Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
ИмеОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
страница1/3
Дата на преобразуване02.02.2013
Размер255.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/cd8e02d915bf611045b960640b3b2833.docx
  1   2   3

Комисия по чл.56 от ЗУТ Протокол 12/21.04.2012 г.

Стр.


ОБЩИНА БУРГАС

Комисия по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас


П Р О Т О К О Л

12


Днес 21.04.2012год. от 9,30 часа в изпълнение на изискванията на чл.6, ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т.12, протокол №43/14.12.2010 г. на Общински съвет –Бургас, се проведе заседание на определената със заповед № 2736/16.11.2011 год. на Кмета на Община Бургас Комисия, на което присъстваха:

Председател : Красимир Стойчев – зам.-кмет “Бюджет, финанси, икономика и СД”

Членове : 1. Божидар Кънчев-Секретар на Община Бургас

2. Мариян Ангелов – Директор дирекция „УКОРС”-Заповед № ЧР 570/02.04.2012г.

и общински съветници, определени с решение по т.4 от протокол №2/11.11.2011 г. на Общински съвет Бургас, както следва:

3. Жечо Станков-общински съветник

4. Панайот Жечков – общински съветник

5. Димчо Грудев – общински съветник

6. Георги Вдовичин – общински съветник,

На заседанието присъстваха директори на ТД „Приморие“, ТД „Зора“, ТД „Освобождение“, ТД „Изгрев“, ТД „Възраждане“ и ТД „Долно Езерово“.

От членовете на комисията на заседанието не присъстваха: Костадин Марков-Зам.-кмет „Устройство на територията и строителството“, арх. Веселина Илиева-гл. архитект на Община Бургас, Красимира Маркович-общински съветник и Вълчо Чолаков- общински съветник

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Приморие” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ в ЦГЧ – гр.Бургас, кв. Краймория;

2. Разглеждане на заявления, постъпили в ТД ”Зора” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ в ж.к. „Лазур“, ж.к. ”Бр. Миладинови”, Приморски парк.

3. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Освобождение” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ в ж.к. ”Славейков”;

4. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Изгрев” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ;

5. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Долно Езерово” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ ;

6. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Възраждане” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ ;


По т.1 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Приморие” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ в ЦГЧ – гр.Бургас, кв. Крайморие, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 20 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№

дата

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски обект

Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

70-00-535/

10.04.2012г.

„Бардом“ ООД

Маси-4 бр.-

19.20 кв.м.

Кафе-сладкарница “Силенсио“

ул.“Ал.Стамболийски“ №40

01.05.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

2

70-00-551/

10.04.2012г.

„Пърпъл 3“ ООД

Маси-10бр.-

44 кв.м.

Кафене

„Луксури“

бул. „Демокрация“ №68

01.05.2012г.

30.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

3

70-00-566/

10.04.2012г.

„Теди МД“ ЕООД

Маси-5 бр.-

22 кв.м.

Кафене

„Екстази“

ул.“Хр.Ботев“

№50

01.05.2012г.

30.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

4

70-00-609/

11.04.2012г.

„Гогито-91“ ЕООД

Маси-6 бр.-

26.40 кв.м.

Кафене

„Брилянтин“

ул.“Александровска“ №8

01.05.2012г.

30.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

5

70-00-653/

12.04.2012г.

„БМС груп“

ООД

Маси-4 бр.-

19.20 кв.м.

Закусвалня

„Българска кухня“

ул.“Александовска“ №20

01.05.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

6

70-00-654/

12.04.2012г.

„БМС груп“ ООД

Маси-3 бр.-

13.20 кв.м.

Закусвалня

„Българска кухня“

ул.“Сливница“

№2

01.05.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

7

70-00-671/

17.04.2012г.

„Здравко“ ЕООД

Маси-2 бр.-

8 кв.м.

Фурна

“Краси“

бул.“Демокрация“ №62

01.05.2012г.

30.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

8

70-00-681/

17.04.2012г.

„Ретро стил АП“ ООД

Маси-3 бр.-

13.20 кв.м.

Кафене

„Латоя“

Пл. Ж.Патева

№2

01.05.2012г.

30.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

9

70-00-712/

18.04.2012г.

„Ню джани“ ООД

Маси-5 бр.-

22 кв.м.

Кафе-аперитив

„Испано“

ул. „Цар Самуил“ №38

01.05.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

10

70-00-708/

18.04.2012

ЕТ“Магнолия-Росица Косакова“

Маси-6 бр.-

26.40 кв.м.

Пред каравана

„Магнолия

бул.“Демокрация“ №100

01.05.2012г.

30.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

11

70-00-777/

20.04.2012г.

„Ли да-99“ ЕООД

Маси-4 бр.-

19.20 кв.м.

Ресторант с чуждестранна кухня

„Хон конг“

ул.“Ген. Гурко“ №26

Частен имот

01.05.2012г.

31.12.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

12

70-00-789/

20.04.2012г.

„Делишъс хот анд фреш“ ЕООД

Маси-4 бр.-

19 кв.м.

Пред павилион за закуски

бул.“Сан Стефано“/ул.

“Цар Калоян“

01.05.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

13

70-00-791/

21.04.2012г.

„Китен вакейшън“

ЕООД

Маси-16бр.

47.40 кв.м.

Пицария

„Палас“

бул.“Ал. Богориди“№34

01.05.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

14

94-00-2011

10.04.12

Георги Димитров Николов

Павилион-

17 кв.м

Продажба на кафе и закуски

ул.“Хр.Арнаудов“ №17

кв.Крайморие

Частен имот

01.01.2012г.

31.12.2014г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

15

70-00-660/

12.04.2012г.

„БМ трейд-1“

ЕООД

Павилион-

5.65 кв.м

Продажба на кафе и закуски

бул.“Ал. Богориди“№57

Частен имот

01.05.2012г.

30.04.2015г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

16

70-00-780/

20.04.2012г.

„Галакси“ ЕООД

Маси-9бр.-

43.20кв.м.

Пред коктейл-бар „Малибу“

ул. „Г. Кирков“ №3

01.05.2012г.

30.11.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

ОБЕКТИ ОТ СЕЗОННАТА КАРТА

17

70-00-673/

17.04.2012г.

„Тони-Л-2005“ ЕООД

Стойка за

очила-

2 кв.м

Продажба на слънчеви

очила

Ул.“Александровска“ пред

Дентален център 1-Бургас позиция №3.1

01.05.2012г.

30.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

18

70-00-683/

17.04.2012г.

„ОК 5 КО“

ЕООД

Хладилна витрина-

2 кв.м

Продажба на сладолед

Борисова градина-запад

позиция№1.14

01.05.2012г.

30.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

19

94-00-2827/

18.04.2012г.

Стоян Стамов Стоянов

Стойка-

1 кв.м

Продажба на слънчеви очила

бул.“Ал. Богориди“/

ул.“Славянска“

позиция№3.15

01.05.2012г.

31.08.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

20

70-00-766/

20.04.2012г.

„Лоу енд хънт“ ЕООД

Машина за пуканки-

1 кв.м

Продажба на пуканки

Борисова градина-запад

позиция №8.3

28.04.2012г.

27.12.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

- Във връзка със становище на Комисията от протокол №4/17.01.2012г. т. 2 ред 1, териториалният директор докладва следното:

- Извършена е проверка на място от специалисти към ТД „Приморие“ за определяне на точната квадратура на обекта. При проверката е констатирано, че обекта е със заета площ 15кв.м. и е с визия одобрена от главния архитект на Община Бургас.

- Предоставено е удостоверение за липса на задължения от заявителя, издадено от ТД на НАП – Бургас.

Предвид, това че обекта е изграден с нова визия териториалния директор на ТД „Приморие“ предлага издаване на горецитираният обект да бъде за срок от три години считано от 01.01.2012г. и с площ от 15кв.м.

След като се запозна с доклада на териториалния директор Комисията,

РЕШИ:

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


По т. 2 от дневния ред

След разглеждане на заявленията, постъпили в ТД ”Зора” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ в ж.к. „Лазур“, ж.к. ”Бр. Миладинови”, Приморски парк, Комисията

  1   2   3

Свързани:

Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом