставащите ограничителни мерки по отношение на Узбекистан, изложени в Обща позиция 2008/843/ОВППС, с оглед да насърчи узбекските власти да направят допълнителни съществени стъпки за подобряване на правовия ред и състоянието на правата на човека на място.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

АФГАНИСТАН/ПАКИСТАН — заключения на Съвета Error: Reference source not found

ЗАПАДНИ БАЛКАНИ Error: Reference source not found

БЛИЗКИЯТ ИЗТОК Error: Reference source not found

ШРИ ЛАНКА — заключения на Съвета Error: Reference source not found

ДРУГИ ТОЧКИ Error: Reference source not found

В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

 • Гвинея — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Узбекистан — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Регион на Големите езера — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Йемен — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС—Индонезия Error: Reference source not found

 • Диалог по правата на човека с Индонезия — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Сахел — заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Временно приемане на някои палестинци Error: Reference source not found

 • Отношения с Украйна — Програма за асоцииране Error: Reference source not found

 • Споразумение за асоцииране ЕС—Сирия Error: Reference source not found

 • Споразумение за сътрудничество ЕС—Ирак Error: Reference source not found

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

 • Консултации с Нигер Error: Reference source not found

 • Европейски фонд за развитие за 2009 г. Error: Reference source not found

НАЗНАЧЕНИЯ

 • Комитет на регионите Error: Reference source not found

 • Европейски икономически и социален комитет Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Комисията бяха представени, както следва:

Белгия:

Г-н Yves LETERME Министър на външните работи

Г-н Olivier CHASTEL Държавен секретар по европейските въпроси

България:

Г-жа Румяна ЖЕЛЕВА Министър на външните работи

Чешка република:

Г-н Jan KOHOUT Заместник министър-председател и министър на външните работи

Г-н Štefan FÜLE Министър на европейските въпроси

Дания:

Г-н Per Stig MØLLER Министър на външните работи

Германия:

Г-н Frank-Walter STEINMEIER Федерален министър на външните работи

Г-н Günter GLOSER Държавен министър, Министерство на външните работи

Естония:

Г-н Urmas PAET Министър на външните работи

Ирландия:

Г-н Micheál MARTIN Министър на външните работи

Г-н Dick ROCHE Заместник-министър в кабинета на министър-председателя и в Министерството на външните работи (със специална отговорност за европейските въпроси)

Гърция:

Г-н Dimitris DROUTSAS Заместник-министър на външните работи

Испания:

Г-н Miguel Ángel MORATINOS Министър на външните работи и сътрудничеството

Г-н Diego LÓPEZ GARRIDO Заместник-министър за Европейския съюз

Франция:

Г-н Bernard KOUCHNER Министър на външните работи и европейските въпроси

Г-н Pierre LELLOUCHE Държавен секретар, отговарящ за европейските въпроси

Италия:

Г-н Franco FRATTINI Министър на външните работи

Кипър:

Г-н Marcos ΚΥPRIANOU Министър на външните работи

Латвия:

Г-н Māris RIEKSTIŅŠ Министър на външните работи

Литва:

Г-н Vygaudas UŠACKAS Министър на външните работи

Люксембург:

Г-н Jean ASSELBORN Заместник министър-председател, министър на външните работи и имиграцията

Унгария:

Г-н Péter BALÁZS Министър на външните работи

Малта:

Г-н Tonio BORG Заместник министър-председател и министър на външните работи

Нидерландия:

Г-н Maxime VERHAGEN Министър на външните работи

Г-н Frans TIMMERMANS Министър на европейските въпроси

Австрия:

Г-н Michael SPINDELEGGER Федерален министър на европейските и международните въпроси

Полша:

Г-жа Grazyna BERNATOWICZ Заместник държавен секретар, Министерство на външните работи

Португалия:

Г-н Luis AMADO Държавен министър, министър на външните работи

Румъния:

Г-н Bogdan MAZURU Държавен секретар по европейските въпроси, Министерство на външните работи

Словения:

Г-н Samuel ŽBOGAR Министър на външните работи

Г-н Mitja GASPARI Министър без портфейл, отговарящ за растежа и европейските въпроси

Словакия:

Г-н Miroslav LAJČÁK Министър на външните работи

Финландия:

Г-н Alexander STUBB Министър на външните работи

Г-жа Astrid THORS Министър на миграцията и европейските въпроси

Швеция:

Г-н Carl BILDT Министър на външните работи

Г-жа Cecilia MALMSTRÖM Министър по европейските въпроси

Г-н Frank BELFRAGE Държавен секретар, Министерство на външните работи

Обединено кралство:

Г-н David MILIBAND Министър на външните работи и по въпросите на Британската общност

Г-н Chris BRYANT Заместник-министър за Европа и парламентарен държавен секретар по външните работи


Комисия:

Г-н Olli REHN Член

Г-жа Benita FERRERO-WALDNER Член

Г-н Paweł SAMECKI Член


Генерален секретариат на Съвета:

Г-н Javier SOLANA Генерален секретар/върховен представител за ОВППС

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

АФГАНИСТАН/ПАКИСТАН — заключения на Съвета

Съветът обсъди положението в Афганистан и Пакистан и бъдещето на ангажимента на ЕС в региона.

След разискванията Съветът прие заключения (14576/09) и план за действие за по-активен ангажимент на ЕС в Афганистан и Пакистан (14064/09).

Планът има за цел да рационализира подхода на ЕС, да подреди по приоритети политиките и да опише начините за изпълнението на политиките в региона. Той ще подготви ЕС за сътрудничество с новото правителство на Афганистан и с Пакистан.

Заключения на Съвета и План за действие за Афганистан и Пакистан.

ЗАПАДНИ БАЛКАНИ

По време на вечерята министрите обмениха мнения относно положението в Босна и Херцеговина, включително предвид срещите със седем лидери на политически партии под съвместното председателство на ЕС и САЩ в Camp Butmir на 8—9 и 20—21 октомври.

Съветът прикани лидерите на Босна и Херцеговина да използват тази възможност, набраната скорост в разговорите и да продължат диалога.

Съветът призова лидерите да поемат по-голяма отговорност, като им припомни, че компромисите са необходими, за да се гарантира бъдещето на Босна и Херцеговина в ЕС и НАТО. Съветът изтъкна непрекъснатия ангажимент на ЕС да подпомага и работи с местните политически лидери, за да постигне Босна и Херцеговина напредък по пътя към ЕС.

БЛИЗКИЯТ ИЗТОК

След като върховният представител Хавиер Солана представи информация за неотдавнашното си посещение в региона, Съветът обмени мнения относно положението в Близкия изток.

Обсъжданията в Съвета се съсредоточиха върху политическата ситуация, положението на място и евентуален принос на ЕС в изпълнението на едно бъдещо мирно споразумение в Близкия изток.

ШРИ ЛАНКА — заключения на Съвета

Съветът разгледа положението в Шри Ланка, по-специално във връзка с хуманитарната криза и вътрешно разселените лица, които все още са затворени в лагери.

Той прие следните заключения:

„1. ЕС продължи да следи отблизо положението в Шри Ланка и, както беше заявено по-рано, желае да започне съдържателен диалог с правителството на Шри Ланка за установяване на нови отношения, при които и двете страни се стремят да си сътрудничат за постепенното разрешаване на основните въпроси, будещи загриженост. Тези въпроси включват гаранции, че вътрешно разселените лица, от които се счита, че повече от 250 хиляди се намират в затворени лагери, разполагат със свобода на движението, незабавно могат да се завърнат по домовете си, че условията в лагерите следва напълно да отговарят на международните стандарти, и че правителството на Шри Ланка и всички общности в Шри Ланка полагат конкретни усилия за преодоляване на разделенията от миналото и пристъпват към истинско помирение. Без такова помирение не може да се възстанови дългосрочната сигурност или просперитет.

2. ЕС е особено загрижен от продължаващата хуманитарна криза и неприемливото положение за вътрешно разселените лица, които все още се намират в затворени лагери. Произволното задържане на вътрешно разселени лица в Шри Ланка е явно нарушение на международното право. Налице е неотложна необходимост да се предостави свобода на движението на всички вътрешно разселени лица, които са все още в лагерите, както и пълен и безпрепятствен достъп на хуманитарните организации до тях, в т.ч. с цел регистриране, за да им се осигури хуманитарна помощ и закрила. Управлението на лагерите за вътрешно разселени лица трябва да се прехвърли на гражданските власти. ЕС настойчиво приканва правителството на Шри Ланка да гарантира, че условията в лагерите съответстват на международно приетите стандарти във всяко едно отношение. Продължава да буди сериозна загриженост пренаселването и липсата на възможност да се гарантира здравето и безопасността на вътрешно разселените лица. Сезонът на мусонните дъждове прави положението особено критично.

3. ЕС изтъква правото на доброволно, безопасно и достойно завръщане на всички вътрешно разселени лица. Правителството носи отговорност да се гарантира пълното зачитане на правата на човека и другите конституционни права на вътрешно разселените лица. Всички вътрешно разселени лица следва да могат да напуснат лагерите, когато пожелаят, и тези от тях, които могат да се подслонят при роднини и приятели, или които могат да се завърнат по домовете си в области, в които не се налага разминиране, да бъдат в състояние да го направят незабавно. От особено значение е да се гарантира, че лицата, и най-вече децата, в лагерите могат отново да се съберат със семействата си. Неприемливо е част от тези вътрешно разселени лица, които са могли да се завърнат по домовете си, да не са получили разрешение за това, а вместо това да са настанявани в нови лагери, също от затворен тип. ЕС подкрепя призива на координатора на ООН за спешната хуманитарна помощ към правителството да представи цялостен план за процеса на завръщане на вътрешно разселените лица, който следва да бъде прозрачен и съгласуван и да се основава на посочените по-горе основни хуманитарни принципи. EС приветства сведенията за увеличаване в последно време на случаите на завръщане на вътрешно разселени лица и се надява тази тенденция да продължи.

4. ЕС приветства неотдавнашните посещения на високо равнище на ООН в Шри Ланка. ЕС изразява подкрепа за по-засиленото участие на ООН в Шри Ланка, в т.ч. по отношение ролята на организацията да координира, да осигурява защита и закрила.

5. Като част от диалога ЕС изразява готовност да подпомогне проекти за завръщането на вътрешно разселените лица. За да бъдат тези проекти успешни обаче, е важно да се осъществяват при определени условия. Те включват свободно движение на завръщащите се лица, тясно сътрудничество с местните граждански власти, за да се гарантира устойчиво препитание на завръщащите се, и правителствена подкрепа за организациите, които изпълняват проектите, в т.ч. получаване на визи и безпрепятствен достъп. ЕС подчертава, че подпомагането за възстановяване и развитие на източната и северната част от страната се основава на напредъка в изпълнението на посочените по-горе условия.

6. От съществено значение е да се прекрати безнаказаността и всички нарушения на правата на човека. ЕС остава сериозно загрижен от непрекъснато пристигащите сведения за отвличания, случаи на изчезнали лица и екзекуции без съд. ЕС изразява също дълбока загриженост във връзка със сведенията за сериозен тормоз на журналисти, ограничения върху свободата на печата и свободата на изразяване в Шри Ланка. ЕС настойчиво приканва правителството да пристъпи във възможно най-кратък срок към отменяне на указите за извънредно положение и ограничаване на специалните правомощия, предоставени със Закона за предотвратяване на тероризма. По същия начин ЕС отново призовава евентуалните нарушения на международното хуманитарно право и на международните актове в областта на правата на човека, извършени от всички страни, да подлежат на независимо и надеждно разследване. ЕС е убеден, че отговорността е неразделна част от процеса на помирение.

Съветът отбелязва, че Комисията неотдавна приключи доклада си относно това дали Шри Ланка е приложила три конвенции на ООН в областта на правата на човека, което се изисква в контекста на специалния насърчителен режим „ОСП+“, като стигна до заключението, че те не са били ефективно приложени. ЕС ще вземе решение какви по-нататъшни стъпки да предприеме в съответствие с разпоредбите за „ОСП+“. Успоредно с това ЕС ще поддържа диалог с Шри Ланка по необходимите мерки за преодоляване на проблемите, изтъкнати в проучването на Комисията, с оглед ефективното прилагане на конвенциите.

7. Истинското помирение налага приобщаващ политически процес, който отчита легитимните опасения на всички общности в Шри Ланка. Във връзка с това ЕС изразява готовност да подпомогне правителството и всички други фактори в Шри Ланка в усилията им за осъществяване на незабавен напредък по този процес.“

ДРУГИ ТОЧКИ

Съветът обсъди положението в Република Молдова, след като председателството представи информация за посещението на тройката на ЕС в тази държава на 16 октомври.

Съветът пое ангажимент да подпомага усилията за реформа в Република Молдова и изтъкна отново готовността на ЕС да започне преговори по ново споразумение между ЕС и Молдова, което да замени и надхвърли действащото споразумение за партньорство и сътрудничество. Мандатът за водене на преговори беше приет през юни, като Комисията се подготвя скоро да започне преговорите.

По искане на делегацията на Италия, Съветът обсъди свободата на вероизповедания.

В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА

 • Съвет за сътрудничество Грузия—Европейски съюз (15021/09).

 • Съвет за сътрудничество Азербайджан—Европейски съюз (15022/09).

 • Съвет за сътрудничество Армения—Европейски съюз (15023/09).

 • 29-а четиристранна среща между Съвета на Европа и Европейския съюз (15129/09).

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Гвинея — заключения на Съвета

Съветът прие обща позиция за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея след насилствените действия от 28 септември на силите за сигурност срещу политическите демонстранти и последвалите нарушения на правата на човека (14697/09).

Ограничителните мерки включват оръжейно ембарго и визова забрана, с цел да се предотврати влизането на територията на ЕС на членове на Националния съвет за демокрация и развитие и на свързани с тях лица, отговорни за насилствените действия или за политическата безизходица в страната.

Ограничителните мерки подлежат на постоянно преразглеждане от страна на Съвета. Общата позиция ще бъде публикувана в Официален вестник на 28 октомври.

ЕС настойчиво прикани всички отговорни фактори в Република Гвинея да предприемат незабавни действия за възстановяване на принципите на правовата държава и да върнат страната към конституционно управление и демокрация.

Съветът прие следните заключения:

„1. Съветът категорично осъжда насилствените действия, предприети срещу невъоръжени цивилни лица на 28 септември в Конакри, които доведоха до тежки нарушения на правата на човека, включително голям брой човешки жертви, ранени и изнасилени. Съветът продължава да е сериозно загрижен за положението в Гвинея и призовава органите на Националния съвет за демокрация и развитие да се въздържат от по-нататъшни прояви на насилие. Той приветства решението на генералния секретар на ООН за създаване на международна анкетна комисия, която да разследва инцидентите от 28 септември. ЕС очаква и ще вземе под внимание резултатите от работата на комисията.

2. Съветът поздравява Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и Африканския съюз за предприетите сериозни и съгласувани международни усилия за възстановяване на принципите на правовата държава в Гвинея и изтъква отново подкрепата си за фасилитатора — президента Blaise Compaoré — и за дейността на международната контактна група за Гвинея. Съветът приветства също резултата от срещата на високо равнище на Икономическата общност на западноафриканските държави от 17 октомври, нейния призив за създаване на нов преходен орган и решението ѝ да наложи оръжейно ембарго на Гвинея, както и намерението ѝ да работи съвместно с Африканския съюз за установяване на режим от целенасочени санкции срещу отделни лица.

3. Съветът реши да приеме мерки, насочени срещу членове на Националния съвет за демокрация и развитие и свързани с тях лица, отговорни за насилствените действия или за политическата безизходица в страната. Съветът също взе решение за налагане на оръжейно ембарго на Гвинея.

4. Съветът подчертава необходимостта от непрекъсната съгласувана реакция от страна на международната общност.“
  1   2   3

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом